Home > 3M Filter

3เอ็ม จัดกิจกรรมอากาศดีสร้างได้ด้วย “แผ่นดักจับสิ่งแปลกปลอมในอากาศ” ป้องกันฝุ่น PM 2.5 นำร่อง 2 โรงเรียน ในเขต กทม.

3เอ็ม ห่วงใยสุขภาพเด็กไทย จัดกิจกรรมอากาศดีสร้างได้ด้วย “แผ่นดักจับสิ่งแปลกปลอมในอากาศ” ป้องกันฝุ่น PM 2.5 นำร่อง 2 โรงเรียน ในเขต กทม. เป็นเวลากว่า 2 ปีแล้ว ที่ฝุ่นพิษ PM. 2.5 เข้ามาอยู่ในชีวิตของคนไทย สร้างผลกระทบต่อคุณภาพอากาศในชีวิตเป็นประจำ แม้ในระหว่างปีที่สถานการณ์เบาบางจนมองไม่เห็นชั้นฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กจิ๋ว แต่ PM 2.5 ไม่ได้จากไปไหน ยังเพิ่มขึ้นสูงเกินค่ามาตรฐาน ปกคลุมในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ย่านใจกลางเมืองที่วิกฤตหนักซึ่งสามารถพบเห็นในรูปแบบของหมอกควัน ทำให้สภาพอากาศเต็มไปด้วยเชื้อโรคและฝุ่นพิษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ไม่ควรมองข้าม 3เอ็ม ประเทศไทย ในฐานะผู้นำด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมที่มุ่งสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกคน มีหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นในตลาดนั้นคือ 3เอ็ม แผ่นดักจับสิ่งแปลกปลอมในอากาศ เพราะฝุ่น PM2.5 มีอยู่รอบตัว ทั้งในอาคาร บ้านเรือน ฟุ้งกระจายอยู่ทั่วไปในชีวิตประจำวันของทุกคน ส่งผลให้ร่างกายอ่อนแอ เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ที่น่าเป็นห่วงก็คือสุขภาพกลุ่มเด็กเล็กและเด็กวัยเรียน หากได้รับฝุ่น PM 2.5 อย่างต่อเนื่องจะเกิดการสะสมและอาจกลายเป็นปัญหาสุขภาพที่ส่งผลต่อพัฒนาการ และยังทำให้มีความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังในระยะยาว เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ รวมทั้งส่งผลต่อพัฒนาการทางระบบประสาทและความสามารถทางปัญญาของเด็กในอนาคตได้ เพื่อเป็นการต่อยอดความห่วงใย

Read More