วันพฤหัสบดี, เมษายน 18, 2024
Home > PR News > ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย คว้ารางวัล “สุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565”

ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย คว้ารางวัล “สุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565”

ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย คว้ารางวัล “สุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565” จากเวที Kincentric Best Employers Thailand 2022

บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์สินค้าของซันโทรี่และเป๊ปซี่โคในประเทศไทย คว้ารางวัล “Thailand Best Employer 2022” หรือรางวัล “สุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565” จากโครงการค้นหาสุดยอดนายจ้างดีเด่นของ Kincentric ซึ่งมีบริษัทชั้นนำมากมายเข้าร่วมแข่งขัน เพื่อที่จะเป็นสุดยอดขององค์กรที่สร้างแรงบันดาลใจ ความมุ่งมั่นที่แข็งแกร่ง และการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพของพนักงาน โดยในปีนี้ ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ได้รับรางวัลดังกล่าว เนื่องจากประสบความสำเร็จทางธุรกิจผ่านการบริหารจัดการบุคลากรอย่างดีเยี่ยม ซึ่งช่วยส่งเสริมความสำเร็จในระยะยาวและสร้างความยั่งยืนให้แก่องค์กร

นายอชิต โจชิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด อธิบายถึงหลักการและกรอบการทำงานที่สำคัญของบริษัทฯ ซึ่งใช้เพื่อรักษาขวัญกำลังใจและคงประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ยากลำบากเช่นปีที่ผ่านมาในการต่อสู้กับโควิด-19 ที่แพร่ระบาดทั่วโลก พร้อมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นทันทีและที่ส่งผลในระยะยาวว่า "ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ยังคงดำเนินธุรกิจด้วยความรวดเร็ว (Agility) และความยืดหยุ่น (Resilience) โดยยึดมั่นปฏิบัติตามค่านิยมของซันโทรี่ เป็นภาษาญี่ปุ่นที่ว่า ‘Gemba’ (เกมบะ) และ ‘Yatte Minahare’ (ยัตเตะ มินาฮาเระ) ซึ่ง Gemba หมายถึง การสำรวจหน้างานจริงเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก โดยมุ่งเน้นความต้องการของผู้บริโภค ลูกค้า และพนักงานเป็นสำคัญ ส่วน Yatte Minahare หมายถึง ‘ความผิดพลาดเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ แต่เราต้องกล้าที่จะลงมือทำ’ เน้นการทำงานที่รวดเร็ว การเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 การรักษาขวัญกำลังใจและความสุขของพนักงานมีความจำเป็นอย่างยิ่ง บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญแก่บุคลากรเป็นอย่างมาก โดยใส่ใจดูแลทั้งคุณภาพการทำงานและคุณภาพชีวิตของพนักงานไปพร้อมๆ กัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นจากการได้รับรางวัลในครั้งนี้”

นอกจากนี้การให้ความสำคัญเรื่องการดูแลทรัพยากรบุคคลยังเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจในทุกสภาวะเศรษฐกิจ

นางสาวเพียงจิต ศรีประสาธน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบรรษัทสัมพันธ์ บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึงการที่องค์กรให้ความสำคัญในการติดตามสถานการณ์โควิด-19 อย่างใกล้ชิดตลอดช่วงระยะเวลาการแพร่ระบาด พร้อมทั้งมีการปรับนโยบายของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าว เพื่อดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของทั้งพนักงานและลูกค้าว่า

“ในช่วงเวลาอันยากลำบากนี้ ทุกๆ วัน เรามุ่งมั่นที่จะหาวิธีช่วยเหลือพนักงานของเราให้ดีที่สุด ด้วยความร่วมมือร่วมใจของผู้บริหารและทีมงาน บริษัทฯ จึงสามารถจัดหาวัคซีนให้แก่พนักงานและคู่ค้าทางธุรกิจของเราถึง 10,000 โดส การช่วยเหลือเช่นนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยส่งเสริมความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา แต่ยังทำให้พนักงานฝ่ายผลิตและฝ่ายขายของเรารู้สึกมั่นใจมากขึ้น เมื่อต้องลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานทั้งในส่วนของโรงงานและการออกตรวจตลาด ที่สำคัญยังช่วยป้องกันความล่าช้าในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ของเราไปยังผู้บริโภคและลูกค้าอีกด้วย”

นายอชิต โจชิ ยังเน้นย้ำเรื่อง “Agile Mindset” หรือ “การทำงานที่เน้นความคล่องตัว” ว่าเป็นกุญแจสำคัญของการทำงานในช่วงวิกฤต บริษัทได้สร้างวัฒนธรรมและเพิ่มขีดความสามารถเรื่อยมาตามเป้าหมายในแผนการดำเงินงานระยะกลาง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับตัวและวิธีการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและเพิ่มศักยภาพขององค์กร ทั้งนี้จะสังเกตเห็นได้ว่าองค์กรสมัยใหม่ทั่วโลกที่ประสบความสำเร็จ มักออกแบบรูปแบบธุรกิจใหม่ พร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาปรับใช้ในการทำงาน ดังนั้น ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จึงใช้วิธีการและแนวทางใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาบุคลากรรวมถึงกลยุทธ์การดำเนินงาน ในฐานะที่เราเป็นองค์กรที่อายุยังน้อย เพียงแค่ 5 ปีเท่านั้น อีกทั้งยังได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มาตลอดระยะเวลา 3 ปี แต่บริษัทฯ ยังสามารถสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจที่แข็งแกร่งได้ พร้อมวางรากฐานที่มั่นคงสำหรับความสำเร็จ ในอนาคต “ในปี 2566 เราจะสานต่อแนวทาง ‘Agile Mindset’ ด้วยวิธีการทำงานที่ง่ายขึ้น และเป็นระบบอัตโนมัติมากขึ้น รวมถึงการสร้างวัฒนธรรม Gemba ที่แข็งแกร่งขึ้น และใช้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน นอกจากนี้เรายังเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับวัฒนธรรมองค์กรของเราภายใต้แนวคิดจิตวิญญาณแห่งความเป็นผู้นำของซันโทรี่ (Suntory Leadership Spirit) เพื่อให้บริษัทฯ ก้าวไปสู่เป้าหมายสูงสุดในการเป็น ‘บริษัทเครื่องดื่มที่ผู้บริโภครักมากที่สุดในประเทศไทย’”

การมีจิตวิญญาณของผู้กล้าลงมือทำ (Yatte Minahare) ที่มุ่งเน้นการสำรวจหน้างานจริงเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกอย่างต่อเนื่อง (Gemba) การทำงานที่เน้นความคล่องตัว (Agile Mindset) และความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กรอย่างมาก (Highly engaged organization) ถือเป็นสูตรสำเร็จของการทำงานในแบบฉบับ ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย และการได้รับรางวัล “สุดยอดนายจ้างดีเด่นประจำปี 2565” จากเวที “Kincentric Best Employers – Thailand 2022” ในครั้งนี้ ยังเป็นการตอกย้ำว่า บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นหนึ่งในองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยการให้ความสำคัญต่อทรัพยากรบุคคลเป็นอย่างยิ่ง แต่ที่สำคัญไปกว่านั้นคือเป็นองค์กรที่สร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานทำงานสู่ความเป็นเลิศท่ามกลางความท้าทายต่างๆ