วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 13, 2024
Home > New&Trend > Covid Relief Bangkok เราจะผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

Covid Relief Bangkok เราจะผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

แคมเปญระดมทุนช่วยโครงการ Covid Relief Bangkok เราจะผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบเกือบทุก ๆ ด้านต่อผู้คนในสังคม ไม่ว่าจะเป็นด้านการใช้ชีวิต ด้านสุขภาพ รวมไปถึงด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนยากจนหรือผู้ที่มีรายได้น้อยที่ขาดแคลนและเข้าไม่ถึงการ ช่วยเหลือต่าง ๆ ไม่มีแม้กระทั่งโอกาสในการอยู่บ้านเพื่อป้องกันหรือดูแลตัวเอง ไม่ใช่ว่ากลุ่มคนเหล่านี้ต้องการที่จะไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์หรือฝ่าฝืนข้อบังคับที่สังคมกำหนดขึ้น เช่น การอยู่บ้าน การใส่หน้ากากอนามัย หรือการรักษาความสะอาด แต่ด้วยข้อจำกัดของการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกัน แสดงให้เห็นได้ชัดว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดนั้นได้ บางคนอาจจะขาดกำลังทรัพย์ที่จะซื้อหน้ากากอนามัยหรือแม้แต่สบู่เพื่อทำความสะอาดร่างกาย ส่งผลให้คนกลุ่มนี้ต้องดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตรอดด้วยการประกอบอาชีพนอกบ้านในรูปแบบหาเช้ากินค่ำ ซึ่งเป็นหนทางเดียวที่จะต่อชีวิตเพื่อหารายได้มาเลี้ยงดูครอบครัว การออกไปทำงานและการดำเนินชีวิตที่เกือบจะปกติในสังคมตอนนี้ของกลุ่มคนหาเช้ากินค่ำ จึงเป็นการดิ้นรนเอาตัวรอดจากความอดอยากมากกว่าความกลัวต่อการติดโรคระบาดดังกล่าว

ด้วยสาเหตุนี้จึงเป็นที่มาของโครงการ Covid Relief Bangkok ซึ่งเกิดขึ้นจากการรวมตัวของกลุ่มองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรและสถาบันทางสังคมในการใช้ทั้งความรู้และความเชี่ยวชาญรวมไปถึงศักยภาพทั้งหมดที่มีเพื่อช่วยเหลือกลุ่ม เป้าหมายเปราะบางเหล่านั้นให้ผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกัน ซึ่งทางโครงการเปิดรับบริจาคสิ่งของอุปโภคและบริโภคเพื่อจัดทำถุงยังชีพ ภายในถุงยังชีพจะประกอบไปด้วยสิ่งของจำเป็น ยกตัวอย่างเช่น หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ทําความสะอาดมือ เจลล้างมือ สบู่ ผงซักฟอก อาหารกระป๋อง ข้าวสาร วัตถุดิบในการปรุงอาหาร ถุงมือ หน้ากากคลุมหน้า ชุดอนามัย เป็นต้น

โดยผู้ที่สนใจสามารถร่วมบริจาคและร่วมแบ่งปันเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 นี้ไปด้วยกัน โดยโครงการมีเป้าหมายที่จะช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อย คนยากจน และผู้สูงอายุที่เดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19 ทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานครฯ โดยมีศูนย์บริการสาธารณสุขในแต่ละชุมชนที่จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการกระจายความช่วยเหลือ ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานกับอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) ในชุมชนเพื่อให้ทีม อสส.ที่เป็นผู้มีความคุ้นเคยกับคนในชุมชนและพื้นที่ของชุมชนนั้น ๆ เป็นผู้ดำเนินการแจกจ่ายถุงยังชีพ มากไปกว่านั้นทางโครงการยังดำเนินการเก็บข้อมูลเพื่อที่จะสามารถให้ความช่วยเหลือด้านการประกอบอาชีพ หรือเพื่อหนทางการช่วยเหลืออื่น ๆ ได้ในอนาคต

ปัจจุบันโครงการ Covid Relief Bangkok ได้ดำเนินการแจกจ่ายถุงยังชีพกว่า 4,000 ถุง ครอบคลุมใน 5 พื้นที่ ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 ธนาคารนครหลวงไทย, ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา, ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน, ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค และศูนย์บริการสาธารณสุข 30 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร ซึ่งมีลำดับการแจกจ่ายให้แก่ชุมชนในพื้นที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม เป็นพื้นที่ในลำดับถัดไป

นอกเหนือจากการช่วยเหลือผู้คนในชุมชนแล้วทางโครงการ Covid Relief Bangkok ยังให้ความช่วยเหลือในเรื่องของการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ของศูนย์บริการสาธารณสุข เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรด หน้ากาก N95 เป็นต้น โดยหวังว่าครัวเรือนหรือชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนและบุคลากรทางการแพทย์ที่ทุ่มกำลังแรงกำลังใจทำงานช่วยเหลือในสถานการณ์โรคระบาดดังกล่าวนี้จะสามารถผ่านไปได้พร้อมทั้งฟื้นฟูได้ในเร็ววัน

การให้ความช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ต้องอาศัยความร่วมมือทั้งจากภาครัฐ บริษัทเอกชน และองค์กรอิสระ เพื่อให้ทุกภาคส่วนก้าวผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน จึงเป็นที่มาของความร่วมมือระหว่างสองธุรกิจ ไลฟ์สไตล์แห่งอนาคต SWAG EV รถไฟฟ้าที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์รักษ์โลก และ Socialgiver แพลตฟอร์มออนไลน์ที่นำเสนอรูปแบบการช็อปและช่วยไปด้วยกัน ให้คุณใช้ไลฟ์สไตล์ที่โดนใจและยังสามารถส่งต่อความสุขสู่ภาคสังคม จัดกิจกรรม “ทำดี ได้ของดี” โดยทุกการช็อปดีล “ทำดี ได้ของดี ลุ้นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารักษ์โลก SWAG EV” ผ่านเว็บไซต์หรือแอพลิเคชัน Socialgiver ราคา 100 บาท ลูกค้าจะได้รับ E-cash voucher มูลค่า 100 บาท เพื่อใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าและบริการจากแบรนด์ชั้นนำบนเว็บไซต์หรือแอพลิเคชัน Socialgiver และยังได้ร่วมสนุกลุ้นเป็นผู้โชคดีรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารักษ์โลกจาก SWAG EV จำนวน 2 รางวัล รวมมูลค่ากว่าหนึ่งแสนบาท ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 4มิถุนายน 2563

“ทำดี ได้ของดี” SWAG EV ร่วมกับ Socialgiver จัดแคมเปญระดมทุนช่วยโครงการ Covid Relief Bangkok

กำไร 100% จากการช็อปดีลนี้มอบให้โครงการ Covid Relief Bangkok เพื่อสนับสนุนการแจกจ่ายผลิตภัณฑ์สุขอนามัยและของใช้จำเป็น เช่น หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ทําความสะอาดมือ เจล สบู่ รวมถึงอาหารสําเร็จรูป เป็นต้น ให้แก่ผู้ที่มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งโครงการนี้ดำเนินการภายใต้ความร่วมมือของกลุ่มพันธมิตร ได้แก่ มูลนิธิสติ, มูลนิธิ Scholars of Sustenance Thailand, Urban Studies Lab, FREC, ศูนย์บริการสาธารณสุข (กรุงเทพมหานคร), และ Socialgiver นับได้ว่าเป็นการรวมตัวของธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ที่ตั้งใจสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีทางสังคม

สำหรับท่านใดที่สนใจร่วมสนุกเพื่อส่งมอบสิ่งดี ๆ และเป็นกำลังใจให้ทุกฝ่ายก้าวผ่านวิกฤตไปด้วยกัน สามารถร่วมกิจกรรมผ่านเว็บไซต์หรือแอพลิเคชัน Socialgiver เพื่อรับสิทธิ์ลุ้นรางวัลมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารักษ์โลก จาก SWAG EV จำนวน 2 รางวัล ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 4 มิถุนายน 2563 และประกาศผลผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลในวันที่ 5 มิถุนายน 2563 สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook page: SWAGEV และ Socialgiver

ใส่ความเห็น