วันจันทร์, พฤษภาคม 20, 2024
Home > PR News > 3เอ็ม คว้ารางวัล “บริษัทที่มีจริยธรรมสูงสุดในโลก” ติดต่อกัน 9 ปีซ้อน

3เอ็ม คว้ารางวัล “บริษัทที่มีจริยธรรมสูงสุดในโลก” ติดต่อกัน 9 ปีซ้อน

3เอ็ม องค์กรด้านนวัตกรรมและวิทยาศาตร์ระดับโลก ได้รับการยกย่องจากสถาบัน เอธิสเฟียร์ (Ethisphere Institute) ให้เป็นหนึ่งใน “บริษัทที่มีจริยธรรมสูงที่สุดในโลก” เป็นองค์กรที่มีมาตรฐานดำเนินธุรกิจและปฏิบัติงานอย่างสุจริตและมีจริยธรรม ติดต่อกันเป็นปีที่ 9 โดยในปีนี้มีบริษัทที่ได้รับการยกย่องดังกล่าวเพียง 7 บริษัทเท่านั้น

นายไมเคิล ดูแรน รองประธานอาวุโสและหัวหน้าฝ่ายจริยธรรมและฝ่ายกำกับดูแลของ 3เอ็ม เผยว่า “ 3เอ็มได้ดำเนินธุรกิจมาเป็นเวลากว่า 120 ปี สร้างสมชื่อเสียงด้วยแนวทางปฏิบัติสิ่งต่างๆ อย่างถูกต้องตามจริยธรรมมาโดยตลอด และด้วยปณิธานอันแน่วแน่ที่จะร่วมกันสร้างองค์กรที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐาน ทำให้เราเป็นองค์กรที่ผู้บริโภคให้ความไว้วางใจมาอย่างยาวนาน ซึ่งความภาคภูมิใจในครั้งนี้ไม่ใช่แค่ของใครคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นความภาคภูมิใจของพนักงาน 3เอ็ม กว่า 90,000 ชีวิต ที่ร่วมมือกันยึดมั่นในความถูกต้องโปร่งใส ปลูกฝังรากฐานแห่งจริยธรรมจนกลายเป็นค่านิยมอันดีงามขององค์กร และทำให้ 3เอ็มเป็นองค์กรที่ใครๆ ก็อยากร่วมงานด้วย” ซึ่งหลักจรรยาบรรณที่มุ่งเน้นแนวปฏิบัติที่มีคุณธรรมจริยธรรมของ 3เอ็ม เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยตอกย้ำชื่อเสียงด้านความโปร่งใสทั้งในกลุ่มผู้บริโภคและในแวดวงอุสาหกรรม ยิ่งไปกว่านั้น ผู้บริหารของ 3เอ็ม ยังร่วมส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานให้เป็นไปตามหลักจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และพร้อมเป็นแบบอย่างในการทำงานให้พนักงานได้สัมผัสและปฏิบัติตามอีกด้วย

โดยในปี 2565 นี้ 3เอ็ม เป็นหนึ่งใน 136 บริษัทจากทั่วโลกที่ได้รับยกย่องว่าเป็นบริษัทที่มีจริยธรรมที่สุดในโลก ซึ่งการประเมินประกอบด้วยการตอบแบบสอบถามทางวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และสังคม รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวกับจริยธรรมและการปฏิบัติงาน บรรษัทภิบาล (การกำกับดูแลกิจการที่ดี) และความหลากหลาย รวมกว่า 200 ข้อ ภายใต้การพิจารณาของสถาบัน เอธิสเฟียร์

“ทุกบริษัทที่ได้รับเกียรติให้เป็นบริษัทที่มีจริยธรรมที่สุดในโลก ต่างก็เข้าใจดีว่าปัจจุบันทุกธุรกิจบนโลก ต้องการรูปแบบการดำเนินงานที่มีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค และสามารถไว้วางใจได้ว่าจะผลักดันให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก” ทิโมธี เออร์บลิช ผู้บริหารสูงสุดของเอธิสเฟียร์ กล่าว “ขอแสดงความยินดีกับ 3เอ็ม ที่ได้รับการยกย่องติดต่อกัน 9 ปีซ้อน นับเป็นข้อพิสูจน์ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ 3เอ็ม ในจรรยาบรรณทางธุรกิจ ที่อุทิศตนเพื่อความซื่อสัตย์โปร่งใส เพื่อบรรษัทภิบาล และเพื่อส่วนรวม”

ทั้งนี้กระบวนการประเมินบริษัทที่มีจริยธรรมที่สุดในโลก ยังรวมถึงการพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม การกำกับดูแลที่ดี ความปลอดภัย การยอมรับในความหลากหลาย ความเท่าเทียม และความยุติธรรมในสังคม ทั้งยังเป็นกรอบการทำงานให้กับองค์กรต่างๆ ในแวดวงอุตสาหกรรมทั้งหลายทั่วโลก ส่วนสถาบันเอธิสเฟียร์ (Ethisphere®) นอกจากจะเป็นผู้นำของโลกในการให้นิยามและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรมแล้ว ยังผลักดันให้นำมาตรฐานดังกล่าวมาสร้างสรรค์คุณลักษณะที่ดีของบริษัท เพื่อให้สร้างความเชื่อมั่นในตลาดสินค้าไปสู่ความสำเร็จทางธุรกิจ

ใส่ความเห็น