วันพุธ, พฤษภาคม 22, 2024
Home > PR News > UAC ทุ่มงบ 200 ล้านบาท ลงทุนโรงงานผลิต RDF3 ในอินโดนีเซีย

UAC ทุ่มงบ 200 ล้านบาท ลงทุนโรงงานผลิต RDF3 ในอินโดนีเซีย

บมจ.ยูเอซี โกลบอล (“UAC”) เสิร์ฟข่าวดี บอร์ดไฟเขียวลงทุนโครงการโรงงานผลิต RDF3 ในประเทศอินโดนีเซีย มูลค่าโครงการประมาณ 200 ล้านบาท ผ่านบริษัทร่วมทุน “PT CAHAYA YASA CIPTA (CYC)” เพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้าที่ต้องการใช้เชื้อเพลิง RDF3 สอดรับนโยบายการลงทุนด้านการต่อยอดทางธุรกิจในการดำเนินธุรกิจแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ระยะยาว

นายชัชพล ประสพโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) หรือ “UAC” เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณกรรมการบริษัทฯอนุมัติการลงทุนโครงการโรงงานผลิต RDF3 ในประเทศอินโดนีเซีย เพื่อจำหน่ายเชื้อเพลิง RDF3 คิดเป็นมูลค่าโครงการประมาณ 200 ล้านบาท

สำหรับการลงทุนในโครงการดังกล่าว บริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนภายใต้ชื่อ “PT CAHAYA YASA CIPTA” หรือ (CYC) ในประเทศอินโดนีเซีย โดยUAC ถือหุ้นในสัดส่วน 70% และบริษัท PT Terang Hidup Energi (THE) ถือหุ้น 30%

โครงการโรงงานผลิต RDF3 ตั้งอยู่บนพื้นที่สัมปทานบ่อขยะที่เมืองสุขภูมิ ประเทศอินโดนีเซีย มีปริมาณขยะเก่าประมาณ 500,000 ตัน และมีขยะใหม่ประมาณ 200 ตัน/วัน และจะเพิ่มขึ้นถึง 450 – 500 ตัน/วัน จากขยะในพื้นที่เมืองใกล้เคียง ซึ่งเพียงพอที่จะใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต RDF3 เพื่อส่งมอบให้กับโรงปูนซีเมนต์ในพื้นที่ใกล้เคียงได้ในระยะยาวจนสิ้นสุดสัญญาผลิตและจำหน่าย RDF3

นอกจากนี้ การลงทุนโครงการโรงงานผลิต RDF3 ที่เมืองสุขภูมิ ประเทศอินโดนีเซียในครั้งนี้ เป็นการต่อยอดทางธุรกิจในการดำเนินธุรกิจแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) คำนึงถึงความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ การกำกับดูแลกิจการ (ESG) ซึ่งเป็นหลักการในการวางรากฐานความยั่งยืนและเสริมสร้างความมั่นคงและผลตอบแทนให้กับบริษัทได้ในระยะยาว