วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2024
Home > PR News > ภาครัฐตรวจเยี่ยมพื้นที่ร้านค้าของศูนย์การค้าเครือเอ็ม บี เค เช็คความพร้อมดูแลลูกค้า

ภาครัฐตรวจเยี่ยมพื้นที่ร้านค้าของศูนย์การค้าเครือเอ็ม บี เค เช็คความพร้อมดูแลลูกค้า

หน่วยงานภาครัฐตรวจเยี่ยมพื้นที่สถานประกอบการ ร้านค้าของศูนย์การค้าเครือเอ็ม บี เค เช็คความพร้อมดูแลลูกค้า และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19

เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ พาราไดซ์ พาร์ค เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 เปิดศูนย์การค้าต้อนรับหน่วยงานภาครัฐที่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ ร้านค้า เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 โดยทุกศูนย์การค้าในเครือฯ ขานรับให้ความร่วมมือเต็มที่ในการดำเนินมาตรการความสะอาด ปลอดภัย และปลอดเชื้อโรค เน้นการเว้นระยะห่างทางสังคม ดูแลรักษาความสะอาด การจัดพื้นที่และระบบอากาศ ตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด ประกาศความพร้อมดูแลลูกค้าหากศูนย์ฯกลับมาเปิดให้บริการภายใต้ 3 แนวทางหลัก มาตรการคัดกรอง มาตรการป้องกัน และ มาตรการปลอดภัย ที่มีความสอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นางมาศวัลย์ ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน พร้อมด้วย พ.ต.ท.กิตติ บุญแสนสารวัตรปราบปราม สถานีตำรวจนครบาลปทุมวัน และ สารวัตรทหารจากกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ พร้อมข้อเสนอแนะสถานประกอบการที่ได้รับการผ่อนคลายมาตรการ ให้ดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 ตามที่กรุงเทพมหานครกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยมี นายสมพล ตรีภพนารถ กรรมการผู้จัดการธุรกิจศูนย์การค้า พร้อมด้วย นายสาธิต สายศร รองกรรมการผู้อำนวยการสายปฏิบัติการ นายวิศาล สิปิยารักษ์ รองกรรมการผู้อำนวยการสายบริหารพื้นที่เช่าและผู้เช่าสัมพันธ์ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ และพาชมการจัดการสถานที่ อาทิ จุดคัดกรองบริเวณทางเข้าที่มีการตรวจวัดอุณหภูมิ ร้านค้าประเภทซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหาร ธนาคาร ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ การกำหนดระยะห่างในการใช้ลิฟต์และบันไดเลื่อน การจัดสถานที่จอดรถไว้รองรับผู้ให้บริการฟู้ด เดลิเวอรี่ จุดบริการรถแท็กซี่ พร้อมพูดคุยตัวแทนผู้ประกอบการพบว่าร้านค้าในศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ได้ปฏิบัติตามมาตรการที่รัฐบาลกำหนดอย่างดี

นางมาศวัลย์ ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน กล่าวว่า ศูนย์การค้าเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และหากได้รับการผ่อนปรนให้เปิดบริการได้ก็จะเป็นอีกสถานที่ที่มีผู้เข้ามาใช้บริการ โดยเฉพาะในพื้นที่เขตปทุมวันมีศูนย์การค้าขนาดใหญ่หลายแห่งด้วยกัน สำนักงานเขตปทุมวันจึงให้ความสำคัญอย่างยิ่ง โดยแนะนำให้ผู้ประกอบการยังคงเน้นให้ความสำคัญกับการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) มาตรการรักษาความสะอาดและความปลอดภัย การจัดพื้นที่ส่วนกลางและโซนต่าง ๆ ที่ต้องมีการจำกัดจำนวนคนเข้ามาใช้บริการและระบบรอคิว ระบบอากาศที่ถ่ายเท สำหรับการตรวจศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ได้เห็นความตั้งใจในการให้ความร่วมมือกับภาครัฐ เพื่อปกป้องสุขอนามัยของประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ มีการวางแผนดำเนินการที่ดีและถูกต้องตามมาตรการที่ภาครัฐกำหนด เพื่อเตรียมความพร้อมรับมาตรการผ่อนปรน ในส่วนของการตรวจเยี่ยมร้านค้าที่ได้รับการผ่อนปรนพบว่ามีความตั้งใจในการให้ความร่วมมือ ซึ่งได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับทางเข้าออกของร้านค้า

นายสมพล ตรีภพนารถ กรรมการผู้จัดการธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ศูนย์การค้าฯ ปิดให้บริการชั่วคราวในช่วงนี้ ยกเว้นร้านค้าที่ได้รับการผ่อนปรน อย่างไรก็ตามบริษัทไม่ได้นิ่งนอนใจในการวางแผนช่วยเหลือร้านค้าที่ต้องปิดให้บริการ และเตรียมการสำหรับการกลับมาเปิดให้บริการ หากได้รับการอนุญาตจากภาครัฐ ซึ่ง ณ วันนี้ ทุกศูนย์การค้าในเครือเอ็ม บี เค มีความพร้อมในการดูแลลูกค้า พนักงานร้านค้า และ พนักงานศูนย์การค้า ภายใต้ 3 แนวทาง ได้แก่ มาตรการคัดกรอง มาตรการป้องกัน และ มาตรการปลอดภัย ที่มีความสอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่ของผู้คนในสังคม

ซึ่งแต่ละมาตรการสื่อถึงความห่วงใย ดูแล และ ใส่ใจ ดังนี้

มาตรการคัดกรองด้วยห่วงใย ได้แก่ การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของลูกค้าและพนักงานทุกคนที่เข้ามาในศูนย์ฯ การขอความร่วมมือในการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยภายในศูนย์ฯ การบันทึกประวัติของผู้ที่มาติดต่อ ทั้งชื่อ เบอร์ติดต่อ เพื่อการติดตามในภายหลัง หากพนักงานศูนย์การค้า ผู้ประกอบการร้านค้า และพนักงานร้านค้า มีอาการป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจหอบเหนื่อยให้หยุดปฏิบัติงาน เพื่อเฝ้าระวังอาการและเข้ารับการรักษา พร้อมรายงานให้ทางผู้บังคับบัญชาและทางศูนย์การค้ารับทราบ ร้านค้าประเภทให้บริการความงาม (Beauty & Service) ต้องให้ลูกค้ากรอกแบบสอบถามการประเมินความเสี่ยงของโรคโควิด-19 ก่อนเข้ารับบริการ เป็นต้น

มาตรการใส่ใจป้องกัน แบ่งเป็นเรื่องของความสะอาด ได้แก่ การติดตั้งเจลแอลกอฮอล์ทุกประตูทางเข้า หน้าลิฟต์ ภายในร้านค้าต่าง ๆ การเช็ดทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางและจุดสัมผัส เช่น บันไดเลื่อน ลิฟท์ ทุก 30 นาที การทำความสะอาดฆ่าเชื้อภายในลิฟต์ทุก 1 ชั่วโมงและมีเจ้าหน้าที่ให้บริการกดลิฟต์แก่ลูกค้าทุกชั้น การทำความสะอาดบัตรจอดรถทุกใบหลังรับคืนจากลูกค้า การพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณพื้นที่ส่วนกลางและทำความสะอาดพื้นที่ทั้งศูนย์ฯ ทุกสัปดาห์ รวมถึงการกำหนดระยะห่างทางสังคม ได้แก่ พนักงานร้านค้าและพนักงานให้บริการที่ใกล้ชิดลูกค้าต้องสวมหน้ากากอนามัย เฟส ชิลด์ (Face Shield) และอยู่ห่างจากลูกค้าอย่างน้อย 1 เมตร กำหนดจุดบริเวณบันไดเลื่อนให้มีการเว้นระยะห่าง 2 ขั้น กำหนดผู้โดยสารเข้าลิฟต์ไม่เกิน 5 คน จำกัดจำนวนคนเข้าศูนย์การค้าตามอัตราส่วนพื้นที่ใช้สอย 5 ตารางเมตรต่อลูกค้า 1 คน (ประมาณการระยะห่างทุก 1.5 – 2 เมตร) บริเวณเคาน์เตอร์บริการลูกค้ามีการจัดทำเคาน์เตอร์ชิลด์ (Counter Shield) ฉากกั้นระหว่างลูกค้าและพนักงาน จัดที่จอดรถในบริเวณเฉพาะสำหรับพนักงานรับ-ส่งอาหาร เป็นต้น

มาตรการดูแลปลอดภัย แบ่งเป็นเรื่องของความสะอาด โดยขอความร่วมมือร้านค้าในศูนย์ฯในการติดตั้งเจลแอลกอฮอล์ 70% ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโต๊ะเก้าอี้ อุปกรณ์ทุกชนิดทั้งก่อนและหลังใช้งานทุกครั้ง ส่วนร้านค้าประเภทให้บริการความงาม (Beauty & Service) งดบริการนวดและหัตถการบางอย่างที่ใกล้ชิดลูกค้ามากเกินไป งดการสนทนาขณะให้บริการ งดเว้นบริการที่ต้องใช้อุปกรณ์ร่วมกันที่ไม่สามารถทำความสะอาดได้ ส่วนศูนย์อาหารงดการวางช้อนส้อมในจุดบริการส่วนกลางและใช้ช้อนส้อมที่มีวัสดุห่อหุ้มให้ลูกค้าพร้อมกับอาหาร งดวางเครื่องปรุงและเครื่องเคียงหน้าร้านค้า โดยเปลี่ยนไปใช้แบบบรรจุซองสำเร็จ งดให้บริการอาหารประเภทบุฟเฟ่ต์และสลัดบาร์ ส่วนในเรื่องของมาตรการระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ได้มีการขอความร่วมมือร้านค้าในการกำหนดจุดสัญลักษณ์ที่พื้นทุก ๆ 1 เมตร รวมถึงดูแลความสะอาดภายในร้านและบริหารระบบรอคิวที่มีระยะห่างอย่างเคร่งครัด การติดตั้งฉากกั้นในจุดให้บริการต่าง ๆ อาทิ Food Shield การวางโชว์สินค้าอาหาร Table Shield ฉากกั้น สำหรับโต๊ะขนาดใหญ่และที่นั่งแบบเคาน์เตอร์บาร์ Cashier Shield สำหรับจุดชําระเงิน Face Shield สำหรับพนักงานทุกคนที่ใกล้ชิดลูกค้า เป็นต้น

ก่อนหน้านี้ ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค ได้ให้การต้อนรับคณะตรวจสอบความเรียบร้อยของสถานประกอบการ นำโดยคณะผู้บริหารสำนักงานเขตประเวศ รวมทั้งหัวหน้าฝ่ายเทศกิจและทีมงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลเขตประเวศ พร้อมด้วยสถานีตำรวจนครบาลประเวศ และ กรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ ซึ่งลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมร้านค้า เช่นเดียวกับ ศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสำนักงานเขตสวนหลวง เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล เจ้าหน้าที่เทศกิจ พร้อมด้วยกองบังคับการตำรวจนครบาลในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ ซึ่งล้วนให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดในการเตรียมกลับมาเปิดให้บริการ

ใส่ความเห็น