Home > ปิดโรงหนัง

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ปิดให้บริการชั่วคราว โรงภาพยนตร์ในเครือทุกสาขา ทั่วประเทศ ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป แจ้งประกาศปิดให้บริการชั่วคราว โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ทุกสาขา ทั่วประเทศ ตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) มีความห่วงใยและตระหนักถึงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งกำลังเป็นที่วิตกกังวลอยู่ในขณะนี้ และมีแนวโน้มที่จะแพร่กระจายมากขึ้น โดยรัฐบาลได้ประกาศมาตรการป้องกันลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคในสถานที่ต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงสูงให้ปิดบริการชั่วคราวเป็นเวลา 14 วัน ทาง บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) มีความห่วงใยและตระหนักถึงความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงานเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก พร้อมให้ความร่วมมือตามประกาศของรัฐบาล บริษัทฯ จึงขอประกาศแจ้งปิดให้บริการชั่วคราวในส่วนของโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ทุกสาขา ทั่วประเทศ รวมถึงสาขาในต่างประเทศ กัมพูชาและลาว รวมทั้งสิ้น 171 สาขา 815 โรง ตั้งแต่วันที่ 18-31 มีนาคม 2563

Read More