วันอังคาร, เมษายน 23, 2024
Home > PR News > ประเทศไทย โดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติ APO Governing Body Meeting ครั้งที่ 57

ประเทศไทย โดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติ APO Governing Body Meeting ครั้งที่ 57

นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (ที่ 3 จากซ้าย) พร้อมด้วยนางอรรชกา สีบุญเรือง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะ APO Director for Thailand (ที่ 1 จากซ้าย) ถ่ายภาพร่วมกับ Mr.Mari Amano เลขาธิการขององค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (ที่ 4 จากซ้าย) และ Mr.Khizar Hayat Khan, Acting APO Chair จากประเทศปากีสถาน (ที่ 3 จากซ้าย) ในพิธีเปิดการประชุม APO Governing Body Meeting (GBM) ครั้งที่ 57 เพื่อหารือถึงแนวทางความร่วมมือระหว่างสำนักงานเลขาธิการองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชียและหน่วยงานสมาชิกในเรื่องนโยบายและแผนงานเชิงกลยุทธ์แบบพหุภาคี สำหรับการพัฒนาขีดความสามารถของประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยมีผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานด้านการเพิ่มผลิตภาพของประเทศสมาชิกจำนวน 19 ประเทศเข้าร่วมประชุม ซึ่งในปีนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงาน โดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ร่วมกับ องค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (APO) ประเทศญี่ปุ่น ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพ

Rungarun Rangsiyawong
Public Relations Officer
Thailand Productivity Institute

Tel: 02 619 5500 # 405
Fax: 02 619 8070 , 02 619 8096
Mobile: 08 6999 5456 or 08 1402 8182
E-mail: Rungarun@ftpi.or.th
Website: www.ftpi.or.th