วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2024
Home > PR News > เมืองไทยประกันชีวิตรับรางวัล

เมืองไทยประกันชีวิตรับรางวัล

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เข้ารับรางวัล “บริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 1 ประจำปี 2557” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 จาก นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในงานประกาศรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร (Prime Minister’s Insurance Awards) ประจำปี 2558 ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

นายสาระ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เมืองไทยประกันชีวิตมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยนโยบายการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง หรือ Customer Centricity ควบคู่ไปกับการรักษามาตรฐานธุรกิจของอุตสาหกรรมประกันชีวิต ภายใต้หลักธรรมาภิบาล มีความมั่นคง แข็งแกร่ง และมุ่งมั่นสู่บริการที่ดีเลิศ เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของผู้เอาประกัน ตลอดจนตระหนักถึงการแบ่งปันความสุขและรอยยิ้มผ่านการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง

“เมืองไทยประกันชีวิต ได้รับรางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 1 ถึง 9 ปีติดต่อกัน ตั้งแต่ปี 2549-2557 จึงนับเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจและเป็นกำลังใจสำคัญต่อชาวเมืองไทยประกันชีวิตทุกคน ผู้ซึ่งได้ร่วมกันขับเคลื่อนบริษัทฯ จนประสบความสำเร็จและเป็นที่เชื่อถือของลูกค้าผู้เอาประกัน ทั้งจะเป็นแรงผลักดันให้เรามุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านประกันชีวิต ตลอดจนช่องทางจำหน่ายที่หลากหลาย เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้ได้อย่างดีที่สุด” นายสาระ กล่าว

ทั้งนี้ รางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น จะพิจารณาจากบริษัทประกันชีวิตที่มีคุณสมบัติต่างๆ อาทิ ความมั่นคงทางการเงิน ประสิทธิภาพการบริหารงานในมิติด้านการเงิน การดำเนินธุรกิจ การบริหารสินทรัพย์ การตลาด การจัดการข้อร้องเรียนของประชาชน รวมถึงการมีส่วนร่วมในโครงการด้านการสร้างภาพลักษณ์ สร้างศรัทธาให้ประกันภัยเป็นที่รู้จักโดยรวม การให้บริการประชาชนและการให้ประโยชน์ต่อสาธารณชน

โอกาสเดียวกัน เมืองไทยประกันชีวิต ยังได้รับรางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชนดีเด่น ประจำปี 2557 ด้วย./

ด้วยความขอบพระคุณ : สื่อสารองค์กร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
นายรัชดา พุ่มสุวรรณ (หนุ่ม) โทร.0-2290-2121
นายสมเจตน์ หงษ์ไกรเลิศ (เจต) โทร.0-2290-5320
นางสาวปริศนา เซ่งเส้ง (หนิง) โทร.0-2290-2420
นางสาวสกุลตรัตน์ พันธุลาภ (นุ้ย) โทร. 0-2290-2422
นายสิงห์สุวรรณ สิงห์คำ (บัส) โทร. 0-2290-2127