Home > Hemp

ไทยฝันไกล ฮับกัญชา ชิงเม็ดเงินตลาดโลกล้านล้าน

ณ วินาทีนี้ ธุรกิจเล็กใหญ่แห่งัดกลยุทธ์รับดีเดย์ปลดล็อก “พืชกัญชา” ไม่เป็นยาเสพติดให้โทษ สามารถปลูก ผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย เสพ ครอบครอง ชนิดที่ว่า กลุ่มอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสำอางเสริมความงาม ต่างหยิบใช้เป็นส่วนผสมสร้างจุดขายใหม่ ไม่ใช่แค่รุกตลาดลูกค้าในไทย แต่หวังเจาะตลาดโลกชิงเม็ดเงินมหาศาลหลักล้านล้านบาทด้วย หลายฝ่ายคาดการณ์กันว่า หลังจากนี้ ตลาดสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับกัญชา-กัญชงจะมีมูลค่าเชิงเศรษฐกิจเติบโตมากกว่า 100% เทียบจากปี 2564-2568 โดยตลาดเครื่องดื่มสายสีเขียวระยะแรกมีมูลค่า 280 ล้านบาท จะเพิ่มขึ้นเป็น 7,600 ล้านบาท เติบโต 128% ธุรกิจอาหาร จาก 240 ล้านบาท เป็น 5,600 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 120% และธุรกิจยา จาก 50 ล้านบาท เป็น 1,240 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 123% ขณะเดียวกัน

Read More

DOD ลุยกัญชงเต็มสูบ เสริมแกร่งขยายสู่ตลาดโลก

DOD ลุยกัญชงเต็มสูบ จ่อยื่นขอใบอนุญาตตั้งโรงงานสกัดสาร CBD – ผลิต - นำเข้า - ส่งออก -จำหน่าย –ครอบครอง เมล็ดพันธุ์ พร้อมเดินหน้ารับซื้อกัญชงจากเกษตรกร เสริมแกร่งขยายสู่ตลาดโลก บมจ.ดีโอดี ไบโอเทค (DOD) ประกาศความพร้อมยื่นใบอนุญาตตั้งโรงงานสกัดสาร CBD และผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สารสกัดจากกัญชง เต็มรูปแบบ พร้อมเดินหน้าผนึก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับซื้อกัญชงคุณภาพสูงจากเครือข่ายเกษตรผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตเพาะปลูก ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้เต็ม "Value Chain" ตั้งแต่ต้นน้ำไปถึงปลายน้ำ วางแผนขยายโรงงานสกัด เพื่อรองรับการสกัดสาร CBD เฟสแรก รองรับการจำหน่ายและส่งออกผลิตภัณฑ์สู่ตลาดโลก นายธนิน ศรีเศรษฐี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) หรือ DOD เปิดเผยว่า ภายหลังจากกฎกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 5

Read More