Home > ผิงอัน เฮลธ์

BDMS ผนึกกำลังครั้งสำคัญจับมือบริษัทประกันรายใหญ่แห่งแดนมังกร ขยายตลาดต่างประเทศ

BDMS ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญกับ PING AN HEALTH บริษัทประกันรายใหญ่ที่มีมูลค่าตลาดสูงสุดของจีน เดินหน้าขยายบริการสุขภาพมาตรฐานระดับโลกรองรับแผนส่งเสริมสุขภาพของจีนในปี 2030 ที่จีนต้องการให้ประชาชนกว่า 100 ล้านคนให้มีสุขภาพที่ดี นับเป็นการผนึกพลังครั้งสำคัญของ 2 ผู้นำกลุ่มธุรกิจระดับโลกระหว่าง ‘BDMS’ ผู้ให้บริการทางการแพทย์และบริการด้านสุขภาพแบบครบวงจรและ ‘PING AN HEALTH’ ยักษ์ใหญ่ด้านธุรกิจประกันแห่งแดนมังกร ความร่วมมือในครั้งนี้สอดคล้องกับนโยบายที่ต้องการส่งเสริมการเข้าถึงบริการสุขภาพทางการแพทย์มาตรฐานระดับสากลที่ BDMS พร้อมจะขานรับต่อนโยบายส่งเสริมสุขภาพของจีนผ่านการจัดโปรแกรมการตรวจและการรักษาให้แก่กลุ่มลูกค้า PING AN HEALTH โดยเฉพาะ นางนฤมล น้อยอ่ำ รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS เปิดเผยถึงการจับมือกันเพื่อพลิกโฉมบริการทางการแพทย์ครั้งนี้ว่า ล่าสุด BDMS ร่วมกับ PING AN HEALTH ประกาศความพร้อมในการนำเสนอแนวทางการรักษาที่หลากหลายครอบคลุมตามความต้องการ รวมถึงบริการสุขภาพในด้านต่างๆ ที่พัฒนาขึ้นเฉพาะสำหรับกลุ่มลูกค้า PING AN HEALTH อาทิ โปรแกรมการตรวจร่างกายพื้นฐาน โปรแกรมการตรวจและรักษาโรคเฉพาะทางทั้งระดับทั่วไปและที่มีความซับซ้อน

Read More