Home > ประกันภัย

“โปรดักส์แชมเปี้ยน” เกมรุก “ไทยประกันภัย”

 ปี 2557  ถือเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของบริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในแง่การรุกตลาด หลังจากทำตัวเป็นยักษ์หลับมานานหลายสิบปี ทั้งที่ชื่อชั้นถือเป็นบริษัทประกันวินาศภัยรายแรกของคนไทยและทำธุรกิจยาวนานถึง 76 ปี แต่ ณ ปัจจุบัน กลับมีส่วนแบ่งในตลาดประกันภัยทุกประเภทไม่ถึง 1% ติดอันดับ 32 และมีส่วนแบ่งในตลาดประกันภัยรถยนต์ไม่ถึง 2% ติดอันดับ 24  แม้เหตุผลข้อสำคัญในการประกาศแผนรีแบรนดิ้ง ปรับภาพลักษณ์และโลโก้ พุ่งเป้าเรื่องการสร้างความชัดเจนของธุรกิจกับกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะชื่อบริษัทที่ไปพ้องกับบริษัทคู่แข่ง ไม่ว่าจะเป็นบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) รวมถึงอีกหลายบริษัทที่มีชื่อใกล้เคียงกัน จนทำให้การเปิดตัวแคมเปญขาดความโดดเด่น  แต่ยุทธศาสตร์ใหญ่ของพณิตา ตู้จินดา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) คือ การเปิดเกมเพื่อสร้างฐานตลาดในประเทศที่เข้มแข็งขึ้นและขยายแนวรบรับมือศึกเออีซีในปี 2558  แผนรีแบรนดิ้งทั้งหมดถูกกำหนดเชื่อมโยงกับแคมเปญใหม่ที่ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดในวงการประกันภัยรถยนต์  “พี่ช้างคืนเงิน” โดยถือเป็นกลยุทธ์ตัวแรกตามแผนสร้าง

Read More