วันอาทิตย์, พฤษภาคม 26, 2024
Home > PR News > เสริมสุข เปลี่ยนแม่ทัพ

เสริมสุข เปลี่ยนแม่ทัพ

จากการที่นายฐิติวุฒิ์ บุลสุข มีความประสงค์ที่จะปรับบทบาทการทำงานจึงขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัทเสริมสุข จำกัด (มหาชน) โดยจะมุ่งเน้นปฎิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการและกรรมการบริหารของบริษัทเสริมสุข ทั้งนี้ สำหรับตำแหน่งในคณะกรรมการบริหารนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้งให้นายฐิติวุฒิ์ ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริหารคนที่ 3 เพิ่มขึ้นด้วย มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้ง นายวิเวก ชาห์บรา (Mr. Vivek Chhabra) ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงจากบริษัท เอฟแอนด์เอ็น ในเครือไทยเบฟ เป็นผู้สืบทอดตำแหน่ง เพื่อบริหารและดำเนินงานของบริษัทเสริมสุขอย่างต่อเนื่อง

นายฐิติวุฒิ์ บุลสุข เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2554 ตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัทมีความประทับใจในความมุ่งมั่นทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ของนายฐิติวุฒิ์ ในฐานะผู้นำองค์กรในการร่วมกำหนดทิศทางธุรกิจของเสริมสุข ปรับเปลี่ยนโฉมภาพลักษณ์ใหม่ขององค์กร ภายใต้แนวคิด “เสริมสุข เติมสุข ทุกโอกาส” และมีบทบาทสำคัญในการสร้างปรากฏการณ์ “เอส สุดขั้ว” ซึ่งเป็นการพลิกประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการเครื่องดื่มไทยที่เสริมสุขได้แนะนำน้ำอัดลมแบรนด์ใหม่เข้าสู่ตลาด

นายวิเวก ชาห์บรา (Mr. Vivek Chhabra) จะดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการคนใหม่ของบริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นผู้บริหารระดับสูงจากบริษัท เอฟแอนด์เอ็น ในเครือไทยเบฟ ที่มีประสบการณ์ยาวนานในธุรกิจเครื่องดื่มในหลายประเทศ นายวิเวก ในฐานะแม่ทัพคนใหม่ จะรับหน้าที่ต่อในการมุ่งสร้างความเติบโตให้เสริมสุข เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ที่แข็งแกร่งทั้งในประเทศไทยและตลาดอาเซียน ร่วมผนึกกำลังกับทุกกลุ่มธุรกิจของไทยเบฟ ในวิสัยทัศน์ 2020 เพื่อเป้าหมายสำคัญในการขึ้นเป็นผู้นำธุรกิจเครื่องดื่มในตลาดอาเซียนต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์โดย: บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ:
ปรางณี ไชยพิเดช
บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
โทร. 0 2693 2255 ต่อ 501
Prangnee.chaipidej @sermsukplc.com