วันพุธ, กุมภาพันธ์ 28, 2024
Home > PR News > เอ็มพีซี มิวสิค จับมือภาครัฐและเอกชน จัดเสวนา

เอ็มพีซี มิวสิค จับมือภาครัฐและเอกชน จัดเสวนา

เอ็มพีซี มิวสิค ผู้นำธุรกิจที่ปรึกษาด้านสิขสิทธิ์เพลงของเมืองไทย จับมือภาครัฐและเอกชนจัดเสวนา “ประโยชน์ของเพลงต่อการเติบโตทางธุรกิจยุค AEC”วอนสังคมไทยใส่ใจลิขสิทธิ์

บริษัท เอ็มพีซี มิวสิค จำกัด ผู้นำธุรกิจที่ปรึกษาด้านสิขสิทธิ์เพลงของเมืองไทย นำโดย นายนัดดา บุรณศิริ กรรมการบริหาร ผนึกพลังร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องด้านธุรกิจเพลงของไทย จัดเสวนาในหัวข้อ “ประโยชน์ของเพลงต่อการเติบโตทางธุรกิจยุค AEC” โดยได้รับเกียรติจาก นางปัจฉิมา ธนสันติ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์,นายจิรพรรณ อังศวานนท์ ตัวแทนศิลปินนักแต่งเพลง, นายพิเศษ จียาศักดิ์ สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจบันเทิงไทย และบริษัท โฟ โนไรท์ (ไทยแลนด์) และนายรณพงศ์ คำนวณทิพย์ ตัวแทนธุรกิจค่ายเพลง ร่วมเสวนาในครั้งนี้ โดยมุ่งหวังที่จะผลักดันให้สังคมไทยมีความเข้าใจ และยอมรับในเรื่องการใช้ลิขสิทธิ์เพลงอย่างถูกต้อง และ ศักยภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มอัตราเติบโตทางธุรกิจโดยอาศัยกลยุทธ์ ด้านบทเพลงเป็นปัจจัย เติมเต็ม จึงได้ร่วมกับภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนภาคธุรกิจ และนักวิชาการ จัดเสวนาเพื่อสร้างการรับรู้ แก่ภาคธุรกิจไทยให้ทราบถึงประโยชน์ของเพลงรับกระแส AEC ในโอกาสฉลองครบรอบ 10 ปี ของ เอ็มพีซี มิวสิค ท่ามกลางผู้ร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ โรงแรมโนโวเทล สยามแสควร์ เมื่อเร็วๆ นี้