วันพุธ, มิถุนายน 19, 2024
Home > New&Trend > เอ็กซ์พีริส-แมนพาวเวอร์กรุ๊ป เผย 9 อันดับแรงงานด้านไอทีเนื้อหอม ภาคธุรกิจต้องการสูง

เอ็กซ์พีริส-แมนพาวเวอร์กรุ๊ป เผย 9 อันดับแรงงานด้านไอทีเนื้อหอม ภาคธุรกิจต้องการสูง

ในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการดำเนินธุรกิจและการทำงาน ส่งผลให้ตลาดแรงงานโดยเฉพาะสายงานด้านไอทีมีความต้องการสูง เนื่องจากการผลักดันนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และการก้าวสู่ยุคดิจิทัล ล่าสุด”เอ็กซ์พีริส (Experis)” บริษัทในเครือแมนพาวเวอร์กรุ๊ป ทำการสำรวจและเปิดเผยถึงกลุ่มงานทางด้านไอทีจากผู้ประกอบการ 8 กลุ่มธุรกิจ พร้อมจัดอันดับ 9 สายงานเนื้อหอมที่ตลาดต้องการ หวังกระตุ้นตลาดแรงงานปรับตัว

จากผลการสำรวจของ “เอ็กซ์พีริส ประเทศไทย” ผู้เชี่ยวชาญในการสรรหาบุคลากรในระดับผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญพิเศษ บริษัทในเครือแมนพาวเวอร์กรุ๊ป พบว่า ความต้องการของบุคลากรทางด้านไอทีและดิจิทัลยังเติบโตและเป็นที่ต้องการอย่างต่อเนื่องของทั้งภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยมีปัจจัยจากนโยบายขับเคลื่อนประเทศไทยแลนด์ 4.0 และเป็นผลจากความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานเต็มรูปแบบของยุคดิจิทัลที่เพิ่มขึ้น และจากการสำรวจทิศทางตลาดงานดังกล่าวทาง “เอ็กซ์พีริส” ได้จัดอันดับความต้องการแรงงานสายอาชีพไอที ปี 2562 จากข้อมูลการสรรหาบุคลากรสายอาชีพไอทีในครึ่งปีแรกที่ผ่านมา พบว่ามี 9 กลุ่มสายงานที่กำลังเป็นที่ต้องการอย่างต่อเนื่อง โดยสำรวจจากกลุ่มลูกค้าภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ กลุ่มค้าปลีก อีคอมเมิร์ซ สถาบันการเงิน โทรคมนาคม การขนส่ง อุตสาหกรรมการผลิต ที่ปรึกษาและให้บริการด้านไอที ดังนี้

อันดับแรกสายงาน Programmer & Developer

ปัจจุบัน ภาคธุรกิจมีการเร่งพัฒนาระบบงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ และแอปพลิเคชันที่รองรับการใช้งานบนสมาร์ทดีไวซ์ทุกแพลตฟอร์ม เพื่อนำไปสู่การให้บริการและเข้าถึงกลุ่มลูกค้า รวมถึงการขยายตลาดใหม่ๆ ทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาแอปพลิเคชันและซอฟท์แวร์ให้สามารถใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้น รวมทั้ง ยังมีการปรับกระบวนการทางธุรกิจ เนื่องจากทุกองค์กรกำลังเข้าสู่ยุคดิจิทัลทรานฟอร์เมชั่น สายงานนี้จึงเป็นส่วนขับเคลื่อนที่สำคัญ สำหรับตำแหน่งที่เป็นที่ต้องการในสายงานดังกล่าว อาทิเช่น Software Engineer, โปรแกรมเมอร์ และนักพัฒนา (Front-End/Back-End/Full Stack), นักพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน (iOS/Android/Hybrid) มีฐานรายได้เฉลี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ 25,000 ไปจนถึง 135,000 บาทต่อเดือน

อันดับที่สองสายงาน Data Science

ในยุคของเศรษฐกิจดิจิทัล ทั้งภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมต่างมีการเร่งแข่งขันด้านนวัตกรรมและการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้กับลูกค้า ซึ่งหัวใจสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้นั้น คือ การเข้าใจและเข้าถึงพฤติกรรมของลูกค้า ดังนั้น ข้อมูลทางธุรกิจจึงเป็นกุญแจสำคัญที่หลายองค์กรจะต้องมีการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ ที่พร้อมนำไปสร้างโมเดลธุรกิจใหม่เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลที่แม่นยำ และนำไปสู่การวางแผนการใช้ข้อมูลเพื่อให้ตอบโจทย์การใช้งานของธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงทำให้สายงานดังกล่าวมีความต้องการสูง เช่น Data Scientist, Data Analyst, Business Intelligence, AI (Artificial Intelligence Engineer), ML (Machine Learning Engineer) โดยมีรายได้เฉลี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ 30,000 ไปจนถึง 180,000 บาทต่อเดือน

อันดับที่สามสายงานทางด้าน Infrastructure เช่น Network & System

เป็นสายงานที่มีความต้องการต่อเนื่อง เพราะการขับเคลื่อนและพัฒนาในส่วนของเทคโนโลยีต่างๆ ต้องใช้บุคลากรที่มีประสบการณ์ทางด้านการออกแบบและวางแผนระบบเครือข่ายพื้นฐาน รวมไปถึงมีทักษะการจัดการระบบฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ที่ครบถ้วน อาทิเช่น Infrastructure Manager, Network Engineer, System Engineer, Network Administrator, System Administrator, Network & System Security มีฐานรายได้เฉลี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ 28,000 ไปจนถึง 150,000 บาทต่อเดือน

อันดับที่สี่สายงาน E-Commerce & Digital Marketing

ด้วยเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน และพฤติกรรมผู้บริโภคคนไทยมีการใช้งานอินเตอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียต่างๆ เพิ่มขึ้นซึ่งติดอันดับท็อป 5 ของภูมิภาคเอเชีย โดยเครื่องมือที่นิยมมากสุด 3 อันดับแรก คือ YouTube, Line, Facebook และจากข้อมูลจากสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) หรือ DAAT ยังระบุถึงตัวเลขการใช้จ่ายผ่านสื่อดิจิทัลจะมีมูลค่าสูงถึงกว่า 8,000 ล้านบาท ทำให้หลายธุรกิจหันมาใช้แพลตฟอร์มดังกล่าวในการนำเสนอสินค้าและเจาะกลุ่มตลาดใหม่ๆเพิ่มขึ้น อีกทั้ง พฤติกรรมของผู้บริโภคที่หันมาซื้อสินค้าอุปโภค บริโภคผ่านช่องทางการค้าออนไลน์มากขึ้น รวมไปถึงการใช้งาน E-Payment ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคที่ใช้เวลาอยูในโลกออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ความต้องการของสายงานนี้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น Online/Digital Marketing, Content Manager/Specialist, SEO/SEM, Web/Graphic Designer, Web Master, E-Commerce Front/Back End Developer (Web/Mobile) กลุ่มนี้มีฐานรายได้เฉลี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ 26,000 ไปจนถึง 90,000 บาทต่อเดือน

อันดับที่ห้าสายงาน ERP / SAP

เมื่อองค์กรมีความต้องการใช้ระบบ ERP เพื่อนำมาช่วยจัดการสายงานทุกสายงานของธุรกิจให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและได้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ สามารถนำไปใช้ประกอบการดำเนินกิจกรรมของธุรกิจได้ และผู้บริหารสามารถเรียกดูข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลสถานะของบริษัทได้ โดยทำหน้าที่จัดการเกี่ยวกับทรัพยากรขององค์กรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตำแหน่งงานของสายงานทางด้านนี้ยังเป็นที่ต้องการสูง เช่น SAP/Oracle Functional Consultant, SAP/ERP Analyst, ERP Consultant, ERP Implementation Specialist, ERP Support & Administrator โดยมีฐานรายได้เฉลี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ 30,000 ไปจนถึง 220,000 บาทต่อเดือน

อันดับที่หกสายงาน Database Management

ระบบฐานข้อมูลถือเป็นหัวใจสำคัญในการรองรับและสนับสนุนการพัฒนาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์หรือโปรแกรมประยุกต์เพื่อรองรับการใช้งาน สำหรับการดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัลการเข้าใช้งานบนเว็บไซต์และโปรแกรมประยุกต์มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้ระบบฐานข้อมูลมีความจำเป็นต้องมีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญดูแลในส่วนของการบำรุงรักษา สำรองข้อมูล เพิ่มประสิทธิภาพ ดูแลการทำงานของระบบ การรวมหรือย้ายข้อมูล ดูแลด้านความถูกต้องและความปลอดภัยของฐานข้อมูล ส่งผลให้ตำแหน่ง Database Administrator ยังเป็นที่ต้องการของตลาดอยู่เสมอ ซึ่งในตำแหน่งดังกล่าว มีฐานรายได้เฉลี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ 28,000 ไปจนถึง 105,000 บาทต่อเดือน

อันดับที่เจ็ดสายงาน IT Management & Project Management

การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้และเสริมความแข็งแกร่งให้กับกระบวนการทางธุรกิจยังมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขั้นตอนและกระบวนการในปัจจุบัน มีการถูกปรับเปลี่ยนโดยนำเทคโนโลยีมาเพิ่มศักยภาพให้มีความเป็นอัติโนมัติยิ่งขึ้น ตลาดออฟไลน์มีการหันมาทำออนไลน์มากขึ้น เว็บไซต์และแอปพลิเคชันต่างๆ มีการขยายตัวไปสู่ตลาดโมบายและโซเชียลมีเดีย ทำให้เกิดโจทย์ทางธุรกิจใหม่ๆ ซึ่งต้องการกลุ่มสายงานลูกผสมที่มีความรู้ทางด้านธุรกิจควบคู่กับไอทีมาช่วยพัฒนาซอฟต์แวร์และระบบต่างๆในเชิงงานโครงการ ทำให้สายงานเช่น Product Owner, Project Manager, Scrum Master, Business/System Analyst เป็นที่ต้องการเป็นอย่างมากและมีฐานรายได้เฉลี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ 38,000 ไปจนถึง 150,000 บาทต่อเดือน

อันดับที่แปดสายงาน Cyber Security

สายงานนี้มีความสำคัญและเป็นที่ต้องการสูง เนื่องจากการเติบโตของจำนวนผู้ใช้งานในโลกไซเบอร์ที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้ต้องสร้างความมั่นใจว่าระบบต่างๆ มีความปลอดภัย ไม่มีช่องโหว่เกิดขึ้นในระบบขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นระบบความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ ความปลอดภัยเครือข่าย ความปลอดภัยด้านโปรแกรมประยุกต์และระบบปฎิบัติการ ความปลอดภัยของโปรโตคอล, เทคโนโลยีเข้ารหัสข้อมูล, และการใช้งานไฟล์วอลล์ร่วมกับมาตรการความปลอดภัยอื่นๆ รวมถึงต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลด้วย สายงานดังกล่าวมีฐานรายได้เฉลี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ 65,000 ไปจนถึง 200,000 บาทต่อเดือน

อันดับสุดท้ายอันดับที่เก้าสายงาน IT Support

เป็นสายงานที่มีความต้องการของตลาดมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง จากการใช้งานของอุปกรณ์ไอที ระบบฮาร์ดแวร์/ซอฟแวร์ ระบบเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานและแอปพลิเคชัน อันเป็นปัจจัยหลักในการใช้ทำธุรกิจและติดต่อสื่อสาร ผู้ใช้งานยังคงต้องการความช่วยเหลือหน้างานจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ นั่นคือ IT Support, IT Helpdesk และ Technical Support ซึ่งนับวันยิ่งมีความต้องการสูงขึ้นเนื่องจากการขยายตัวของตลาดไอทีและการทรานส์ฟอร์เมชั่นเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล โดยสายงานนี้มีฐานรายได้เฉลี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ 18,700 ไปจนถึง 55,000 บาทต่อเดือน

จากผลการสำรวจดังกล่าวจากกลุ่มผู้ประกอบการในภาคธุรกิจทั้งกลุ่มค้าปลีก อีคอมเมิร์ซ สถาบันการเงิน โทรคมนาคม การขนส่ง อุตสาหกรรมการผลิต ที่ปรึกษาและให้บริการด้านไอที แสดงให้เห็นถึงทิศทางและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของการขับเคลื่อนธุรกิจในยุคดิจิทัล ซึ่งกลุ่มแรงงานทั้ง 9 สายงาน ยังเป็นที่ต้องการเป็นอย่างมาก แสดงให้เห็นถึงโอกาส รวมถึงผลตอบแทนที่เริ่มต้นไม่ใช่น้อย และยังมีโอกาสเติบโตในสายงานนี้อย่างต่อเนื่อง

ใส่ความเห็น