วันเสาร์, มิถุนายน 15, 2024
Home > New&Trend > ดีแคทลอนก้าวไปอีกขั้น กับโครงการ Second Life สร้างมาตรฐานความยั่งยืนให้กับวงการค้าปลีกอุปกรณ์กีฬา

ดีแคทลอนก้าวไปอีกขั้น กับโครงการ Second Life สร้างมาตรฐานความยั่งยืนให้กับวงการค้าปลีกอุปกรณ์กีฬา

ดีแคทลอนประเทศไทย ก้าวไปอีกขั้นกับ โครงการ Second Life สร้างมาตรฐานความยั่งยืนให้กับวงการค้าปลีกอุปกรณ์กีฬา

ในยุคที่อุตสาหกรรมการผลิตมากมายสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จะมีเพียงกี่องค์กรที่ตระหนักถึงความสำคัญกับการใส่ใจถึงสิ่งแวดล้อม ดีแคทลอนประเทศไทย ผู้ค้าปลีกสินค้าและอุปกรณ์กีฬาชั้นนำระดับโลกได้ริเริ่มโครงการ Second Life เพื่อขับเคลื่อนให้องค์กร ลูกค้า และพันธมิตร มีส่วนร่วมต่อความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างมีความยั่งยืน โดยมีผลิตภัณฑ์อย่างกีฬาที่เป็นตัวแปรสำคัญช่วยในการผลักดันแคมเปญต่างๆ สร้างความตระหนักรู้ทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมให้กับผู้คน

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ดีแคทลอนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมครั้งนี้ ผ่านกิจกรรมที่ผู้บริโภคสามารถเข้าร่วมได้ระหว่างการจับจ่ายที่ร้านค้า ในโครงการ ‘Second Life” การมอบชีวิตใหม่ ให้กับสินค้ามือสอง โครงการนี้ เปรียบเสมือนการกำหนดมาตรฐานใหม่ต่ออุตสาหกรรมสินค้าและอุปกรณ์กีฬากล่าวคือโครงการ ‘Second Life’ เป็นโครงการที่มอบชีวิตใหม่ให้กับสินค้า ที่เกิดจากลูกค้ามีการซื้อสินค้าที่ผิดขนาด/สี หรือมีการใช้งานที่ไม่ตามความต้องการของลูกค้า รวมถึงสินค้าที่มีปัญหาจากการผลิต แต่ยังคงสามารถใช้งานได้และมีความปลอดภัย โดยสินค้าทั้งหมดจะผ่านกระบวนการตรวจสินค้า เมื่อผ่านมาตรฐานความปลอดภัยและสามารถใช้งานได้ปกติ สินค้าจะถูกนำกลับมาวางขายอีกครั้งที่มุม “Second Life” ดีแคทลอนได้แสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์มากมายสามารถมีอายุการใช้งานได้นานขึ้นและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เพื่อลดการผลิตที่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้กับอุปกรณ์ที่ยังสามารถใช้งานได้อยู่ไม่ถูกทิ้งให้กลายเป็นขยะและเกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม กิจกรรมนี้สอดคล้องกับแนวคิดที่ว่า ‘ไม่มีอะไรที่เป็นจุดจบจริงๆ แต่มันคือการเปลี่ยนแปลง’

อย่างไรก็ตามกิจกรรม ‘Second Life’ ยกระดับความมุ่งมั่นของดีแคทลอนต่อสิ่งแวดล้อมไปอีกขั้นภายใต้โครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น

– กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ถูกปรับปรุงใหม่: ผลิตภัณฑ์หลากหลายรายการ ที่มาจากอุปกรณ์กีฬาที่ใช้แล้วและสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งสามารถช่วยลดการผลิตใหม่ ลดขยะและทำให้ผลิตภัณฑ์ได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งอย่างแท้จริง

– ความร่วมมือ: การร่วมมือพันธมิตรหลายภาคส่วน เช่น การร่วมมือกับบริษัทขนส่งชื่อดังอย่าง CEVA Logistics ที่มามีส่วนร่วมในการขนส่งสินค้าดีแคทลอนภายในพื้นที่ กทม ด้วยรถบรรทุกพลังงานไฟฟ้าทั้งหมด แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของดีแคทลอนในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การผลิตไปจนถึงการจัดจำหน่าย และการร่วมกับบริษัท Energreen Asia ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโซลาร์เซลล์พลังงานจากแสงอาทิตย์ ในการนำแผงมาใช้กับดีแคทลอนสโตร์หลายสาขาในประเทศไทย

– การมีส่วนร่วมกับชุมชน: กิจกรรมที่เปิดพื้นที่ให้ความรู้แก่ผู้บริโภคถึงความสำคัญในการเลือกอุปกรณ์กีฬาได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืนโดยได้รับแต่ของที่ดีและมีคุณภาพ ดีแคทลอนเชื่อว่าทุกคน โดยเฉพาะผู้บริโภค มีบทบาทสำคัญในการมีส่วนร่วมทำให้กีฬานั้นสามารถเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้มากขึ้น

กิจกรรม “Second Life” ของดีแคทลอน ครั้งนี้ ไม่ใช่แค่การโปรโมททางด้านการค้าให้กับสินค้ากีฬา หรือ เพิ่มยอดตัวเลขรายได้ให้กับบริษัท นี่คือการแสดงถึงความเป็นอุตสาหกรรมในรูปแบบใหม่ กำหนดรูปแบบการบริโภคใหม่ และตระหนักว่าทุกๆ องค์กร ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือบริษัท ควรมีส่วนร่วมในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้กับผู้คนในปัจจุบันรวมถึงคนรุ่นต่อไปในอนาคตด้วย