Home > แมคพร้อม

แมคพร้อม! แมคโดนัลด์ ร่วมสนับสนุนคนไทยฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ โชว์ใบรับรองฉีดวัคซีน รับฟรี! เฟรนช์ฟรายส์ ที่แมคโดนัลด์ทั่วประเทศ พนักงานหยุดเพิ่ม 1 วัน เมื่อฉีดวัคซีน

ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยที่ทวีความรุนแรงขึ้นส่งผลกระทบกับระบบสาธารณสุข และการดำเนินชีวิตของคนไทย แมคโดนัลด์ขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมรณรงค์ให้คนไทยเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด -19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้คนในประเทศปลอดภัย โดยมอบสิทธิพิเศษให้ผู้ผ่านการฉีดวัคซีน รับฟรี! เฟรนช์ฟรายส์ แสนอร่อยที่ร้านแมคโดนัลด์ทุกสาขาทั่วประเทศ สำหรับพนักงานได้รับสิทธิหยุดเพิ่ม 1 วัน เมื่อฉีดวัคซีนครบ นายธันยเชษฐ์ เอกเวชวิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท แมคไทย จำกัด กล่าวว่า “ในสถานการณ์ปัจจุบัน การระดมฉีดวัคซีนเป็นทางออกระดับต้นๆ ที่จะช่วยลดภาระหมอและพยาบาล รวมถึงบุคลากรทางการแทพย์ ทางแมคโดนัลด์ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนแคมเปญฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ เชิญชวนให้คนไทยฉีดวัคซีน เพื่อป้องกัน และลดความรุนแรง พร้อมควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 ให้ทุกคนสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้โดยเร็ว สำหรับพนักงาน เรากำลังจัดหาและสนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการฉีดวัคซีนโดยไม่ได้บังคับ แต่เน้นการให้ข้อมูลและเพิ่มแรงจูงใจ โดยให้พนักงานที่เข้ารับการฉีดวัคซีนได้หยุดงานเพิ่ม 1 วัน รวมทั้งมีประกันสุขภาพรองรับกรณีมีผลกระทบจากการฉีดวัคซีน เพราะเราคำนึงถึงความปลอดภัยของพนักงาน ครอบครัวของพนักงาน และยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าที่มาใช้บริการอีกด้วย” นอกเหนือจากการสนับสนุนเรื่องการฉีดวัคซีนให้พนักงาน แมคโดนัลด์ ยังเน้นย้ำเรื่องมาตรการรักษาความสะอาดอย่างเข้มงวดในร้านและบริการไดร์ฟ ทรู และมาตรการส่งอาหารอย่างปลอดภัยสูงสุดของบริการส่งอาหารถึงบ้าน แมคดิลิเวอรี #1711 ตั้งแต่การคัดกรอง

Read More