วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 30, 2024
Home > Green > Green Enterprise > อาคารสีเขียว (Green Building) ใส่ใจโลก ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

อาคารสีเขียว (Green Building) ใส่ใจโลก ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

นวัตกรรมสำหรับอาคารเขียวจาก “ตราช้าง” ใส่ใจโลก ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

หลายปีที่ผ่านมา ความห่วงใยและความตื่นตัวในเรื่องสิ่งแวดล้อมมีมากขึ้น เห็นได้จากคนในปัจจุบัน
ปรับเปลี่ยนการดำเนินชีวิตให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด อาคารเองก็เป็นอีกวงการหนึ่งที่ได้พัฒนารูปแบบและการใช้งานให้สอดคล้องกับธรรมชาติมากขึ้น จนเกิดเป็นกระแสอาคารสีเขียว (Green Building) ซึ่งก็คือ การพัฒนาสถาปัตยกรรมที่ยั่งยืน โดยนำเทคโนโลยีที่เหมาะสม มาใช้ในการออกแบบ การก่อสร้าง การบำรุงรักษาอาคาร เทคโนโลยีและวัสดุที่นำมาใช้กับอาคารจะต้องลดหรือไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มตั้งแต่วิธีคิด การออกแบบโครงการที่สอดคล้องกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม การเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ ลดการใช้พลังงาน และลดการสร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม

“ตราช้าง” ผู้นำนวัตกรรมวัสดุก่อสร้าง เผยถึงเทคนิคการนำวัสดุก่อสร้างมาใช้ ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง
ใหม หรือการปรับปรุงอาคาร เพื่อตอบรับนวัตกรรมอาคารเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันมีการผลิตวัสดุก่อสร้างเพื่ออาคารเขียวออกมาอย่างหลากหลาย อาทิ ฉนวนกันความร้อน ฉนวนลดเสียงสะท้อน
วัสดุตกแต่งภูมิทัศน์เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว หลังคาที่สามารถสะท้อนแสงอาทิตย์ เป็นต้น

ล่าสุด ตราช้างได้มีส่วนร่วมในการนำวัสดุก่อสร้างไปใช้ปรับปรุงอาคารสำนักงานใหญ่ของเอสซีจี
ซึ่งได้รับการรับรองอาคารเขียวประเภทการปรับปรุงอาคารใช้งาน (LEED for Existing Building : Operation and Maintenance) ระดับ Platinum ซึ่งเป็นระดับสูงสุด แห่งแรกในภูมิภาคอาเซียน และเป็นแห่งแรกในประเทศไทย จากสภาอาคารเขียวประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S. Green Building Council) ได้แก่
1. กระเบื้องหลังคาตราช้างพรีม่า สีส้มอิฐ ที่มีค่าการดูดซับความร้อนต่ำ (High Solar Reflectance Index) ช่วยลดปรากฎการณ์เกาะร้อน (Heat Island Effect) และปลอดจากใยหิน ปลอดภัยกับสุขภาพของผู้ใช้งานที่ต้องสัมผัสโดยตรง
2. Cylence Acoustic Protection ช่วยลดเสียงก้องในอาคาร มีส่วนผสมของวัสดุรีไซเคิล
3. ฉนวนตราช้าง STAY COOL ป้องกันความร้อนที่มาจากโถงหลังคา ประหยัดค่าไฟจากการใช้ เครื่องปรับอากาศได้มากถึง 47% ผลิตจากวัสดุรีไซเคิล 100%
4. Roof Garden ช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียว และ ลดปรากฏการณ์เกาะความร้อน (Heat Island Effect)
5. Solar Tile: Cerafino นวัตกรรมเฉพาะของหลังคาตราช้างที่ผนวกเซลล์แสงอาทิตย์เข้ากับกระเบื้อง หลังคา สามารถนำพลังงานจากแสงอาทิตย์มาผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้งานในอาคารได้ เป็นการใช้พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

การปรับปรุงอาคารให้เป็นอาคารเพื่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งช่วยอนุรักษ์พลังงาน เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายสามารถช่วยกันทำได้ สำหรับผู้ที่สนใจจะสร้างหรือปรับเปลี่ยนอาคารให้เป็นอาคารประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งอาคารที่ต้องการขอรับรองมาตรฐานอาคารเขียว สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.greenbuilding-material.com