Monday, May 29, 2023
Home > PR News > “SEIKO Superior Limited Edition” รหัสสื่อสารแห่งความท้าทาย

“SEIKO Superior Limited Edition” รหัสสื่อสารแห่งความท้าทาย

“SEIKO Superior Limited Edition”เต็ด อิดิชั่น]
รหัสสื่อสารแห่งความท้าทาย

“ไซโก” ผู้นำด้านนวัตกรรมแห่งเครื่องบอกเวลาจากประเทศญี่ปุ่น ขอนำเทคโนโลยี
แห่งรหัสการสื่อสารระหว่างภาคพื้นดินกับทางอากาศมาผสานบนนาฬิกาแห่งความท้าทาย
รุ่นล่าสุด “SEIKO Superior Limited Edition” [ไซโก ซูพีเรีย ลิมิเต็ด เอ็ดดิชั่น] แอดเวนเจอร์วอทช์
ที่พร้อมตอบโจทย์อิสระแห่งการเดินทางไปพร้อมกับคุณ

“SEIKO Superior Limited Edition” [ไซโก ซูพีเรีย ลิมิเตด เอ็ดดิชั่น] ขับเคลื่อนด้วย
ระบบอัตโนมัติเครื่อง 4R โดดเด่นกับตัวเรือนสีดำเข้มพร้อมเข็มทิศขนาดใหญ่ จัดเต็มกับฟั่งก์ชั่น
สุดล้ำ ! หน้าปัดแสดงรหัสสื่อสารตามมาตรฐานสากลระหว่างภาคพื้นดินกับภาคอากาศ ในกรณี
ฉุกเฉินที่คุณต้องการขอความช่วยเหลือจากทีมค้นหาทางอากาศ โดยสัญลักษณ์ที่ปรากฏอยู่
บนหน้าปัดนั้นจะเป็นตัวกลางสำคัญในการสื่อสาร เช่น การนำกิ่งไม้ ก้อนหิน หรือหิมะ มาเรียง
เป็นตัวสัญลักษณ์ โดยรหัสสัญลักษณ์ต่างๆ ที่ปรากฏอยู่บนหน้าปัดนาฬิกานั้น ได้แก่ ตัว Y เหนือ
ขีดแสดงเวลาแทนตำแหน่งที่ 1 นาฬิกา หมายถึง Yes, ตัว F เหนือขีดแสดงเวลาที่ 4 นาฬิกา
หมายถึง REQUIRE FOOD & WATER (ต้องการอาหารและน้ำ) และตัว LL เหนือขีดแสดง
เวลาที่ 10 นาฬิกา แปลว่า ALL WELL (ทุกอย่างดี) เป็นต้น อีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพในการ
กันน้ำถึง 100 เมตร พิเศษสุด! กับความเป็น Limited Edition มีเพียง 1,000 เรือน ในประเทศ
ไทยเท่านั้น ราคา 16,000 บาท

ร่วมจับจองนาฬิกาแห่งความท้าทาย กับ “SEIKO Superior Limited Edition” [ไซโก
ซูพีเรีย ลิมิเต็ด เอ็ดดิชั่น] ได้แล้ววันนี้ ที่เคาน์เตอร์ไซโกและร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ
หรือสอบถามเพิ่มเติมคลิ๊ก www.facebook.com/SeikoClub
……………………………………………………………………………………………………
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
บริษัท ไซโก (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท พีอาร์ โฟกัส จำกัด
อัปสร รอดภัย (กิ๊ฟ) : ชมพูนุท แผ่รุ่งเรือง (แพรว) ประภาส จรสรัมย์ Tel : 08-1827-7354,
Tel : 02-255-1245 ต่อ 502, 512 วรเดช รุ่งโรจน์บูลย์ Tel : 02-654-7551-2