Home > Conventions

จับตาธุรกิจไมซ์ ฟันเฟืองที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

  “ประชารัฐ” นโยบายที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มุ่งมั่นเดินหน้าเพื่อหวังใช้เป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบ และแน่นอนว่าผลประโยชน์ต่างตอบแทนทำให้ผู้ประกอบการต่างเสนอตัวเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายนี้ได้ไม่ยาก นอกเหนือไปจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยที่เป็นแรงหนุนชั้นดีในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ยังมีอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่เป็นฟันเฟืองชิ้นสำคัญที่จะส่งเสริมให้เกิดเม็ดเงินในเศรษฐกิจไทยได้ และกำลังเป็นที่จับตามองทั้งจากนักลงทุนในประเทศและต่างประเทศ “อุตสาหกรรมไมซ์” สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ ตอบโจทย์นโยบายประชารัฐของรัฐบาลทันที อีกทั้งยังเดินหน้าผลักดัน 4 โครงการหลัก เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นเม็ดเงินหมุนเวียนในธุรกิจไมซ์ในไทย นพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้อำนวยการทีเส็บ อธิบายว่า การส่งเสริมธุรกิจไมซ์ในประเทศถือเป็นพันธกิจสำคัญของทีเส็บในฐานะผู้ขับเคลื่อนธุรกิจไมซ์ โดยจากปีงบประมาณ 2558 พบว่ามีนักเดินทางกลุ่มไมซ์ในประเทศจำนวน 23 ล้านคนต่อครั้ง สร้างรายได้จากการใช้จ่าย 46,000 ล้านบาท โดยเฉพาะเมื่อรัฐบาลได้กำหนดนโยบายประชารัฐ และเกิดคณะทำงานสานพลังประชารัฐด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวและไมซ์ขึ้น เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งทีเส็บได้ร่วมเป็นหนึ่งในคณะทำงานด้วย ขณะเดียวกันยังได้กำหนดแผนการส่งเสริมธุรกิจไมซ์ในประเทศประจำปี 2559 ถึง 4 โครงการ โครงการแรก ส่งเสริมให้เกิดความต่อเนื่องของแคมเปญ “ประชุมเมืองไทย ภูมิใจช่วยชาติ” ซึ่งเป็นแคมเปญส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้นการจัดงานไมซ์ และยังมี 21 องค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน ภาคประชาสังคม ผนึกกำลังเพื่อสนับสนุนให้บริษัทเอกชนในเครือข่ายจัดประชุม สัมมนา และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลในประเทศไทย อย่างน้อย 1

Read More

ไอคอนสยามจับมือทรู ปั้นฮอลล์ใหม่ลุยธุรกิจไมซ์

  อีกครั้งที่หน้าข่าวเศรษฐกิจของหลายสำนักข่าวเปิดเผยเรื่องราวความร่วมมือระหว่างผู้นำด้านเทคโนโลยี โทรคมนาคม ระหว่างบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไอคอนสยาม จำกัด ผู้พัฒนาโครงการไอคอนสยาม โครงการที่มีมูลค่าการลงทุนสูงถึง 54,000 ล้านบาท ที่ผุดโปรเจกต์ใหม่ปลุกปั้นศูนย์ประชุมภายใต้ชื่อ “ทรู ไอคอนสยาม ฮอลล์” ดูเหมือนว่าสายสัมพันธ์อันดีระหว่างสองบริษัทจะสืบเนื่องมาตั้งแต่ปี 2557 เมื่อครั้งที่อภิมหาโปรเจกต์เกิดขึ้นบนเนื้อที่ 50 ไร่บนถนนเจริญนคร ริมแม่น้ำเจ้าพระยา จากความร่วมมือของกลุ่มซีพีและสยามพิวรรธน์ และทรู ไอคอนสยาม ฮอลล์ คือหลักฐานชิ้นสำคัญที่ชี้ให้เห็นถึงผลประโยชน์อันชัดเจนที่ทั้งสองบริษัทมีร่วมกัน โดยครั้งนี้เบนเข็มมาที่ธุรกิจ MICE (Meeting, Incentive Travel, Conventions, Exhibitions หรือบางครั้ง C หมายถึง Conferencing และ E หมายถึง Events)  ในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นด้านการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างครบวงจร ทรูจึงเหมาะสมที่จะดูแลงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการออกแบบของฮอลล์นี้ ซึ่งไอคอนสยามขนานนามให้ฮอลล์นี้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์แห่งไอคอนสยาม การหยิบยกเอาเทคโนโลยีล้ำสมัยมาใช้ทั้งเพื่อยกระดับมาตรฐานในการเป็นศูนย์กลางจัดการประชุมระดับนานาชาติ และเพื่อการเตรียมความพร้อมที่จะเข้าแข่งขันในตลาด MICE

Read More