Home > Green Leadership

สยามพิวรรธน์ เดินหน้าส่งเสริมหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนสู่ “องค์กรขยะเป็นศูนย์”

สยามพิวรรธน์ ตอกย้ำจุดยืนพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืน เดินหน้าส่งเสริมหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนสู่ “องค์กรขยะเป็นศูนย์” บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด เจ้าของและผู้บริหารโครงการที่มีชื่อเสียงระดับโลก อาทิ สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ หนึ่งในพันธมิตรเจ้าของ “ไอคอนสยาม” และ สยามพรีเมี่ยม เอาท์เล็ต ตอกย้ำจุดยืนการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืน เมื่อ “ชฎาทิพ จูตระกูล” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ ได้รับรางวัลในสาขา “Responsible Business Leadership” จากเวที “Asia Responsible Enterprise Awards 2020” หรือ AREA 2020 ในฐานะผู้นำวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่นขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน และคำนึงถึงการเอื้ออำนวยประโยชน์ให้กับชุมชน สังคมตลอดจนการดูแลสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยรางวัล “Green Leadership” ให้กับสยามพิวรรธน์ ในฐานะองค์กรที่มีนโยบายดูแลรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพในทุกๆพื้นที่ที่ได้เข้าไปดำเนินธุรกิจ และในการนี้สยามพิวรรธน์เดินหน้า Green Leadership ตั้งเป้าสู่การเป็นองค์กรต้นแบบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าปลีกรายแรกผู้ส่งเสริมหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนสู่ “องค์กรขยะเป็นศูนย์” กับการจัดการขยะได้แบบ 360

Read More