Home > ผู้ว่า กทม.

ผู้ว่าฯ ชัชชาติ เปิดรับงานวิจัยและนวัตกรรมพร้อมใช้ จับมือกองทุนส่งเสริม ววน. สร้างกรุงเทพฯ เมืองน่าอยู่

ผู้ว่าฯ กทม. จับมือกองทุนส่งเสริม ววน. ผลักดันงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์แก้ปัญหามุ่งสู่ “กรุงเทพฯ เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคน” ชี้ต้องใช้แนวคิดพฤติกรรมศาสตร์ทั้งเรื่องความโปร่งใสและคอร์รัปชัน ความปลอดภัยทางถนน สิ่งแวดล้อม และความสะอาด รวมทั้งการตรวจหาเชื้อโควิดและฝีดาษลิงเชิงรุกในพื้นที่ที่เป็นจุดโฟกัส ดร.ลัษมณ อรรถาพิช ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้าพบและหารือการทำงานร่วมกันระหว่างกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคณะ ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โดยผู้บริหาร สกสว. ได้นำเสนอกลไกการทำงานของระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) พร้อมตัวอย่างงานวิจัยและนวัตกรรมที่สนับสนุนนโยบายผู้ว่าฯ กทม. ซึ่ง กทม. สามารถเป็นผู้ตั้งโจทย์และทำงานวิจัยร่วมกับหน่วยงานด้าน ววน. เพื่อใช้ประโยชน์ในพื้นที่ หรือเป็นผู้ทำวิจัยเองผ่านการขอทุนสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริม ววน. หรือหน่วยบริหารและจัดการทุน นอกจากนี้ยังสามารถทำงานร่วมกับกองทุนส่งเสริม ววน. เพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูลงานวิจัยที่มีอยู่เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย ทั้งนี้ สกสว. ได้จัดทำกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างนโยบาย กรุงเทพฯ 9 ดี และฐานข้อมูลงานวิจัย ววน. ในช่วงปี

Read More

ปากท้องคนกรุงเทพฯ กับนโยบายเศรษฐกิจของผู้ว่าฯ คนใหม่

กรุงเทพมหานคร เมืองหลวงของประเทศไทย ที่หลายคนนิยามว่าเป็นดินแดนศิวิไลซ์ แหล่งการค้าการลงทุน ศูนย์รวมธุรกิจความบันเทิง ความเจริญของโครงสร้างพื้นฐาน อัดแน่นไปด้วยป่าคอนกรีต พื้นที่ตรงนี้จึงกลายเป็นจุดหมายปลายทางของใครหลายคนที่แบกความหวัง หอบความฝัน ทั้งในด้านของรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยพื้นที่ 1,569 ตารางกิโลเมตรโดยประมาณ แบ่งเป็นเขตปกครอง 50 เขต กรุงเทพฯ จึงกลายเป็นเวทีสำคัญในการวัดสรรพกำลังของเกมการเมือง ทั้งจากพรรคการเมืองขนาดใหญ่ไปจนถึงพรรคขนาดเล็ก ที่พร้อมจะโชว์ของฟาดฟันกันด้วยกลยุทธ์ชูนโยบาย เพื่อช่วงชิงคะแนนเสียงให้ได้เข้ามาบริหารจัดการเมืองหลวงแห่งนี้ และแม้ว่าผลการเลือกตั้งพ่อเมืองจะเป็นที่สิ้นสุดไปแล้วเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่ง ดร. ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้สมัครชิงตำแหน่งผู้ว่าฯ ในนามอิสระ ได้คะแนนโหวตไปสูงถึง 1 ล้านกว่าคะแนน ทิ้งห่างผู้สมัครรายอื่นชนิดไม่เห็นฝุ่น นัยหนึ่งของผลการเลือกตั้งผู้ว่าฯ ในครั้งนี้อาจหมายถึงความต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นของประชาชน หลังประกาศผลคะแนนการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. อย่างไม่เป็นทางการ กระแสของ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อยู่บนหน้าสื่อแทบทุกสำนัก ทุกช่องทาง โดยเฉพาะความแข็งแกร่งของว่าที่ ผู้ว่าฯ กทม. คนใหม่ ที่ถูกกล่าวขานอยู่เสมอ โดยเฉพาะภาพการเดินเท้าเปล่าถือถุงแกง ปัญหาที่สั่งสมมานานหลายปีของเมืองหลวงไทย ทั้งการจราจรติดขัด ฝนตกน้ำท่วม ปัญหาขยะ

Read More

โค้งสุดท้าย ศึกชิงผู้ว่าฯ กทม. วัด “กึ๋น” แก้เศรษฐกิจปากท้อง

นโยบายเศรษฐกิจแก้ปัญหาปากท้องชาวบ้านถือเป็นโจทย์ใหญ่ที่บรรดาผู้สมัครชิงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เร่งนำเสนอ เพื่อชิงคะแนนเสียงในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนหย่อนบัตรลงคะแนนเลือกตั้งในวันที่ 22 พฤษภาคม หลังโพลล์หลายสำนักต่างชี้ชัดว่า ชาว กทม. มากกว่าครึ่งยังไม่ตัดสินใจและรอใกล้ๆ วันเลือกตั้งด้วย ล่าสุด สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เผยผลสำรวจเรื่อง ผู้ว่า นักบริหาร ในสายตา คน กทม. กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตกรุงเทพฯ จำนวน 1,350 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 27-30 เมษายน 2565 พบว่าส่วนใหญ่หรือร้อยละ 97.4 ต้องการเลือกผู้ว่าฯ กทม. คนใหม่ เมื่อสอบถามถึงการรับรู้ต่อผลงานของผู้ว่าฯ กทม. ที่ผ่านๆ มา จำนวนมากหรือร้อยละ 45.0 ระบุ เห็นผลงานแต่ไม่มากพอที่จะทำให้เลือก ร้อยละ 31.8 ระบุไม่เห็นทำอะไร มีแต่ปัญหาเดิมๆ ขณะที่ร้อยละ 20.6 ระบุ เห็นผลงานมาก แต่จะเลือกคนใหม่ มีเพียงร้อยละ 2.6

Read More