Home > Roots

“Infinite Cafe Powered by Banpu NEXT” ผลักดันสังคมไร้คาร์บอน ด้วยกาแฟเพียงแก้วเดียว 

ช่วงนี้ถ้าใครไปออกกำลังกายที่สวนเบญจกิติ อาจได้เห็นป๊อปอัพคาเฟ่พลังงานสะอาด 100% อย่าง “Infinite Cafe Powered by Banpu NEXT” ที่เกิดจากความร่วมมือของ “บ้านปู เน็กซ์” และร้านกาแฟอย่าง “Roots” เพื่อเป็นต้นแบบ Smart Café ที่ต้องการผลักดันสังคมไร้คาร์บอน ด้วยกาแฟเพียงแก้วเดียว ปัจจุบันโลกกำลังเข้าสู่ยุค Net-Zero ที่พลังงานสะอาดเข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนสิ่งต่างๆ รอบตัว หลายองค์กรเริ่มปรับเปลี่ยนด้วยการนำพลังงานสะอาดเข้ามาสนับสนุนการดำเนินธุรกิจให้ยั่งยืน ลดการปล่อยคาร์บอน และสร้างสังคมไร้คาร์บอน (Net-Zero Society) ให้เกิดขึ้นจริง “Infinite Cafe Powered by Banpu NEXT” เป็นป๊อปอัพคาเฟ่พลังงานสะอาด 100% แห่งแรกของไทย คือหนึ่งในความพยายามของภาคเอกชนอย่างบ้านปู เน็กซ์ และ Roots แบรนด์ร้านกาแฟสัญชาติไทย เพื่อผลักดันให้เกิดสังคมไร้คาร์บอนด้วยกาแฟเพียงหนึ่งแก้ว สำหรับบริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด เป็นบริษัทลูกของบริษัท บ้านปู จำกัด

Read More

เปิดบทเรียนแนวคิดธุรกิจ กับ “วรัตต์ วิจิตรวาทการ”

  จากจุดเริ่มต้นของร้านกาแฟเล็กๆ ขนาด 12 ที่นั่ง เมื่อประมาณ 8-9 ปีที่แล้วในนาม OHANA ซึ่งมีความหมายในภาษาท้องถิ่นฮาวายว่า “ครอบครัว” จังหวะแห่งการก้าวเดินบนหนทางสายธุรกิจของ วรัตต์ วิจิตรวาทการ ในวันนี้ได้เปลี่ยนผ่านประสบการณ์และการเคี่ยวกรำ มาสู่ ROAST และแตกหน่อไปสู่ Roots แต่เหนือสิ่งอื่นใดคือการเป็นผู้ร่วมริเริ่มก่อตั้ง The Commons คอมมูนิตี้มอลล์ที่ให้ภาพความแตกต่างไปจากบริบทเดิมๆ ของย่านทองหล่อ ต้นทุนเบื้องต้นที่มาจากความสนใจและตั้งใจที่จะนำเสนออาหาร เครื่องดื่ม และกาแฟ ที่แตกต่างไปจากผู้ประกอบการรายอื่นๆ ไปสู่ผู้บริโภค กลายเป็นปฐมบทแห่งการเดินทางบนถนนสายธุรกิจที่มีการเติบโตขึ้นอย่างช้าๆ และมั่นคง ก่อนที่จะขยับขยายควบคู่ไปพร้อมกับการสร้างแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับในความสามารถและมีความน่าเชื่อถือ ไม่เฉพาะกับสมาชิกในครอบครัว หากยังรวมถึงผู้สนใจร่วมลงทุนรายอื่นๆ หรือแม้กระทั่งสถาบันการเงินที่จะหยิบยื่นเงินลงทุนในการขยายกิจการ “ผู้ประกอบการบางรายอาจเริ่มต้นธุรกิจ ด้วยความพยายามมองหาหรือให้ความสำคัญกับผู้ร่วมทุนที่มีศักยภาพทางการเงิน โดยละเลยที่จะพิจารณาในมิติของเป้าหมาย ซึ่งไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะเรื่องธุรกิจ แต่เป็นการตั้งคำถามถึงเป้าหมายในชีวิตก่อน แล้วค่อยเลือกที่จะทำในสิ่งหนุนนำเราไปสู่จุดนั้นได้” การเกิดขึ้นของ The Commons ในช่วงขวบปีที่ผ่านมา อาจสะท้อนภาพทัศนะและแนวความคิดที่ว่านี้ของวรัตต์ ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพราะในมุมมองของวรัตต์ การเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจอาหาร ที่แม้จะประสบความสำเร็จในการสร้างแบรนด์ ROAST ให้เป็นที่รู้จักและได้รับการกล่าวถึงในวงกว้าง ที่ดำเนินควบคู่กับการเติบโตแบบ organic

Read More