Home > UOB’s Transition Finance Framework

ยูโอบีหนุนสินเชื่อกลุ่มบางจาก เดินหน้าขยายธุรกิจน้ำมันและพัฒนาเชื้อเพลิงทางเลือกคาร์บอนต่ำ

ธนาคารยูโอบี สนับสนุนสินเชื่อทางการเงินให้แก่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) เดินหน้าขยายการดำเนินธุรกิจการกลั่นน้ำมัน และร่วมผลักดันวิสัยทัศน์การพัฒนาด้านพลังงานอย่างยั่งยืนจากการผลิตเชื้อเพลิงทางเลือกคาร์บอนต่ำ บางจาก คอร์ปอเรชัน เป็นบริษัทแรกในไทยที่ธนาคารได้สนับสนุนด้านการเงิน ภายใต้กรอบแนวคิดสินเชื่อเพื่อการเปลี่ยนผ่าน (UOB’s Transition Finance Framework) ซึ่งออกแบบมาเพื่อสนันสนุนการเปลี่ยนผ่านของบริษัทที่มีการใช้พลังงานสูงในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน ภายใต้กรอบแนวคิดนี้ธนาคารมุ่งสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนผ่านเช่น การผลิตเชื้อเพลิงทางเลือกคาร์บอนต่ำ การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต การดักจับ ใช้ประโยชน์และกักเก็บคาร์บอน (CCUS) และการชดเชยคาร์บอนเครดิต โดยธนาคารมีโซลูชันทางการเงินที่ครอบคลุมให้แก่บริษัทและเครือข่ายในภาคอุตสาหกรรมที่ร่วมสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านการดำเนินธุรกิจ ปัจจุบัน ธนาคารยูโอบีปล่อยสินเชื่อด้านการค้าและการเปลี่ยนผ่านรวม 290 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ให้แก่กลุ่มบริษัทบางจากได้แก่ บริษัทบางจาก คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) บริษัท BCP Trading Pte. Ltd. (BCPT) และบริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ทางกลุ่มฯได้มีการเข้าซื้อหุ้นเมื่อเร็วๆ นี้สำหรับขยายธุรกิจการกลั่นน้ำมัน ซึ่งประกอบด้วยวงเงินสำหรับนำเข้าน้ำมันดิบเพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิต และเงินทุนหมุนเวียนจำนวน 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อดำเนินธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ นายตัน ชุน ฮิน

Read More