Home > Greener Store

สตาร์บัคส์เปิดกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน พร้อมแต่งตั้งผู้ขับเคลื่อนคนใหม่

ปฏิเสธไม่ได้ว่า “ความยั่งยืน” หรือ Sustainability เป็นสิ่งที่ถูกพูดถึงบ่อยครั้งและกำลังทวีความสำคัญมากขึ้นเป็นลำดับ นั่นทำให้องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนต่างบรรจุกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนไว้ในแผนปฏิบัติการ เพื่อสร้างการเติบโตให้กับองค์กรควบคู่ไปกับสร้างความยั่งยืนให้กับโลก เช่นเดียวกับ “สตาร์บัคส์ ประเทศไทย” เชนร้านกาแฟยักษ์ใหญ่จากสหรัฐอเมริกา ที่ล่าสุดออกมาตอกย้ำกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนอีกครั้งกับแคมเปญ LITTLE CHOICES. BIG CHANGES. พร้อมแต่งตั้งผู้ที่จะมาขับเคลื่อนสตาร์บัคส์สู่เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมคนใหม่ ด้วยกลยุทธ์ที่ออกแบบสำหรับประเทศไทยโดยเฉพาะ “เดือนกรกฎาคมปีนี้ สตาร์บัคส์จะก้าวเข้าสู่ปีที่ 26 ในการเข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทย นอกจากประสบการณ์ผ่านแก้วกาแฟที่เราส่งมอบให้กับผู้บริโภคแล้ว พันธกิจด้านความยั่งยืนคือสิ่งที่สตาร์บัคส์ทำมาตลอดนับตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาทำธุรกิจในเมืองไทย” เนตรนภา ศรีสมัย กรรมการผู้จัดการ สตาร์บัคส์ ประเทศไทย เกริ่นนำถึงการขับเคลื่อนพันธกิจด้านความยั่งยืนที่ดำเนินมาตลอด 25 ปี เนตรนภาฉายภาพต่อว่า นับตั้งแต่ปี 2541 ที่เข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทย สตาร์บัคส์ได้ดำเนินธุรกิจภายใต้พันธกิจสร้างสัมพันธภาพที่ยั่งยืนระหว่าง “กาแฟ ผู้คน และโลก” (Coffee People Planet) รวมถึงดูแลสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำผ่านการเดินทางของเมล็ดกาแฟหรือที่เรียกว่า “From Bean to Cup Journey” มาโดยตลอด เพราะฉะนั้นเรื่องความยั่งยืนจึงไม่ใช่สิ่งใหม่สำหรับสตาร์บัคส์เท่าใดนัก ทั้งนี้สตาร์บัคส์ทั่วโลกได้กำหนดเป้าหมายด้านความยั่งยืนไว้ว่า ภายในปี 2573

Read More