Home > #TotalSmartEnergySolutions

“Infinite Cafe Powered by Banpu NEXT” ผลักดันสังคมไร้คาร์บอน ด้วยกาแฟเพียงแก้วเดียว 

ช่วงนี้ถ้าใครไปออกกำลังกายที่สวนเบญจกิติ อาจได้เห็นป๊อปอัพคาเฟ่พลังงานสะอาด 100% อย่าง “Infinite Cafe Powered by Banpu NEXT” ที่เกิดจากความร่วมมือของ “บ้านปู เน็กซ์” และร้านกาแฟอย่าง “Roots” เพื่อเป็นต้นแบบ Smart Café ที่ต้องการผลักดันสังคมไร้คาร์บอน ด้วยกาแฟเพียงแก้วเดียว ปัจจุบันโลกกำลังเข้าสู่ยุค Net-Zero ที่พลังงานสะอาดเข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนสิ่งต่างๆ รอบตัว หลายองค์กรเริ่มปรับเปลี่ยนด้วยการนำพลังงานสะอาดเข้ามาสนับสนุนการดำเนินธุรกิจให้ยั่งยืน ลดการปล่อยคาร์บอน และสร้างสังคมไร้คาร์บอน (Net-Zero Society) ให้เกิดขึ้นจริง “Infinite Cafe Powered by Banpu NEXT” เป็นป๊อปอัพคาเฟ่พลังงานสะอาด 100% แห่งแรกของไทย คือหนึ่งในความพยายามของภาคเอกชนอย่างบ้านปู เน็กซ์ และ Roots แบรนด์ร้านกาแฟสัญชาติไทย เพื่อผลักดันให้เกิดสังคมไร้คาร์บอนด้วยกาแฟเพียงหนึ่งแก้ว สำหรับบริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด เป็นบริษัทลูกของบริษัท บ้านปู จำกัด

Read More