วันเสาร์, กุมภาพันธ์ 24, 2024
Home > AEC > Indochina Vision > สัมพันธ์ฉัน “พี่-น้อง” ระหว่างเวียดนาม-ลาว

สัมพันธ์ฉัน “พี่-น้อง” ระหว่างเวียดนาม-ลาว

 

ความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับลาวลึกซึ้งขนาดไหนดูได้จากเนื้อหาที่แกนนำของทั้ง 2 ประเทศนำมาแลกเปลี่ยนกัน ระหว่างการผลัดกันเยือน เนื่องในโอกาสครบรอบ 35 ปี วันลงนามสนธิสัญญามิตรภาพความร่วมมือ และครบรอบ 50 ปี วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต

วันที่ 17 กรกฎาคมที่ผ่านมา เล โห่ง อาญ สมาชิกกรมการเมือง/ประจำคณะกรรมการเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม นำคณะผู้แทนระดับสูงของพรรคและรัฐบาลเวียดนาม ไปเยือน สปป.ลาวอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและรัฐบาล สปป.ลาว รวมทั้งได้เข้าร่วมงานชุมนุมรำลึกวันลงนามสนธิสัญญามิตรภาพความร่วมมือ ครบรอบ 35 ปี และวันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเวียดนาม-ลาว ครบรอบ 50 ปี

ผู้ร่วมเดินทางมีหว่าง บิ่ญ เกวิน กรรมการกลางพรรค/หัวหน้าคณะกรรมการ ต่างประเทศกลาง

ด่าว เหวียต ตรุง กรรมการกลางพรรค/ผู้อำนวยการสำนักงานประธานประเทศ

หว่าง เตวิ๊น อาญ กรรมการกลางพรรค/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว

หวู ตร่อง กิม กรรมการกลางพรรค/รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการกลางแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนาม/ประธานสมาคมมิตรภาพเวียดนาม-ลาว และยังเป็นเอกอัครราชทูตเวียดนามประจำ สปป.ลาว

ทันทีที่ไปถึงกรุงเวียงจันทน์ เล โห่ง อาญได้เข้าพบกับทองสิง ทำมะวง นายกรัฐมนตรี สปป.ลาว ที่สำนักงานรัฐบาลลาว

นายกรัฐมนตรีทองสิงแสดงความยินดีที่เล โห่ง อาญมาเยือนมิตรภาพลาวอย่างเป็นทางการในตำแหน่งใหม่และแสดงความเชื่อมั่นว่าการเยือนของเล โห่ง อาญและคณะผู้แทนระดับสูงของพรรคและรัฐบาลเวียดนาม ในโอกาสรำลึกวันที่มีความ หมายสำคัญในความสัมพันธ์มิตรภาพ ประเพณีความสามัคคีเป็นพิเศษ และความร่วมมือรอบด้านระหว่างสองพรรค สองรัฐ และประชาชนสองประเทศ จะมีส่วนสำคัญในการเพิ่มพูนมิตรภาพพิเศษระหว่างสองประเทศนี้

เขายังระบุว่ากิจกรรมต่างๆ ที่มีความหมายเหล่านี้มีส่วนทำให้ประชาชนสองประเทศ โดยเฉพาะชนรุ่นเยาว์เข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับประเพณีมิตรภาพพิเศษ โดยประธานโฮจิมินห์ และประธานไกสอน พมวิหาน ที่ตั้งใจเพิ่มพูนในงานต่อสู้ปลดปล่อยประเทศเมื่อก่อนนี้ เหมือนในงานเปลี่ยนแปลงสร้างประเทศปัจจุบันของ พรรครัฐบาล และประชาชนเวียดนาม โดยแกนนำสองพรรคสองรัฐมีความรับผิดชอบให้การศึกษาแก่ชนรุ่นเยาว์ได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับความสัมพันธ์ สามัคคีพิเศษระหว่างสองชนชาติ

นายกรัฐมนตรีทองสิงเน้นย้ำว่ารัฐบาล ลาวจะชี้นำกระทรวง แขนงงาน และท้องถิ่น ให้ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพตามความตกลง ระดับสูงระหว่างสองพรรค สองประเทศ

เขาให้ความเห็นว่าในสภาพการณ์โลก ผันผวนมาก งานสร้างสังคมนิยมของสองประเทศยังประสบความลำบากและท้าทายหลายอย่าง เหตุนี้จึงยิ่งต้องพัฒนามิตรภาพและความร่วมมือรอบด้านระหว่างลาว-เวียดนามยิ่งขึ้น เพื่อรับประกันให้สองประเทศ พัฒนายั่งยืนต่อไป

เล โห่ง อาญแสดงความยินดีกับความสำเร็จที่สำคัญทุกด้านที่ประชาชนลาว ได้รับ ภายหลังปฏิบัติตามมติสมัชชาที่ 9 ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาว และตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคม 5 ปี ครั้งที่ 7 มากว่าหนึ่งปี โดยเฉพาะในสภาพวิกฤติการเงินและการตกต่ำของเศรษฐกิจโลก แต่ภายใต้การนำของพรรคประชาชนปฏิวัติลาว และการบริหารของรัฐบาล เศรษฐกิจลาวยังคงเติบโต ภารกิจขจัดความอดอยากยากจนมีความคืบหน้า มีการปรับปรุงการดำเนินชีวิตของประชาชน การป้องกันประเทศ ความมั่นคงและการทูตของลาวได้มีการรักษาอย่างเหนียวแน่น ฐานะของลาวได้รับการเชิดชูมากขึ้นบนเวทีสากล

เล โห่ง อาญแสดงความเชื่อมั่นว่าภายใต้การนำของพรรคประชาชนปฏิวัติลาว การชี้นำบริหารของรัฐบาลและประชาชนลาวจะได้รับความสำเร็จใหม่ๆ มากขึ้น

เขายังแจ้งให้นายกรัฐมนตรีทองสิงทราบเกี่ยวกับสถานการณ์เวียดนาม พร้อมยืนยันถึงแนวทางคงเส้นคงวาของนโยบายทั้งก่อนและหลังของเวียดนามว่าจะเป็นอย่างเดียวกัน คือให้ความสำคัญและทำอย่างสุดกำลังของตน เพื่อร่วมกับลาวรักษาและเพิ่มพูนความสัมพันธ์ มิตรภาพ ประเพณี ความสามัคคีเป็นพิเศษ และความร่วมมือรอบด้านระหว่างสองพรรคสองรัฐและประชาชนสองประเทศให้พัฒนาขึ้นอีก เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของสองประเทศ เพื่อสันติภาพ เสถียรภาพ ความร่วมมือ และการพัฒนาทั้งในภูมิภาคและในโลก

ผู้นำทั้งสองเห็นพ้องกันในการประเมินความสัมพันธ์ มิตรภาพ ประเพณี ความสามัคคีเป็นพิเศษ และความร่วมมือรอบด้านระหว่างเวียดนาม-ลาว ซึ่งได้รับการ ส่งเสริมอย่างไม่หยุดในเวลาที่ผ่านมา ขอบเขตความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การป้องกันประเทศ-ความมั่นคง วัฒนธรรม การศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคนิค ได้รับผลดีหลายอย่าง โดยเฉพาะการประสานงานระหว่างสองรัฐบาล ในการปฏิบัติตามบรรดาข้อตกลงที่ได้ลงนามร่วมกัน แสดงความเชื่อมั่นว่ารัฐบาลสองประเทศจะดำเนินการสัมฤทธิผลต่อไป ตามความตกลงต่างๆ ที่สองฝ่ายได้ลงนาม เพื่อบรรลุผลสูงขึ้นในปีแห่งความสามัคคีมิตรภาพ เวียดนาม-ลาว และลาว-เวียดนาม

หลังการพบปะกับนายกรัฐมนตรี สปป.ลาว เล โห่ง อาญได้ไปร่วมเปิดนิทรรศ การภาพ วัสดุและเอกสารเกี่ยวกับความสัมพันธ์พิเศษเวียดนาม-ลาว โดยสำนักงานกลางพรรคของทั้งสองประเทศ ได้ประสานงานกันจัดขึ้น และเข้าชมสัปดาห์วัฒนธรรม เวียดนามในลาว

ในวันเดียวกัน บุนยัง วอระจิด สมาชิกกรมการเมือง/ประจำคณะกรรมการเลขาธิการพรรคประชาชนปฏิวัติลาว รองประธานประเทศ สปป.ลาว ได้เดินทางไปเยือนเวียดนาม โดยมีกำหนดอยู่ในเวียดนาม ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม

หลังพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการ เหงียน ถิ ยวาน รองประธานประเทศเวียดนาม ได้ประชุมหารือกับรองประธานประเทศ สปป.ลาว

สองฝ่ายยืนยันให้ความสำคัญการส่งเสริมและขยายความสัมพันธ์มิตรภาพ ประเพณี ความสามัคคีเป็นพิเศษ ความร่วมมือรอบด้านระหว่างเวียดนาม-ลาว ทั้งคู่มองว่านี่เป็นทรัพย์สินล้ำค่าที่ต้องรักษา และถ่ายทอดให้คนรุ่นหลังตลอดไป รวมทั้งเห็นพ้องกันว่าต้องรักษาและเสริมสร้างการเยือน และการพบปะระดับสูงระหว่างสองประเทศ เดินหน้าแลกเปลี่ยนการเยือน รวมทั้งความร่วมมือใน 3 ระดับ คือระดับรัฐ ระดับท้องถิ่นและระหว่างระดับธุรกิจสองประเทศ ดำเนินการโฆษณา เผยแพร่ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์พิเศษ และพันธมิตรสู้รบเวียดนาม-ลาว ช่วงปี 2473-2550 และประสานงานจัดกิจกรรมรำลึกปีสามัคคีมิตรภาพเวียดนาม-ลาว 2555 ให้สำเร็จ

สองฝ่ายต่างสรรเสริญความร่วมมือในขอบเขตต่างๆ อย่างแนบแน่น และนับวัน สัมฤทธิผลระหว่างกระทรวงคณะกรรมการแขนงงาน และท้องถิ่นของสองประเทศ ในขอบเขตการป้องกันประเทศ ความมั่นคง และการรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตชายแดนสองประเทศ สองฝ่ายได้ช่วยเหลือกันร่วมกันพัฒนา มีส่วนร่วมสร้างเขตชายแดนเป็นเขตสันติภาพ เสถียรภาพ และการพัฒนา ร่วมมือขัดขวางและป้องกันอาชญากรรมข้ามแดน

ความสัมพันธ์ร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศเมื่อเร็วๆ นี้ได้มีความเจริญหลายอย่าง เวียดนามกลายเป็นประเทศ ลงทุนรายใหญ่อันดับสองในลาว ด้วยเงินทุน 3,570 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

สองฝ่ายเห็นพ้องกันในการสนับสนุน รัฐบาลสองประเทศ สร้างความสะดวกเพื่อเร่งความก้าวหน้าอย่างมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพสำหรับโครงการในขอบเขตความร่วมมือต่างๆ เช่น การค้า การลงทุน การคมนาคมขนส่ง การเกษตร การไฟฟ้าพลังน้ำ เหมืองแร่ เป็นต้น โดยพยายามให้มูลค่าการค้าระหว่างสองประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2558 เดินหน้า ประสานการปฏิบัติอย่างดีในขอบเขตการศึกษา สาธารณสุข เกษตรกรรมและการพัฒนาชนบท การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน การท่องเที่ยว วัฒนธรรม และการไปรษณีย์ โทรคมนาคม

ในที่ประชุมรองประธานประเทศเวียดนาม เหงียน ถิ ยวานได้ขอให้สองฝ่ายต้องเดินหน้าร่วมมือต่อไปในขอบเขตต่างๆ ในเวลาข้างหน้า ในนั้นคือให้เสริมสร้างความ ร่วมมือวิจัยวิทยาศาสตร์ การบูรณาการ การยกระดับคุณภาพการฝึกอบรม มีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งกำลังคนสองประเทศ รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของแต่ละประเทศ ด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน รองประธานประเทศเวียดนามแสดงความพอใจเกี่ยวกับการที่สองฝ่ายได้ประสานงาน ตรวจสอบบรรดาโครงการลงทุนของธุรกิจเวียดนามที่ลงทุนอยู่ในลาว

สองฝ่ายก็แลกเปลี่ยนความเห็นทั้งทางกว้างและทางลึกเกี่ยวกับปัญหาสากล และภูมิภาคที่โดดเด่นที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ แสดงความพอใจเกี่ยวกับความร่วมมือ ช่วย เหลือซึ่งกันและกันในกิจกรรมการทูต ความ ร่วมมือกันในการแบ่งปันข่าวสาร และหารือความเห็นซึ่งกันและกันในเวทีสหประชาชาติ ASEAN AIPA ตลอดทั้งเวทีสากลและภูมิภาค ต่างๆ โดยเวียดนามจะช่วยเหลือลาวต่อไปในการจัดประชุมระดับสูงที่สำคัญๆ ในปี 2555 เช่น เวทีรัฐสภาเอเชีย-ยุโรป (ASEP 7) และการประชุมระดับสูงเอเชีย-ยุโรป (ASEM 9)