วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 20, 2024
Home > New&Trend > อิเกียร่วมกับโครงการ “Food4Good พี่อิ่มท้อง น้องอิ่มด้วย” ระดมทุนสนับสนุนโภชนาการที่ดีให้เด็กไทยเนื่องในวันอาหารโลก

อิเกียร่วมกับโครงการ “Food4Good พี่อิ่มท้อง น้องอิ่มด้วย” ระดมทุนสนับสนุนโภชนาการที่ดีให้เด็กไทยเนื่องในวันอาหารโลก

 
 
“เด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า” และเด็กเหล่านี้กำลังเติบโตเพื่อเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต การบริโภคอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพราะส่งผลโดยตรงต่อการเสริมสร้างพัฒนาการที่ดีแก่เด็ก
 
ปัจจุบันประเทศไทยมีเด็กต้นทุนต่ำกว่า 8 แสนคน ที่รอความช่วยเหลือ เนื่องจากเด็กเหล่านี้อยู่ในภาวะทุพโภชนาการ ไม่มีโอกาสได้รับอาหารที่ถูกหลักโภชนาการอย่างเพียงพอ และขาดความเข้าใจเรื่องโภชนาการที่ถูกต้อง ซึ่งส่งผลต่อพัฒนาการที่ต่ำกว่าเกณฑ์ทั้งด้านร่างกายและสติปัญญา
 
ในโอกาสพิเศษวันอาหารโลก 2016 (World Food Day) อิเกียจึงร่วมกับโครงการ “Food4Good พี่อิ่มท้อง น้องอิ่มด้วย” เป็นปีที่ 2 ส่งสินค้ากล่องเก็บอาหารรุ่นแยมก้า (JÄMKA) ระดมทุนสนับสนุนเรื่องอาหารและโภชนาการให้แก่เด็กๆ ที่ขาดแคลนในประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1–16 ตุลาคม 59
 
พาทริซ ดรีอาโน่ ผู้จัดการสโตร์อิเกียบางนา กล่าวว่า “สถานการณ์ปัจจุบันภาวะการขาดแคลนอาหารของเด็กเป็นปัญหาระดับโลก ไม่ใช่เพียงประเทศไทยเท่านั้นที่ประสบปัญหานี้ แต่ในหลายๆ ประเทศในยุโรปก็เช่นกัน ด้วยปรัชญาและแนวคิดหลักของอิเกียที่มุ่งมั่นสรรค์สร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่คนและสังคมอย่างยั่งยืน และเด็กคือกลุ่มเป้าหมายหลักที่อิเกียให้ความสนใจ อิเกียไม่ได้มุ่งเน้นแต่ผลิตเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านที่มีคุณภาพ แต่ให้ความสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อม ชุมชน และเพื่อนบ้านบริเวณโดยรอบ รวมถึงอาหารที่จำหน่ายก็ต้องเป็นอาหารที่ดี มีคุณภาพและมีประโยชน์ต่อผู้บริโภค ดังนั้น อิเกียจึงมองหาแนวทางที่จะทำอย่างไรให้เกิดการพัฒนาร่วมกันเพื่อช่วยเหลือสังคมได้อย่างยั่งยืน ซึ่งแนวคิดหลักของอิเกียสอดคล้องและมีเป้าหมายเดียวกันกับโครงการ Food4 Good ที่มุ่งเน้นเรื่องคุณภาพอาหารและการบริโภคสำหรับเด็กๆ อิเกียจึงร่วมกับโครงการฯ จัดกิจกรรมพิเศษในวันอาหารโลก 2016 (World Food Day) เพื่อระดมทุนสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอาหารให้แก่เด็กๆ ซึ่งเป็นโอกาสดีที่พนักงานและลูกค้าอิเกียทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ผ่านการสั่งเมนูสุขภาพและซื้อสินค้าราคาพิเศษที่เราเลือกมาร่วมโครงการฯ นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งกับโครงการฯ”
 
จากข้อมูลขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) เผยว่า ทั่วโลกมีเด็กปฐมวัยกว่า 200 ล้านคนที่ไม่สามารถเข้าถึงการพัฒนาสติปัญญา เนื่องมาจาก 4 ปัจจัยหลัก คือ 1. ภาวะทุพโภชนาการ 2. การขาดสารไอโอดีน 3. โลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก 4. ขาดการเลี้ยงดูและให้การศึกษาที่กระตุ้นพัฒนาการอย่างเหมาะสม และจากการสำรวจภาวะการขาดแคลนอาหารของเด็กไทย พบว่าเด็กที่อายุต่ำกว่า 5 ปี มีถึง 4.7% หรือ 178,600 คน ที่อยู่ในภาวะขาดสารอาหารรุนแรง และ 15.7% หรือ 596,600 คน ที่อยู่ในภาวะขาดอาหารจนทำให้การเติบโตต่ำกว่าเกณฑ์
 
“อิเกียมีการทำสำรวจพบว่าในแต่ละวันที่โรงอาหารพนักงานจะมีพนักงานมารับประทานอาหารประมาณ 5,000 คนต่อวัน ในแต่ละปีมีอาหารเหลือทิ้งเป็นมูลค่าถึง 1 ล้านบาทต่อปี ซึ่งมูลค่าอาหารเหลือทิ้ง เราสามารถนำไปช่วยเหลือเด็กๆ ที่ขาดแคลนอาหารได้อีกมากมาย จึงรณรงค์ให้พนักงานใส่ใจเลือกรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น และช่วยกันลดปริมาณอาหารเหลือทิ้ง โดยการปรุงอาหาร หรือสั่งอาหารให้เพียงพอกับความต้องการที่จะบริโภคเท่านั้น หรือเก็บอาหารในกล่องเก็บอาหารที่มีคุณภาพเพื่อใช้บริโภคในมื้อต่อไป นอกจากนี้ สิ่งสำคัญที่จะช่วยดูแลคุณภาพชีวิตเด็กๆ ได้อย่างยั่งยืนอีกทางหนึ่งคือ การปลูกฝังและสอนให้รู้จักเลือกรับประทานอาหารอย่างไรให้ดี ถูกสุขลักษณะ และมีประโยชน์ต่อร่างกาย จึงมีแผนในปีหน้าว่าจะมีการจัดเวิร์คช้อปสำหรับเด็กๆ เกี่ยวกับเรื่องอาหาร เช่น การฝึกทำอาหาร การชิมอาหาร เพราะเป็นกิจกรรมที่สามารถสอดแทรกความรู้ผ่านการลงมือทำจริง ทำให้เด็กสามารถเรียนรู้และสนุกสนานไปพร้อมๆ กันได้ คิดว่าเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่น่าสนใจ” Patrice กล่าว
 
ศิรินทร์ อาศน์ศิลารัตน์ ผู้จัดการแผนกการพัฒนาอย่างยั่งยืน อิเกียบางนา กล่าวถึงการเข้าร่วมโครงการฯ ครั้งนี้ว่า “โครงการ Food4Good เป็นโครงการที่ดีที่ตั้งใจช่วยพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ไม่ใช่แค่การรับเงินบริจาคค่าอาหาร แต่เน้นเรื่องโภชนาการที่ดีมีประโยชน์และสร้างความตระหนัก โดยจะมอบรายได้ทั้งหมดจากการจำหน่ายกล่องเก็บอาหารรุ่นแยมก้า/JAMKA ไซส์ 0.5 ลิตร ราคา 25 บาท และไซส์ 1.2 ลิตร ราคา 40 บาท จากร้านอาหารอิเกีย ในช่วงตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 16 ตุลาคม 2016 เพื่อสนับสนุนโครงการ Food4Good เพื่อนำไปเป็นทุนสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอาหารให้แก่เด็กๆ ใน มูลนิธิบ้านนกขมิ้น สหทัยมูลนิธิ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ และมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ”
 
ด้านทิพย์ชยา พงศธร ผู้ก่อตั้งโครงการ Food4Good กล่าวว่า “ในฐานะผู้ร่วมก่อตั้งโครงการ Food4Good รู้สึกดีใจมากที่มีโอกาสได้ร่วมงานกับอีเกีย ด้วยปรัชญาองค์กรและแนวคิดหลักของโครงการฯ เรามีเป้าหมายเดียวกันคือ การสร้างสรรค์กิจกรรมทำดีเพื่อสังคมอย่างยั่งยืนเข้ามาอยู่ในกลไกการทำธุรกิจ ซึ่งเรามองว่าสิ่งนี้จะสามารถช่วยเหลือสังคมได้ในระยะยาว จึงเกิดเป็นความร่วมมือและกิจกรรมดีๆ ในครั้งนี้และในอนาคตต่อไป
 
โครงการ “Food4Good พี่อิ่มท้อง น้องอิ่มด้วย” ร่วมกับร้านอาหารและโรงแรม แบ่งปันรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายเมนูอาหารที่ร่วมโครงการฯ นำไปช่วยเหลือเด็กๆ ที่ขาดแคลนในประเทศไทยให้ได้รับอาหารและโภชนาการที่ดีอย่างต่อเนื่อง
 
Food4Good เป็นตัวอย่างการร่วมมือกันของเครือข่ายธุรกิจอาหารเพื่อการทำสิ่งดีๆ ให้สังคมในระยะยาว ผ่านช่องทางที่สร้างความมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ พนักงาน และผู้บริโภค และหวังที่จะกระจายความร่วมมือไปสู่ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารทั่วประเทศ