วันเสาร์, เมษายน 20, 2024
Home > PR News > อ. ยิ่งศักดิ์ จับมือผู้ประกอบการร้านอาหารไทยในซิดนีย์ เปิดสอนอาชีพเชฟและการบริการ

อ. ยิ่งศักดิ์ จับมือผู้ประกอบการร้านอาหารไทยในซิดนีย์ เปิดสอนอาชีพเชฟและการบริการ

 
อ. ยิ่งศักดิ์ จับมือผู้ประกอบการร้านอาหารไทยในซิดนีย์ เปิดสอนอาชีพเชฟและการบริการ ป้อนร้านอาหารทั่วประเทศออสเตรเลีย ปีละ 300 คน ยืนยันค่าเรียนถูกกว่าบินไปเรียนที่ออสเตรเลียแถมได้งานแน่นอน
 
วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติประกาศความเป็นผู้นำด้านธุรกิจการเรียนการสอนและผลิตบุคลากรด้านวิชาชีพเชฟอาหารไทยและนานาชาติ ด้วยการจับมือกับ Technical and Further Education Western Sydney Institute (TAFE  WSI) และ Five Stars Education ประเทศออสเตรเลีย ในการผลิตบุคลากรด้านเชฟและการบริการ ป้อนร้านอาหารไทยและนานาชาติในออสเตรเลีย และทั่วโลก ปีละ 300 คน พร้อมการันตีได้งานแน่นอน
 
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ณ ห้อง THOS–CONSERVATORY โรงแรมดับเบิ้ลยู กรุงเทพ มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านส่งเสริมการเรียนการสอนและผลิตบุคลากรด้านวิชาชีพเชฟและการบริการ ระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติ (TIFTEC หรือ Thai & International Food  Technological College) ประเทศไทย กับ Technical and Further Education Western Sydney Institute (TAFE WSI) และ Five Stars Education ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของประเทศไทยกับประเทศออสเตรเลียที่ได้ให้ความร่วมมือส่งเสริมการเรียนการสอนและผลิตบุคลากรด้านวิชาชีพเชฟและการบริการ อย่างเป็นทางการ
 
ดร. ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์ ประธานกรรมการและผู้รับใบอนุญาตก่อตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติ (Thai & International Food Technological College หรือ TIFTEC) เปิดเผยว่า ก่อนหน้าที่ตนเองจะมาเปิด TIFTEC อย่างเป็นเรื่องเป็นราวนั้น ได้ทำธุรกิจสอนการทำอาหารแบบคอร์สสั้นๆ มาก่อนตั้งแต่ปี 2528 โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนศิลปะการประกอบอาหารและขนม” 
 
ส่วน TIFTEC เริ่มเปิดสอนเมื่อเดือนมิถุนายน ปีการศึกษา 2547 เป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกในประเทศไทยที่เปิดสอนสาขาวิชาอาหารและโภชนาการในระดับอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรการสอนเน้นการเรียนรู้อย่างเป็นระบบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
 
โดยเริ่มตั้งแต่ความรู้และความเข้าใจในพื้นฐานของอาหารและเบเกอรี่แต่ละชนิด การใช้อุปกรณ์ เครื่องมือได้อย่างถูกต้อง จนถึงระดับสูงที่สามารถเข้าใจการจัดการอย่างเป็นระบบและประกอบอาหารได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย รวมทั้งการประกอบอาหารประจำชาติต่างๆ เช่นอาหารไทย อาหารยุโรป อาหารอิตาเลียน อาหารจีน อาหารญี่ปุ่น และการทำขนมอบหลากหลายชนิด เช่น เค้ก คุกกี้ พาย และขนมปัง เป็นต้น
 
อาจารย์ยิ่งศักดิ์กล่าวต่อว่า เป็นที่ทราบกันดีว่า เชฟเป็นอาชีพที่มีเกียรติและมีรายได้สูง มักมีคำถามว่าทำไมเชฟที่ประสบความสำเร็จในระดับนานาชาติจึงมีน้อยคนนัก คนเป็นเชฟที่ประสบความสำเร็จในระดับสูงใช่แค่ทำอาหารได้รสชาติดีเท่านั้น หากแต่ต้องผ่านการฝึกฝนการทำงานอย่างเป็นระบบ และอยู่ในมาตรฐานที่ทัดเทียมนานาชาติ TIFTEC จึงเกิดขึ้น เพื่อเป็นสถาบันที่พร้อมให้การศึกษาแก่เยาวชนที่สนใจจะเติบโตในสายงานอาชีพเชฟ หรือผู้ประกอบการธุรกิจด้านอาหารในอนาคต
 
อาจารย์ยิ่งศักดิ์ยังกล่าวถึงความร่วมมือกับ Technical and Further Education Western Sydney Institute (TAFE WSI)  และ Five Stars Education ประเทศออสเตรเลีย ในการผลิตบุคลากรด้านวิชาชีพเชฟและการบริการ เพื่อป้อนเข้าสู่ธุรกิจอาหารไทยและนานาชาติในประเทศออสเตรเลียในครั้งนี้ว่า 
 
“บริษัท Five Stars Education ในนครซิดนีย์ ได้ส่งบุคลากรเข้ามาดูสถาบันการศึกษาที่สอนด้านวิชาชีพเชฟอาหารไทยและนานาชาติ ในประเทศไทย เพื่อชวนสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพเข้ามาเป็นหุ้นส่วน (Partner) ในการส่งเสริมการเรียนการสอนและผลิตบุคลากรด้านวิชาชีพเชฟและการบริการ สำหรับป้อนให้กับธุรกิจอาหารไทยและอาหารนานาชาติ ในประเทศออสเตรเลีย ปีละ 300 คน โดยจะเปิดการเรียนการสอนรุ่นละ 40 คนเท่านั้น เพื่อเน้นคุณภาพ ใช้เวลาเรียน 1 ปี 6 เดือน โดยปกติหลักสูตรนี้ต้องใช้เวลาเรียนที่ออสเตรเลียถึง 2 ปี และมีค่าเล่าเรียนสูงถึง 2 ล้านบาท ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล เช่นค่าอาหาร ค่าที่พัก และค่าเดินทาง เป็นต้น แต่หากเข้าเรียนหลักสูตรนี้ที่ประเทศไทยค่าเล่าเรียนจะไม่ถึง 1 ล้านบาท”
 
“ปัจจุบันธุรกิจอาหารไทยและนานาชาติในออสเตรเลียมีการเจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดด ทำให้ขาดแคลนบุคลากรด้านเชฟและการบริการที่มีประสบการณ์ด้านนี้โดยตรง คนที่ทำงานในร้านอาหารไทยปัจจุบันส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนนักศึกษาที่เข้าไปศึกษาต่อที่ออสเตรเลีย จึงเป็นโอกาสให้คนไทยที่เรียนด้านวิชาชีพเชฟและการบริการโดยตรงเข้าไปทำงาน ทั้งนี้นักเรียนทุกคนที่เข้ามาเรียนในคอร์สพิเศษนี้ เมื่อเรียนจบแล้วจะได้รับประกาศนียบัตรจาก TAFE  WSI ประเทศออสเตรเลียโดยตรง และมีโอกาสได้รับการพิจารณาเข้าทำงานในประเทศออสเตรเลียภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้” อาจารย์ยิ่งศักดิ์กล่าวทิ้งท้าย