Home > ANTI-BULLY edition

นันยางปรับแผนรับมือเลื่อนเปิดเทอมลดเสี่ยงโควิด-19 ส่งข้อความกระตุกสังคม “บูลลี่ในโรงเรียน หยุดได้ด้วยนักเรียน”

นันยางปรับแผนรับมือเลื่อนเปิดเทอมลดเสี่ยงโควิด-19 หนุนยอดขายไตรมาสแรก 64 เป็นไปตามเป้า ส่งข้อความกระตุกสังคม “บูลลี่ในโรงเรียน หยุดได้ด้วยนักเรียน” เผยโฉมรุ่นพิเศษ “นันยาง รุ่นใหญ่ ANTI-BULLY edition” นายจักรพล จันทวิมล ผู้จัดการทั่วไป บริษัท นันยางมาร์เก็ตติ้ง จำกัด เปิดเผยว่า การระบาดของโควิด 19 กว่า 1 ปีที่ผ่านมาถือเป็นความท้าทายครั้งใหญ่ของระบบเศรษฐกิจของโลกไม่เพียงแค่เฉพาะในประเทศไทย ดังนั้นการปรับตัวตามสถานการณ์ของภาคธุรกิจอย่างถูกช่วงถูกจังหวะจึงเป็นปัจจัยหลักที่จะทำให้องค์กรสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ตลาดรองเท้าผ้าใบนักเรียนก็เช่นกัน ต้องอาศัยการปรับตัวในทุกขั้นตอนเพื่อให้ภาพรวมธุรกิจยังไปต่อได้อย่างมีเสถียรภาพ แม้จะมีการเลื่อนเปิดภาคเรียนหรือยังคงจัดรูปแบบการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ก็ตาม นันยางได้เห็นและเรียนรู้ถึงผลกระทบดังกล่าว และนำมาปรับแผนธุรกิจให้สามารถรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างเป็นระบบ โดยเริ่มตั้งแต่มาตรการป้องกันโควิดของบุคลากร การวางแผนการจัดเตรียมวัตถุดิบให้สอดคล้องกับการผลิตสินค้า และให้สอดคล้องกับการขายสินค้าในช่วงเวลาที่เปลี่ยนไป การจัดสรรสินค้าในแต่ละช่องทางขายอย่างเหมาะสม “การนำเสนอนวัตกรรมสินค้าใหม่ที่ตอบโจทย์สถานการณ์อย่าง ‘Nanyang Have Fun’ สำหรับเด็กประถมแถมฟรีเชือกยืดหยุ่นทำให้ไม่ต้องผูกเชือก ลดการสัมผัสเชื้อโรค สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับรองเท้านักเรียนประถม ถือเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงการปรับสินค้าให้เหมาะต่อความต้องการ ณ เวลานั้นของผู้บริโภค ตลาดให้การตอบรับเป็นอย่างดี ส่งผลให้ยังคงทำยอดขายได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้” นายจักรพล จันทวิมล สรุปให้เห็นภาพรวมการปรับตัวของนันยางเพื่อรับมือวิกฤติโควิด-19 ในฐานะผู้นำตลาดรองเท้าผ้าใบนักเรียนของเมืองไทย นันยาง ยังคงตอกย้ำให้เห็นถึงการเป็นส่วนหนึ่งของโลกวัยเรียน ด้วยการนำ

Read More