Home > DOD Biotech

DOD ลุยกัญชงเต็มสูบ เสริมแกร่งขยายสู่ตลาดโลก

DOD ลุยกัญชงเต็มสูบ จ่อยื่นขอใบอนุญาตตั้งโรงงานสกัดสาร CBD – ผลิต - นำเข้า - ส่งออก -จำหน่าย –ครอบครอง เมล็ดพันธุ์ พร้อมเดินหน้ารับซื้อกัญชงจากเกษตรกร เสริมแกร่งขยายสู่ตลาดโลก บมจ.ดีโอดี ไบโอเทค (DOD) ประกาศความพร้อมยื่นใบอนุญาตตั้งโรงงานสกัดสาร CBD และผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สารสกัดจากกัญชง เต็มรูปแบบ พร้อมเดินหน้าผนึก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับซื้อกัญชงคุณภาพสูงจากเครือข่ายเกษตรผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตเพาะปลูก ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้เต็ม "Value Chain" ตั้งแต่ต้นน้ำไปถึงปลายน้ำ วางแผนขยายโรงงานสกัด เพื่อรองรับการสกัดสาร CBD เฟสแรก รองรับการจำหน่ายและส่งออกผลิตภัณฑ์สู่ตลาดโลก นายธนิน ศรีเศรษฐี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) หรือ DOD เปิดเผยว่า ภายหลังจากกฎกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 5

Read More