Home > The Asian School of Tea

ชาระมิงค์แตกยอด ร่วมกับอินเดีย เปิดโรงเรียนสอนชงชา The Asian School of Tea

ชาระมิงค์แตกยอด ร่วมกับอินเดีย เปิดโรงเรียนสอนชงชา The Asian School of Tea ส่งเสริมผู้สนใจ ชูการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมสู่ระดับโลก เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ร้านรามิโน่ คาเฟ่ ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นายจักริน วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ บริษัท ชาระมิงค์ จำกัด ได้กล่าวว่า “ชาระมิงค์เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกจากการสำรวจและบุกเบิกไร่ชาของประเทศไทย มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2484 ปัจจุบันชาที่ได้รับความนิยมสูงสุดได้แก่ชาฝรั่งหรือชาดำ, ชามะลิ, ชากลุ่มสมุนไพร นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเป็นผู้ผลิตชาดำหรือชาฝรั่งแบบสากลแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย และเนื่องจากชาระมิงค์มีไร่เป็นของตัวเอง จึงให้ความสำคัญกับการปลูกชา การผลิตชาแบบออแกนิค โดยได้รับ Certificate ของ USDA Organic ซึ่ง certified by One Cert. จากประเทศอเมริกา สำหรับภาพรวมในปี 2562 ชาระมิงค์ได้มีการทำตลาดเพิ่มขึ้น

Read More