Home > มาตรฐานใหม่

เมื่อองค์กรไทยต้องปรับตัวในยุคมาตรฐานใหม่ เทคโนโลยีจึงต้องสอดรับ

เมื่อองค์กรไทยต้องปรับตัวในยุคมาตรฐานใหม่ เทคโนโลยีจึงต้องสอดรับด้วยโซลูชันการประสานงานอัจฉริยะ รองรับการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลในโลกที่เชื่อมต่อถึงกันอย่างสมบูรณ์แบบ ในยุคที่ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในประเทศไทยต่างต้องปรับตัวให้เข้ากับ “มาตรฐานใหม่ (New Normal)” เพื่อรับมือกับสถานการณ์โรคระบาด และหันมาใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในรูปแบบต่าง ๆ มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการทำงานผ่านคลาวด์หรือการโทรประชุมทางไกล เพื่อให้ทุกฝ่ายยังเดินหน้าต่อไปได้แม้ในเวลาที่หลายคนจะยังต้องทำงานทางไกลจากที่บ้าน เทคโนโลยีสำหรับการประสานงานระหว่างทีมจึงมีบทบาทสำคัญมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด พัฒนานวัตกรรมและเปิดตัว “HUAWEI IdeaHub Board” จอสัมผัสอัจฉริยะอย่างเป็นทางการในตลาดไทย เพื่อเสริมแกร่งให้กับ Smart Office, Smart Classroom รวมไปถึง Smart Health Care ในการก้าวผ่านความท้าทายและมุ่งเข้าสู่การประสานงานอัจฉริยะยุคใหม่ การใช้งานนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลในโลกที่มีการเชื่อมต่อกันอย่างสมบูรณ์แบบไปพร้อมกัน “เศรษฐกิจดิจิทัลทั้งในไทยและทั่วโลก รวมถึงเทรนด์มาตรฐานใหม่ (New Normal) ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เราเห็นการปรับตัวของภาคสังคมและภาคเศรษฐกิจอย่างชัดเจน โดยเฉพาะในด้านการทำงานและการศึกษาในยุคดิจิทัลที่เห็นอย่างชัดเจน หัวเว่ยในฐานะที่เป็นผู้นำและพาร์ทเนอร์ที่ได้รับความไว้วางใจในด้านเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นผู้ผลักดันการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลในเชิงรุก จึงนำผลิตภัณฑ์เพื่อการประสานงานอัจฉริยะ HUAWEI IdeaHub Board รุ่นใหม่ล่าสุดเข้ามาในไทย ด้วยเป้าหมายที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้การประสานงานระหว่างบุคคล

Read More