Home > วี อี เชียง

ยูโอบีประกาศผลกำไรสุทธิ ปี 2566 เพิ่มขึ้นร้อยละ 26 สูงเป็นประวัติการณ์ที่ 6.1 พันล้านเหรียญสิงคโปร์

ยูโอบีประกาศผลกำไรสุทธิ ปี 2566 เพิ่มขึ้นร้อยละ 26 สูงเป็นประวัติการณ์ที่ 6.1 พันล้านเหรียญสิงคโปร์ รายได้ที่สูงเป็นประวัติการณ์ได้รับแรงสนับสนุนจากการขยายแฟรนไชส์ในภูมิภาคและการเติบโตของรายได้รวมที่แข็งแกร่ง กลุ่มธนาคารยูโอบีประกาศผลกำไรสุทธิสูงเป็นประวัติการณ์ที่ 6.1 พันล้านเหรียญสิงคโปร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 26 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 หากรวมค่าใช้จ่ายครั้งเดียวที่เกิดจากการซื้อกิจการธุรกิจลูกค้ารายย่อยของซิตี้กรุ๊ป กำไรสุทธิจะอยู่ที่ 5.7 พันล้านเหรียญสิงคโปร์ ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เช่นกัน คณะกรรมการจึงเสนอจ่ายเงินปันผลที่ 85 เซ็นต์ต่อหุ้นสามัญ ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาล 85 เซ็นต์ต่อหุ้นสามัญ เงินปันผลทั้งหมดสำหรับปี 2566 คิดเป็น 1.70 เหรียญสิงคโปร์ต่อหุ้นสามัญ หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิอยู่ที่ประมาณร้อยละ 50 ในปี 2566 ผลกำไรสุทธิของกลุ่มธนาคารยูโอบีปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 26 และก้าวข้าม 6 พันล้านเหรียญสิงคโปร์ได้สำเร็จเป็นครั้งแรก แตะระดับสูงสุดใหม่ที่ 6.1 พันล้านเหรียญสิงคโปร์ โดยได้รับแรงหนุนจากการเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่งและแฟรนไชส์ลูกค้าที่ขยายตัว รายได้ดอกเบี้ยรับสุทธิปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 16 อยู่ที่ 9.7 พันล้านเหรียญสิงคโปร์ จากการเพิ่มขึ้นของส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยที่แข็งแกร่งที่

Read More

นายกรัฐมนตรีพบผู้บริหารกลุ่มธนาคารยูโอบีในการเยือนสิงคโปร์อย่างเป็นทางการครั้งแรก

นาย วี อี เชียง รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารยูโอบี  ให้การต้อนรับนายนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ที่อาคารยูโอบี พลาซา สำนักงานใหญ่ ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมาระหว่างการเยือนประเทศสิงคโปร์อย่างเป็นทางการ ธนาคารยูโอบี ให้การต้อนรับนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ณ สำนักงานใหญ่ อาคารยูโอบี พลาซา ระหว่างการเยือนประเทศสิงคโปร์อย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกหลังจากเข้ารับตำแหน่ง เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านการค้ากับคู่ค้าทางเศรษฐกิจหลักในภูมิภาค โดยยูโอบี เป็นธนาคารแห่งเดียวที่นายกรัฐมนตรีได้เข้าเยี่ยมชมระหว่างการเดินทางมาประเทศสิงคโปร์ นาย วี อี เชียง รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารยูโอบี พร้อมด้วย นายตัน ชุน ฮิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย และผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มธนาคารยูโอบี ให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีในการเดินทางอย่างเป็นทางการในครั้งนี้ ในระหว่างการหารือ นายวี ได้ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นระยะยาวของธนาคารยูโอบีในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย และรวมถึงแนวทางในการกระชับความสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการเชื่อมโยงในอาเซียนผ่านการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ นายวีกล่าวว่า “ยูโอบีดำเนินธุรกิจในประเทศไทยอย่างยาวนานกว่า 20 ปี

Read More