Home > True

ไอคอนสยามจับมือทรู ปั้นฮอลล์ใหม่ลุยธุรกิจไมซ์

  อีกครั้งที่หน้าข่าวเศรษฐกิจของหลายสำนักข่าวเปิดเผยเรื่องราวความร่วมมือระหว่างผู้นำด้านเทคโนโลยี โทรคมนาคม ระหว่างบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไอคอนสยาม จำกัด ผู้พัฒนาโครงการไอคอนสยาม โครงการที่มีมูลค่าการลงทุนสูงถึง 54,000 ล้านบาท ที่ผุดโปรเจกต์ใหม่ปลุกปั้นศูนย์ประชุมภายใต้ชื่อ “ทรู ไอคอนสยาม ฮอลล์” ดูเหมือนว่าสายสัมพันธ์อันดีระหว่างสองบริษัทจะสืบเนื่องมาตั้งแต่ปี 2557 เมื่อครั้งที่อภิมหาโปรเจกต์เกิดขึ้นบนเนื้อที่ 50 ไร่บนถนนเจริญนคร ริมแม่น้ำเจ้าพระยา จากความร่วมมือของกลุ่มซีพีและสยามพิวรรธน์ และทรู ไอคอนสยาม ฮอลล์ คือหลักฐานชิ้นสำคัญที่ชี้ให้เห็นถึงผลประโยชน์อันชัดเจนที่ทั้งสองบริษัทมีร่วมกัน โดยครั้งนี้เบนเข็มมาที่ธุรกิจ MICE (Meeting, Incentive Travel, Conventions, Exhibitions หรือบางครั้ง C หมายถึง Conferencing และ E หมายถึง Events)  ในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นด้านการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างครบวงจร ทรูจึงเหมาะสมที่จะดูแลงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการออกแบบของฮอลล์นี้ ซึ่งไอคอนสยามขนานนามให้ฮอลล์นี้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์แห่งไอคอนสยาม การหยิบยกเอาเทคโนโลยีล้ำสมัยมาใช้ทั้งเพื่อยกระดับมาตรฐานในการเป็นศูนย์กลางจัดการประชุมระดับนานาชาติ และเพื่อการเตรียมความพร้อมที่จะเข้าแข่งขันในตลาด MICE

Read More