Home > เชียงราย

ซีพีเอ็น ทุ่ม 1,000 ล้าน ปรับโฉมเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย เป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ของเชียงราย

ซีพีเอ็น ทุ่ม 1,000 ล้าน รีโนเวทพร้อมเปิดตัว เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย โฉมใหม่ สุดไฉไลสไตล์ล้านนา ชูเป็นจุดหมายที่ต้องเช็คอินแห่งใหม่ของเชียงราย ตอกย้ำการเป็นศูนย์กลางการใช้ชีวิต ‘Center of Life’ ของคนเชียงราย สะท้อนมนต์เสน่ห์ของวิถีชีวิตในดินแดนเหนือสุดของประเทศ ด้วยครั้งแรกกับ Art Community, co-working space ทันสมัยที่สุด, พร้อมร้านค้าใหม่แบรนด์ดังมากมาย ภายใต้แนวคิด ‘ชีวิตสุดเหนือ’ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอ็น ผู้บริหารและพัฒนาศูนย์การค้า ชั้นนำ ได้แก่ เซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัลพลาซา เซ็นทรัลเฟสติวัล และเซ็นทรัลภูเก็ต ตอกย้ำความเป็นศูนย์กลางการใช้ชีวิตที่ตอบโจทย์คนทุกกลุ่มทุกไลฟ์สไตล์ ด้วยการเปิดตัว เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย โฉมใหม่ ภายใต้แนวคิด “ชีวิตสุดเหนือ” เพื่อมอบความเป็นที่สุดของสินค้าและบริการจากดินแดนเหนือสุดของประเทศ โดยได้ดึงเสน่ห์ของล้านนามาเป็นแก่นในการตกแต่ง และในการสร้างกิจกรรมต่างๆ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว และโปรโมทการท่องเที่ยวเมืองรองตามนโยบายของภาครัฐ ดร. ณัฐกิตติ์

Read More

สกว.ร่วมพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย

  สกว. ยกทีมวิจัยหารือภาคเอกชนเพื่อนำผลงานวิจัย สกว. มาใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงรายทั้งด้านการเกษตร ท่องเที่ยว และระบบการขนส่ง หวังหาจุดเด่นในพื้นที่มาสร้าง “แบรนด์เชียงราย” ภายใต้การสนับสนุนของโครงการประชารัฐและภาควิชาการ ดร.อนุรัตน์ อินทร ประธานสภาหอการค้าจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการประชุมร่วมเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัย (คอบช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสภาหอการค้าจังหวัดเชียงราย เรื่อง “การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย” ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดเชียงราย เพื่อหารือร่วมกันถึงบทบาทของงานวิจัย สกว. ที่มีต่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย ดร.จันทรวิภา ธนะโสภณ รองผู้อำนวยการ สกว. และผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรม กล่าวว่า เป้าหมายสำคัญของ สกว. คือ ต้องการให้เชียงรายได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ สกว.ได้รับทุนจากรัฐบาลในการดำเนินโครงการมุ่งเป้าเพื่อนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริง และคาดว่าจะมีข้อมูลจากงานวิจัยของชุดโครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดเชียงรายได้  ขณะที่ ดร.อนุรัตน์ระบุว่าแผนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงรายจะมุ่งเน้น 3 เรื่องที่มีพื้นฐาน ได้แก่ (1) ด้านการเกษตรและการแปรรูป ซึ่งหลายฝ่ายให้การสนับสนุนเพราะเชียงรายเป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์ แต่การบริหารจัดการน้ำยังเสียโอกาส ปล่อยทิ้งไปแบบเสียประโยชน์ ขณะที่ดินก็ดีมาก ปลูกข้าวหอมมะลิและข้าวเหนียวเขี้ยวมูลเป็นเบอร์หนึ่งของไทย แต่หลังๆ

Read More