Home > Panthéon

Rimbaud-Verlaine

Column: From Paris Panthéon เป็นอาคารสไตล์ neo-classique ในเขต 5 (5ème arrondissement) ของกรุงปารีส ในย่าน Quartier latin และอยู่บนเขา Sainte-Geneviève ในศตวรรษที่ 18 เป็นโบสถ์ แต่พอยุคปฏิวัติ ให้เป็นสถานที่เชิดชูบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ฝรั่งเศส ยกเว้นทหารที่มีสถานที่ลักษณะเดียวกันนี้ที่ Hôtel des Invalides ใน Panthéon จึงมีโลงศพของบุคคลที่ทำคุณประโยชน์แก่ฝรั่งเศส ไม่ว่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ Pierre และ Marie Curie ผู้ร่างกฎบัตรสิทธิมนุษยชน René Cassin ผู้คิดอักษร Braille (บราย) สำหรับคนตาบอด Louis Braille นักการเมือง Jean Jaurès ผู้เข้าร่วมขบวนการปลดแอกฝรั่งเศสจากการยึดครองของเยอรมัน (Résistance) Jean Moulin นักเขียนดังได้เข้า Panthéon หลายคน

Read More