Home > Cloud Service

T3 Technology ลุยธุรกิจ IoT & Cloud รุกตลาดหลัก 5 ประเทศ

เทคโนโลยีเป็นองค์ประกอบสำคัญในการดำรงชีวิตของประชาชนทั่วโลก ยิ่งอัตราการเติบโตของเทคโนโลยีมีมากขึ้นเท่าไร ส่งผลให้ธุรกิจ Cloud Service ได้รับอานิสงส์เต็มๆ นักลงทุนจำนวนไม่น้อยที่มองเห็นโอกาสจากการขยายตัวนี้ และเบนเข็มธุรกิจมาเปิดให้บริการ Cloud ซึ่งทำให้ตลาดนี้เริ่มมีสีสันมากขึ้น นั่นเพราะ Cloud Service กำลังกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานไม่ต่างอะไรกับไฟฟ้า น้ำประปา หรือระบบขนส่งสาธารณะ บริการ Cloud ทำให้ชีวิตผู้คนง่ายขึ้น จากเดิมที่เคยจัดเก็บข้อมูลผ่านอุปกรณ์ขนาดเล็กอย่าง Flash Drive หรือ แผ่น CD/DVD ปัจจุบันธุรกิจ Cloud ทำให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลของตัวเองได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม นอกจากการให้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลแล้ว Cloud ยังครอบคลุมไปถึงการนำข้อมูลเหล่านั้นไปประยุกต์ใช้ให้เกิดบริการใหม่ๆ ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ระบบเศรษฐกิจ เช่น การสร้าง Website, Application, Social Media ที่ใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันอย่างแอปพลิเคชันสั่งอาหาร การซื้อขายสินค้าออนไลน์ จึงไม่น่าแปลกใจแต่อย่างใด หากธุรกิจในกลุ่ม Cloud Service จะมีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในช่วงปี 2008-2020 มูลค่าธุรกิจบริการ Cloud ที่ใหญ่ที่สุดอันดับแรกสามารถเติบโตได้สูงถึง 44 เท่า ขณะที่มูลค่าตลาดของธุรกิจนี้มีมูลค่ามากกว่า 1

Read More