Home > Lazada Care

ลาซาด้าดึงศักยภาพด้านโลจิสติกส์ ส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์ทั่วประเทศ ร้อมมอบกล่องยังชีพ Lazada Care ให้ชุมชนที่เดือดร้อนจากโควิด-19

ลาซาด้า ประเทศไทย นำโดย นายสมกิจ ไทยพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ลาซาด้า เอ็กซ์เพรส จํากัด (ประเทศไทย) เดินหน้าส่งมอบความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยการมอบชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (ชุด PPE) จำนวน 2,000 ชุด และหน้ากากอนามัยอีกจำนวน 13,000 ชิ้น ให้กับโรงพยาบาล 20 แห่งทั่วประเทศ พร้อมทั้งร่วมมือกับร้านค้าบนแพลตฟอร์มลาซาด้า จัดทำ Lazada Care ซึ่งข้างในบรรจุสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคที่จำเป็นสำหรับต้านโรคระบาด อาทิ เจลแอลกอฮอล์ อาหารเสริมวิตามิน ถุงมือพลาสติกอเนกประสงค์ จำนวน 500 ชุด เพื่อมอบให้กับชุมชนในจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมนำเอาศักยภาพและความเชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ของลาซาด้า เอ็กซ์เพรสมาใช้ในการส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อให้ทุกคนได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและทันท่วงที นอกจากนี้ ลาซาด้ายังมอบกล่องยังชีพ Lazada Care ซึ่งประกอบไปด้วยเครื่องอุปโภคบริโภค อาทิ ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป หน้ากากอนามัย อีกจำนวน

Read More