Home > สถานที่ฉีดวัคซีนโควิด

ศิริราชรวมพลังภาครัฐ เอกชน ฉีดวัคซีนโควิด-19 สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้ประชาชน ที่ไอคอนสยาม และทรู ดิจิทัล พาร์ค

โรงพยาบาลศิริราช ร่วมกับ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร สภาหอการค้าไทย เพิ่มจุดฉีดวัคซีนภายนอกโรงพยาบาล ที่ไอคอนสยาม และ ทรู ดิจิทัล พาร์ค ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มีสุขภาพแข็งแรง หรือมีโอกาสเกิดอาการข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนน้อย ให้สามารถเข้าถึงการรับวัคซีนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. ศ. ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รศ. นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการ รพ.ศิริราช นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ นายสุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด ร่วมแถลงข่าว ศิริราชรวมพลังภาครัฐ เอกชน ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ประชาชน

Read More