Home > วี อี เชียง

นายกรัฐมนตรีพบผู้บริหารกลุ่มธนาคารยูโอบีในการเยือนสิงคโปร์อย่างเป็นทางการครั้งแรก

นาย วี อี เชียง รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารยูโอบี  ให้การต้อนรับนายนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ที่อาคารยูโอบี พลาซา สำนักงานใหญ่ ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมาระหว่างการเยือนประเทศสิงคโปร์อย่างเป็นทางการ ธนาคารยูโอบี ให้การต้อนรับนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ณ สำนักงานใหญ่ อาคารยูโอบี พลาซา ระหว่างการเยือนประเทศสิงคโปร์อย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกหลังจากเข้ารับตำแหน่ง เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านการค้ากับคู่ค้าทางเศรษฐกิจหลักในภูมิภาค โดยยูโอบี เป็นธนาคารแห่งเดียวที่นายกรัฐมนตรีได้เข้าเยี่ยมชมระหว่างการเดินทางมาประเทศสิงคโปร์ นาย วี อี เชียง รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารยูโอบี พร้อมด้วย นายตัน ชุน ฮิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย และผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มธนาคารยูโอบี ให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีในการเดินทางอย่างเป็นทางการในครั้งนี้ ในระหว่างการหารือ นายวี ได้ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นระยะยาวของธนาคารยูโอบีในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย และรวมถึงแนวทางในการกระชับความสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการเชื่อมโยงในอาเซียนผ่านการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ นายวีกล่าวว่า “ยูโอบีดำเนินธุรกิจในประเทศไทยอย่างยาวนานกว่า 20 ปี

Read More