วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2024
Home > New&Trend > Hill+Knowlton Strategies เปิดตัวทีม I-ACT ช่วยแบรนด์รับมือโควิด-19

Hill+Knowlton Strategies เปิดตัวทีม I-ACT ช่วยแบรนด์รับมือโควิด-19

บริษัท ฮิลล์ แอนด์ นอลตัน สแตรทิจีส์ เปิดตัวทีม I-ACT ช่วยแบรนด์รับมือโควิด-19 ในภูมิภาคเอเชีย ด้วยกลยุทธ์แบบองค์รวมที่ได้รับการออกแบบเพื่อรับมือโควิด-19 ช่วยนำองค์กรผ่านพ้นสภาวการณ์การบริหารธุรกิจอันซับซ้อน

ท่ามกลางสถานการณ์ที่ท้าทายในปัจจุบัน องค์กรธุรกิจทั่วโลกต่างกำลังเผชิญหน้ากับอุปสรรคในการค้นหาบทบาทของตนเอง (role) และจุดประสงค์ของแบรนด์ (brand purpose) บริษัท ฮิลล์ แอนด์ นอลตัน สแตรทิจีส์ (Hill+Knowlton Strategies) หนึ่งในบริษัทที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์ชั้นนำของโลก ได้เปิดตัวทีมที่ปรึกษา Intelligence + Advisory Communications Team หรือ I-ACT Team ในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งพร้อมให้คำแนะนำเพื่อลดความเสี่ยง สร้างชื่อเสียง และเร่งการเติบโตขององค์กรธุรกิจ ทีมที่ปรึกษา I-ACT ของฮิลล์ แอนด์ นอลตัน สแตรทิจีส์ จะให้คำปรึกษาและบริการด้านการสื่อสารองค์กรแบบบูรณาการและครบวงจร ซึ่งจะช่วยชี้แนะทิศทางของบริษัทในสภาวการณ์ที่ต้องบริหารธุรกิจอย่างซับซ้อนหลังได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19

วิกฤตโควิด-19 ได้ก่อให้เกิดความท้าทายใหม่ๆ ในแวดวงนักประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร การเผชิญหน้ากับแรงปะทะทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และภูมิรัฐศาสตร์ จำเป็นต้องใช้กลยุทธ์การสื่อสารที่คล่องแคล่วว่องไว ยืดหยุ่น และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางสูง เนื่องจากหลายบริษัทเผชิญกับความผันผวนระหว่างการปรับตัวเชิงรับ การคิดค้นสิ่งใหม่เชิงรุก และความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจตามมาตรฐานใหม่ (new normal)

ในระหว่างที่ทำงานร่วมกับลูกค้าเพื่อรับมือกับสถานการณ์ปัจจุบันอย่างมีประสิทธิภาพ ทีมที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญของ ฮิลล์ แอนด์ นอลตัน สแตรทิจีส์ ได้สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นและเริ่มจัดกลุ่มธุรกิจต่างๆ ตามวิธีการบริหารธุรกิจ ทำให้ทีม I-ACT สามารถใช้ความชำนาญระดับมืออาชีพและเน้นการให้คำปรึกษาที่เฉพาะเจาะจง สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามอุปสรรคต่างๆ ที่แต่ละแบรนด์เผชิญอยู่

เอชเอส จอง (HS Chung) ประธานภูมิภาคเอเชียของฮิลล์ แอนด์ นอลตัน สแตรทิจีส์ ระบุว่า “เนื่องจากหลายบริษัทกำลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ เราเชื่อว่าพื้นฐานการสื่อสารที่มุ่งให้ความสำคัญกับปัจจัยเสี่ยง ชื่อเสียง และการเติบโต จะช่วยให้แบรนด์ประสบความสำเร็จในการบริหารธุรกิจระยะยาวอย่างยั่งยืน ทั้งนี้องค์กรต้องเข้าใจและรับมือกับสภาพแวดล้อมเหล่านี้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย และใช้การสื่อสารเป็นเครื่องมือช่วยให้พวกเขาปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจใหม่เช่นนี้ได้สำเร็จ”

“ทีมให้คำปรึกษา I-ACT ของเราเป็นการรวมตัวกันของผู้เชี่ยวชาญที่มีทั้งความเข้าใจด้านข้อกำหนดของแต่ละตลาดและมีข้อมูลเชิงลึกในระดับโลก ดังนั้นจึงสามารถช่วยลูกค้าจัดการกับปัญหาด้านสื่อสารองค์กรที่ซับซ้อนซึ่งเกิดจากการระบาดใหญ่ของโรคโควิด-19 ได้ ด้วยบริการที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจฟื้นฟูได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งความพร้อมในการรับมือสถานการณ์จริงรูปแบบใหม่ที่จะเกิดขึ้นในยุคหลังโควิด-19 กรอบการทำงานของทีม I-ACT ในภูมิภาคเอเชียจะมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนธุรกิจในสามด้านด้วยกัน ได้แก่ Behavioural Science, Better Impact และ Employee Communications”

ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์และพฤติกรรมเชิงลึกของฮิลล์ แอนด์ นอลตัน สแตรทิจีส์ ช่วยให้ลูกค้านำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์มาใช้ในกิจกรรมการสื่อสาร เพื่อทำให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความเข้าใจในแบรนด์ สร้างปฏิสัมพันธ์
จนนำไปสู่การเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งความเชี่ยวชาญด้านนี้สามารถนำมาใช้ได้ทั้งในช่วงต่างๆ ที่ธุรกิจเกิดการเปลี่ยนแปลง รวมถึงช่วงที่ธุรกิจกำลังได้รับผลกระทบหนักจากโควิด-19

ทีมผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมจะให้คำปรึกษา สนับสนุน และนำความชำนาญเฉพาะทางดังกล่าวนี้มาแนะนำลูกค้าผ่านวิธีการต่างๆ โดยคำนึงถึงสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 โดยเฉพาะ เช่น การทำวิจัยข้อมูล การทดสอบข้อความที่ใช้สื่อสาร การสร้างสรรค์กิจกรรมที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายได้ในที่สุด การทำงานของเราจะรวมเอางานวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มาผสมผสานเข้ากับการทดสอบข้อความที่ใช้สื่อสารด้วยศาสตร์ด้านพฤติกรรมมนุษย์ เพื่อหาวิธีที่ดีที่สุดที่จะสื่อสารออกไปให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการรับรู้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ลูกค้าต้องการ การนำ Behavioural Science เข้ามาใช้ในงานด้านการสื่อสารจะเป็นตัวช่วยให้ธุรกิจสามารถวางกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพจนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมได้

การให้คำแนะนำด้าน Better Impact™ ของฮิลล์ แอนด์ นอลตัน สแตรทิจีส์ เป็นการแนะนำเชิงกลยุทธ์ที่จะช่วยให้องค์กรธุรกิจและแบรนด์เข้าใจว่าจะบูรณาการกิจกรรมเพื่อสังคมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การเติบโตทางธุรกิจของบริษัทได้อย่างไร ซึ่งหากทำได้ดีก็จะช่วยให้องค์กรธุรกิจต่างๆ มีบทบาทในการสร้างผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นต่อผู้คนและโลกใบนี้ ทีมผู้เชี่ยวชาญของฮิลล์ แอนด์ นอลตัน สแตรทิจีส์ จะให้คำแนะนำกับแบรนด์ในการวางรูปแบบสิ่งที่จะทำได้ในหลากหลายประเด็น ไม่ว่าจะเป็นด้านความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม การบริจาคหรือให้ความช่วยเหลือ ความเท่าเทียมทางเพศ การมีส่วนร่วมในสังคมระดับท้องถิ่น กิจกรรมในห่วงโซ่อุปทาน รวมไปถึงการทำงานร่วมกับองค์กรไม่แสวงผลกำไร

ทีมให้คำปรึกษาด้าน Better Impact™ จะช่วยให้แบรนด์ค้นพบวิธีการหรือกิจกรรมใหม่ๆ ที่สามารถนำเอาจุดประสงค์ (purpose) ของแบรนด์มาเชื่อมโยงเข้ากับธุรกิจได้เป็นอย่างดี รวมทั้งจะช่วยวางกรอบการทำงานเชิงยุทธศาสตร์สำหรับการพัฒนากิจกรรมเพื่อสังคมซึ่งจะช่วยให้แบรนด์มีแนวทางที่ชัดเจนในการดำเนินโครงการ สามารถสร้างการจดจำร่วมไปกับแบรนด์ และสื่อสารเรื่องราวของกิจกรรมเพื่อสังคมได้อย่างน่าเชื่อถือและสร้างผลลัพธ์เชิงบวกต่อสังคมได้อย่างแท้จริง

ฮิลล์ แอนด์ นอลตัน สแตรทิจีส์ มีสำนักงานอยู่ในกว่า 40 ประเทศทั่วโลก สร้างผลงานที่ได้รับรางวัลจำนวนมากให้กับลูกค้าในทุกภาคส่วนและมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์สิ่งใหม่อย่างต่อเนื่องให้กับแวดวงประชาสัมพันธ์ โดยเมื่อไม่นานมานี้ ฮิลล์ แอนด์ นอลตัน สแตรทิจีส์ ได้เปิดตัวบริการใหม่ เช่น Flight School + ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับการอบรมการสื่อสารเมื่อเกิดเหตุการณ์วิกฤตด้วยสถานการณ์จำลองที่เน้นโซเชียลมีเดีย และ H+K Smarter™ ซึ่งอยู่ภายใต้ Behavioural science

ใส่ความเห็น