วันพุธ, มิถุนายน 26, 2024
Home > Life > อิเกียผนึกกำลัง we!park ในนิทรรศการ Green Hacker มอบปุ๋ยจากต้นสนสดอิเกียเดินหน้าสร้างพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพฯ

อิเกียผนึกกำลัง we!park ในนิทรรศการ Green Hacker มอบปุ๋ยจากต้นสนสดอิเกียเดินหน้าสร้างพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพฯ

อิเกีย ประเทศไทย ร่วมกับกลุ่ม we!park แพลตฟอร์มกลางของการมีส่วนร่วมพัฒนาพื้นที่สาธารณะสีเขียวขนาดเล็กในเมืองให้มีคุณภาพและยั่งยืน แชร์แนวคิดร่วมสร้างพื้นที่สีเขียว พัฒนาพื้นที่รกร้าง 3 แห่งทั่วกรุงเทพฯ ได้แก่ สวนจักรพรรดิ (ชุมชนนางเลิ้ง) โบสถ์กาลหว่าร์ (บางกอกน้อย) และคลองเป้ง (เอกมัย-ทองหล่อ) ภายในงานนิทรรศการ “Green Hacker จู่โจมพื้นที่ร้างเปลี่ยนเมือง” โดยอิเกียได้ส่งมอบปุ๋ยกว่า 230 กระสอบจากต้นสนสดอิเกียกว่า 600 ต้นที่ผ่านกระบวนการรีไซเคิลเพื่อนำไปสนับสนุนการสร้างพื้นที่สีเขียว อีกทั้งยังได้ส่งมอบเฟอร์นิเจอร์อิเกียจำนวน 350 ชิ้น เพื่อร่วมสร้างประโยชน์ให้กับพื้นที่สาธารณะในเขตชุมชนดังกล่าว โดยกิจกรรมนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลการออกแบบสุดยิ่งใหญ่ประจำปีอย่างงาน Bangkok Design Week 2023 ที่จัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ “Urban ‘Nice’ zation เมืองมิตรดี” ระหว่างวันที่ 4 – 12 กุมภาพันธ์ 2566

คุณวรันธร เตชะคุณากร ผู้อำนวยการด้านการตลาดและดีไซน์ อิเกีย ประเทศไทย กล่าวว่า “อิเกียชื่นชมผู้จัดงานนิทรรศการ Green Hacker และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ลงมือปฏิบัติจริงเพื่อร่วมกันสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน และขอขอบคุณที่มอบโอกาสให้อิเกียได้เป็นส่วนหนึ่งของความตั้งใจนี้ อิเกียเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งว่าการพัฒนาพื้นที่ในเมืองเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมแรงร่วมใจ ทั้งนี้ อิเกียได้เชิญชวนลูกค้าให้นำต้นสนสดที่ซื้อจากสโตร์อิเกียหลังจากใช้งานมาคืน แล้วเรานำไปแปรรูปเป็นวัสดุปลูกต้นไม้มามอบภายในนิทรรศการ Green Hacker ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน Bangkok Design Week 2023 ครั้งนี้ เราได้รับความร่วมมือจากลูกค้าเป็นอย่างดี ด้วยจำนวนต้นสนที่ถูกนำกลับมาคืนกว่า 600 ต้น นำไปเข้ากระบวนการจนได้มากกว่า 230 กระสอบ น้ำหนักรวมกว่า 4,600 กิโลกรัม โดยวัสดุปลูกที่มาจากการรีไซเคิลนี้จะถูกนำไปใช้ในการบำรุงดินให้กับต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะ พร้อมสนับสนุนการสร้างพื้นที่สีเขียวตามจุดต่างๆ ในกรุงเทพฯ ต่อไป ทั้งนี้ เป็นไปตามความมุ่งมั่นของอิเกียในการมีส่วนร่วมและสนับสนุนการกิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยทำให้ชีวิตประจำวันของผู้คนในชุมชนดีขึ้น พร้อมสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับโลกและชุมชนที่เราดำเนินธุรกิจอยู่ในทุกๆ วัน ผ่านนโยบายด้านความยั่งยืนของเรา”

ภายในงานนิทรรศการ “Green Hacker” ยังมีการจัดเสวนาความร่วมมือการปรับพื้นที่สีเขียว ณ สวนจักรพรรดิ์ บริเวณชุมชนนางเลิ้ง ย่านเก่าแก่ใจกลางพระนครเปี่ยมด้วยเสน่ห์ของวิถีชุมชน โดยมีตัวแทนจาก we!park ชุมชนนางเลิ้ง กรุงเทพมหานคร ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บ้านและสวน และอิเกีย ประเทศไทย เข้าร่วมและแบ่งปันแนวคิดในการพัฒนาสวนจักรพรรดิ์และพื้นที่สีเขียวอื่นๆ ในกรุงเทพฯ

คุณยศพล บุญสม ผู้ก่อตั้งกลุ่ม we!park กล่าวว่า “การริเริ่มที่จะพัฒนาและเปลี่ยนแปลงบริเวณพื้นที่สวนจักรพรรดิ์นี้มาจากความตั้งใจและความผูกพันที่มีต่อพื้นที่ของคนในชุมชน ซึ่งได้รับแรงสนับสนุนและความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น กรุงเทพมหานคร อิเกีย บ้านและสวน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ ที่ช่วยปรับเปลี่ยนพื้นที่ร้างให้กลายเป็นพื้นที่สีเขียว เป็นแรงขับเคลื่อนในอีกหลายๆ มิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจชุมชน พื้นที่สวนสวนจักรพรรดิ์แห่งนี้มีพื้นที่ 44 ตารางวา ได้กลายเป็นส่วนเติมเต็มความมั่นคงทางอาหาร และด้านสิ่งแวดล้อมที่กลายเป็นพื้นที่เพาะปลูกพืชพรรณ ซึ่งแม้จะเป็นพื้นที่ขนาดเล็กที่สุดที่กลุ่ม we!park ได้ร่วมพัฒนา ก็แสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงสามารถเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ขนาดเท่าใด ที่สำคัญคือความงดงามไม่ได้อยู่ที่ว่าเราพัฒนาพื้นที่นั้นสำเร็จหรือไม่ แต่อยู่ที่ความร่วมมือของทุกคน”

แนวคิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสวนจักรพรรดิแห่งนี้เกิดขึ้นมาจากคนในชุมชนอย่างคุณนวรัตน์ แววพลอยงาม หรือ คุณน้ำมนต์ ประธานวิสาหกิจชุมชนนางเลิ้ง ซึ่งเกิดและเติบโตในพื้นที่แห่งนี้ และเห็นโอกาสในการพัฒนาพื้นที่รกร้างเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่คนในชุมชน โดยเริ่มตั้งแต่ช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ทำให้คนในชุมชนได้เห็นความสำคัญของการมีพื้นที่เพาะปลูกในพื้นที่ของตนเองเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารที่ยั่งยืนของคนในชุมชน จึงเกิดเป็นแนวคิดการปรับเปลี่ยนพื้นที่ร้างให้กลายเป็นพื้นที่แห่งการพัฒนาของคนในชุมชน เป็นพื้นที่ปลูกพืชผัก และเป็นพื้นที่สำหรับศูนย์การเรียนรู้การนำวัตถุดิบ ขยะ หรือสิ่งเหลือใช้ในชุมชนมาแปรรูปเพื่อให้เกิดประโยชน์ใหม่ๆ โดยได้รับการสนับสนุนจากภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการร่วมออกแบบและปรับปรุงพื้นที่อย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของคนในชุมชนเป็นหลัก บ้านและสวน ที่ร่วมสร้างคุณค่าให้กับพื้นที่สีเขียวในหลายๆ บริเวณในกรุงเทพฯ พร้อมมอบความรู้เกี่ยวกับการอยู่อาศัย ตลอดถึง กรุงเทพมหานคร ที่มอบการสนับสนุนชุมชนอย่างต่อเนื่อง