Home > Samitivej Hospital

สมิติเวช สานพลัง แกร็บ ร่วมมือยกระดับสุขภาพในประเทศไทย

กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช ในเครือกรุงเทพดุสิตเวชการ ผู้ให้บริการด้านสุขภาพชั้นนำของภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ ประกาศความร่วมมือกับ แกร็บ ผู้นำซูเปอร์แอปแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เปิดตัวความร่วมมือครั้งสำคัญ เพื่อยกระดับด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลและแกร็บในประเทศไทย พญ.สุรางคณา เตชะไพฑูรย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม โรงพยาบาลสมิติเวช และโรงพยาบาลบีเอ็นเอช และผู้อำนวยการโรงพยาบาลเด็กสมิติเวช ระบุว่าความร่วมมือในครั้งนี้เกิดจากการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างสมิติเวช และ แกร็บ ภายใต้แนวคิด เราไม่อยากให้ใครป่วยและอยากให้มีสุขภาพที่ดีด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ซึ่งเป็นเจตนารมณ์หลักของโรงพยาบาลมาตลอด 40 ปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง “สมิติเวช มีความต้องการที่จะยกระดับมาตรฐานและคุณภาพชีวิตของผู้ใช้บริการและสังคมไทย ด้วยการนำเสนอนวัตกรรมและความร่วมมือใหม่ๆ เพื่อให้สังคมโดยรวมได้ประโยชน์สูงสุด ความร่วมมือกับแกร็บในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากวิถีชีวิตของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกันว่า ด้วยวิถีชีวิตที่เร่งรีบมากขึ้น เรื่องสุขภาพเป็นสิ่งที่มีความสำคัญยิ่งขึ้นกว่าเดิม ทำให้เกิดความร่วมมือในครั้งนี้” ธรินทร์ ธนียวัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ แกร็บ ประเทศไทย กล่าวว่า “ความร่วมมือในครั้งนี้ เกิดขึ้นด้วยวิสัยทัศน์ของแกร็บในการมุ่งมั่นนำเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คน โดยแกร็บเล็งเห็นถึงความสำคัญของสุขภาพของทั้งผู้ใช้แกร็บและผู้ใช้บริการของกลุ่มโรงพยาบาล จึงร่วมมือกับสมิติเวชในการมอบสิทธิพิเศษต่างๆเพื่อตอบโจทย์วิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ รวมถึงสร้างคุณค่าให้กับสังคมไทยโดยรวม แกร็บ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับทางโรงพยาบาลสมิติเวชในการส่งเสริมและยกระดับด้านสุขภาพให้กับผู้ใช้บริการของโรงพยาบาลและผู้ใช้แกร็บในประเทศไทย และเชื่อว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะสร้างประโยชน์ที่ดีแก่ผู้ใช้บริการ” ความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลสมิติเวชกับแกร็บในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน 1. โรงพยาบาลสมิติเวชมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าแกร็บที่ใช้บริการที่โรงพยาบาล กับส่วนลด10% สำหรับค่ายา

Read More