วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2024
Home > Cover Story > ทัวร์จีนเข้าไทยเศรษฐกิจฟื้น นักท่องเที่ยวอินเดียยกเลิกตั๋ว

ทัวร์จีนเข้าไทยเศรษฐกิจฟื้น นักท่องเที่ยวอินเดียยกเลิกตั๋ว

นับจากการผ่อนคลายมาตรการของรัฐบาลจีนตั้งแต่วันที่ 8 มกราคมที่ผ่านมา กฎระเบียบการกักตัวสำหรับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศ รวมถึงการจำกัดจำนวนผู้โดยสารเที่ยวบินระหว่างประเทศ ทำให้ชาวจีนจำนวนไม่น้อยเริ่มดำเนินการต่ออายุหนังสือเดินทางและติดต่อทำหนังสือเดินทางอีกครั้ง

แต่นอนว่ามาตรการดังกล่าวย่อมส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในหลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศไทยที่มักจะเป็นจุดหมายปลายทางที่สำคัญสำหรับนักท่องเที่ยวจีน ขณะที่ไทยเองใช้มาตรการต้อนรับชาวจีนไม่แตกต่างจากนักท่องเที่ยวจากยุโรปหรือชาติอื่นๆ นั่นเพราะเล็งเห็นสัมพันธภาพที่ดีที่ไทยและจีนมีต่อกันมาอย่างยาวนาน ซึ่งอาจรวมถึงมาตรการตอบกลับจากจีนที่จะไม่ส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวไทย หากไทยเพิ่มมาตรการเพื่อเฝ้าระวังมากขึ้นหรือเข้มข้นกว่านักท่องเที่ยวชาติอื่น

การค้นหาข้อมูลการท่องเที่ยวในประเทศไทยของชาวจีนในช่วงเวลาที่จีนประกาศใช้มาตรการ ทำให้ภาคการท่องเที่ยวเอกชนต่างขานรับนโยบายของภาครัฐ และเร่งดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวจีน ที่จะเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่องนับจากนี้

ในขณะที่ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า จำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางมาเที่ยวไทยในปี 2566 นี้ จะปรากฏชัดเจนขึ้นในช่วงไตรมาส 2 และน่าจะก้าวกระโดดมากขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง ซึ่งจะแปรผันตามการขยายเส้นทางการบินและความถี่ของเที่ยวบินระหว่างจีนกับไทยที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เช่น ศาลท้าวมหาพรหม วัดพระแก้ว นักท่องเที่ยวจีนเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด แม้จะยังไม่เท่ากับช่วงก่อนโควิดก็ตาม แต่ภาพดังกล่าวแสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวจีนเริ่มออกเดินทางท่องเที่ยวทันทีหลังจีนประกาศใช้มาตรการใหม่

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า ปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาประมาณ 4.65 ล้านคน หรือประมาณ 42% ของจำนวนนักท่องเที่ยวจีนในปี 2562 ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวรวมอยู่ที่ 25.5 ล้านคน ขณะที่การใช้จ่ายของชาวต่างชาติเที่ยวไทยสร้างรายได้สู่ธุรกิจท่องเที่ยวและเกี่ยวเนื่องคาดว่าจะมีมูลค่าประมาณ 1.07 ล้านล้านบาท

ซึ่งจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตนี้ ทำให้ศูนย์วิจัยกสิกรไทยปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2566 ขึ้นมาอยู่ที่ 3.7% จากเดิมที่เคยคาดการณ์ไว้ที่ 3.2% นอกจากนี้ การเปิดประเทศของจีนน่าจะส่งผลต่อภาคการส่งออกของไทยเช่นกัน เมื่อชาวจีนสามารถเดินทางและออกมาจับจ่ายได้เป็นปกติ น่าจะเป็นผลให้ความต้องการสินค้าไทยสูงขึ้น โดยเฉพาะผลไม้ไทย สินค้าเกษตร

แม้ว่าหลายฝ่ายจะอยู่ในช่วงปรีดากับสถานการณ์การท่องเที่ยวที่ค่อยๆ ฟื้นตัวด้วยอัตราเร่งของปริมาณนักท่องเที่ยวหลายชาติที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะจีน ที่กลายเป็นตลาดสำคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย ทว่า สิ่งที่เกิดขึ้นในทางตรงกันข้ามคือ นักท่องเที่ยวอินเดีย ที่มีจำนวนไม่น้อยระงับการเดินทางเข้าไทย เนื่องจากมาตรการที่รัฐบาลอินเดียกำหนดให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางออกจากไทยต้องตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทางกลับประเทศตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งจากมาตรการผ่อนปรนของจีน

เป็นที่ทราบกันดีว่า ไทยคือจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวจีน การคาดคะเนว่าชาวจีนต้องเดินทางมาเที่ยวไทยเป็นประเทศแรกนับแต่จีนอนุญาตให้มีการเดินทางระหว่างประเทศได้แบบสะดวกขึ้น ทำให้บางประเทศกลับออกมาตรการเฝ้าระวังเพิ่มขึ้นกับประชากรประเทศของตัวเอง

มาตรการของอินเดียทำให้นักท่องเที่ยวอาจมีต้นทุนในการเดินทางมาไทยเพิ่มขึ้น จากค่าตรวจ RT-PCR ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วคือประมาณ 3,000 บาท ข้อมูลจาก ธเนศ ตันติพิริยะกิจ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ระบุว่า นักท่องเที่ยวอินเดียที่มีกำหนดจะเดินทางมาเที่ยวไทยมีจำนวนลดลงไม่ต่ำกว่า 50-60% โดยในช่วงที่ผ่านมานักท่องเที่ยวจากอินเดียเดินทางเข้ามาภูเก็ตประมาณ 50,000-60,000 คนต่อเดือน รองจากรัสเซีย

ด้านศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี วิเคราะห์สถานการณ์การท่องเที่ยวไทยไว้ซึ่งสอดคล้องกับศูนย์วิจัยเศรษฐกิจอื่นๆ นอกจากนี้ ยังคาดการณ์ตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มสูงขึ้นแตะ 28 ล้านคน สร้างมูลค่าการท่องเที่ยวราว 1.44 ล้านล้านบาท จากแรงหนุนของการที่จีนเปิดประเทศ และการปรับตัวของสายการบินที่จัดหาบริการเที่ยวบินรองรับอุปสงค์การท่องเที่ยวได้ดีขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2565

ซึ่งนักท่องเที่ยวกลุ่มที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นและน่าสนใจประกอบด้วย 1. กลุ่มตะวันออกกลาง ที่มีสัดส่วนรายจ่ายต่อทริปสูงจากรายจ่ายเชิงการแพทย์ที่ไทยมีข้อได้เปรียบ 2. กลุ่มนักท่องเที่ยวอินเดีย ที่คาดว่าเป็นกลุ่มที่จะมีอัตราการเติบโตที่สูงจากกลุ่มชนชั้นกลางที่เพิ่มขึ้นบนฐานประชากรที่ใหญ่ ประกอบกับมีพฤติกรรมการจับจ่ายที่เน้นภาคท่องเที่ยวและภาคโรงแรมในสัดส่วนที่สูง 3. กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีระยะพักแรมนาน เช่น กลุ่มยุโรป และสหรัฐอเมริกา ที่ได้อานิสงส์จากการทำงานรูปแบบ Work from Anywhere มากขึ้น ที่ช่วยให้นักท่องเที่ยวจัดสรรเวลาเพื่อการท่องเที่ยวได้ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา

แม้ว่ามาตรการเปิดประเทศของจีนจะทำให้การท่องเที่ยวของไทยได้รับอานิสงส์อย่างชัดเจน เพราะตลาดนักท่องเที่ยวจีนยังคงเป็นที่ต้องการของภาคการท่องเที่ยวไทย ทว่า สถานการณ์ก่อนหน้าที่ไทยมีโอกาสรับนักท่องเที่ยวจากชาติอื่นๆ เพิ่มขึ้น กรณีดังกล่าวช่วยให้ผู้คนในแวดวงการท่องเที่ยวและภาคบริการหายใจหายคอสะดวกขึ้น จากความสามารถในการขับเคลื่อนฟันเฟืองตัวสำคัญได้ และจากประเด็นมาตรการของจีน จะส่งผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาติอื่นๆ ที่เป็นกังวล เช่น อินเดีย ซึ่งทำให้ไทยสูญเสียรายได้การท่องเที่ยวไปนั้น อาจต้องรอเวลาอีกสักระยะ เมื่อทางการอินเดียเริ่มผ่อนคลายมาตรการ จำนวนนักท่องเที่ยวจากอินเดียน่าจะกลับมาเป็นปกติ

ในเวลานี้ไทยคงทำได้เพียงหน้าที่เจ้าบ้านที่ดี และเตรียมความพร้อมในทุกมิติกับความเป็นไปที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ โดยเฉพาะหลังช่วงตรุษจีนไปจนถึงครึ่งปีหลัง ที่จำนวนนักท่องเที่ยวน่าจะแห่แหนเดินทางมาเที่ยวไทยเพิ่มขึ้น.