Home > แกรนด์ แอสเสท

ท่องเที่ยวไทยฟื้นตัว ปีทองของแกรนด์ แอสเสท

ทิศทางของกราฟตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นนับตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของปี 2565 และการขยายตัวของจำนวนนักท่องเที่ยวจนถึงปีปัจจุบันยังดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ว่ายังไม่กลับมาเทียบเท่าช่วงก่อนโควิด ทว่า ผู้ประกอบการธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่างเห็นพ้องต้องกัน เมื่อตัวเลขรายได้และผลประกอบการมีทิศทางเป็นบวก บางรายกล้าพูดได้ว่าสถานการณ์ของธุรกิจกลับมาเทียบเท่าหรือเกือบเทียบเท่าช่วงก่อนโควิด เช่นเดียวกับ บมจ. แกรนด์ แอสเสท โฮเทลล์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ ที่คาดการณ์รายได้ในปี 2566 ไว้ว่า จะฟื้นตัวเทียบเท่าปี 2562 หากจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งปีเป็นไปอย่างที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคาดการณ์ไว้ว่า จะมีนักท่องเที่ยวในปี 2566 เพิ่มขึ้นอยู่ที่ 25 ล้านคน หรือคิดเป็น 62 เปอร์เซ็นต์ของปี 2562 โดย วิทวัส วิภากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ให้ข้อมูลว่า “ปี 2566 บริษัทคาดว่าจะมีรายได้รวม 6,000 ล้านบาท โดยเป็นรายได้จากธุรกิจโรงแรม 3,000 ล้านบาท ซึ่งเติบโตขึ้น

Read More