วันศุกร์, มิถุนายน 14, 2024
Home > PR News > เสริมสุข ซื้อหุ้น บริษัทแรงเยอร์ ( 2008 ) จากไทยเบฟ

เสริมสุข ซื้อหุ้น บริษัทแรงเยอร์ ( 2008 ) จากไทยเบฟ

เสริมสุขซื้อหุ้นบริษัทแรงเยอร์ ( 2008 ) จากไทยเบฟ

นายสมชาย บุลสุข ( แถวนั่ง ที่ 2 จากขวา ) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เสริมสุข จำกัด ( มหาชน ) พร้อมด้วย นายรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์ ( แถวนั่ง ขวาสุด ) กรรมการบริษัทเสริมสุข จำกัด ( มหาชน ) ร่วมกับ นายณรงค์ ศรีสอ้าน ( แถวนั่งที่สองจากซ้าย ) รองประธานบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด ( มหาชน ) และ นายอวยชัย ตันทโอภาส ( แถวนั่ง ซ้ายสุด )กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด ( มหาชน ) ร่วมกันลงนามสัญญาซื้อหุ้นบริษัท แรงเยอร์ ( 2008 ) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มชูกำลัง “ แรงเยอร์ “ และ “ พาวเวอร์ พลัส “ โดย เสริมสุข และบริษัทย่อย ได้ซื้อหุ้นสามัญ จำนวน 20 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นที่ชำระแล้ว ของบริษัทแรงเยอร์ ( 2008 ) จำกัด จากไทยเบฟ และบริษัทย่อย ด้วยมูลค่าการซื้อกิจการทั้งสิ้น 248 ล้านบาท เพื่อต่อยอดทิศทางการดำเนินธุรกิจของเสริมสุข ในการขยายตลาดเครื่องดื่มไม่อัดลม โดยมีคณะผู้บริหารทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยาน

เสริมสุข เติมสุข ทุกเวลา….