วันอาทิตย์, มิถุนายน 23, 2024
Home > PR News > ออรารักษ์โลกเพื่อคนรักษ์ป่า เปลี่ยน ขยะพลาสติกเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ 500 ผืน มอบให้คนรักษ์ป่า

ออรารักษ์โลกเพื่อคนรักษ์ป่า เปลี่ยน ขยะพลาสติกเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ 500 ผืน มอบให้คนรักษ์ป่า

สืบเนื่องมาจากกิจกรรม “ออราปลูกป่า 5 ภาค” ในปี 2561 ที่ประสบความสำเร็จเกินความคาดหมาย ต่อเนื่องในปี 2562 ปัญหาขยะพลาสติกและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ระดับโลก ซึ่งสำหรับประเทศไทยแล้ว โดยเฉลี่ยสร้างขยะ 27 ล้านตัน ในจำนวนนี้เป็นขยะพลาสติก 2 ล้านตัน คนไทยแต่ละคนสร้างขยะ 1.1 กิโลกรัมต่อวัน

ด้วยเหตุดังกล่าว ทิปโก้ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหา จึงจัดแคมเปญ “ออรารักษ์โลกเพื่อคนรักษ์ป่า…UPCYCLING PLASTIC WASTE by Aura” มีเป้าหมายเพื่อลดปัญหาขยะพลาสติก ด้วยการเรียกคืนขวดบรรจุน้ำดื่ม แปลงร่างสู่ผ้าห่มกันหนาวเพื่อบริจาคให้กับคนดูแลป่าทั้ง 5 ภาคทั่วประเทศไทย

พร้อมปลูกฝังจิตสำนึกและเปลี่ยนค่านิยมของการ “ทิ้ง” เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ตั้งแต่กลางปี 2562 เป็นต้นมานั้น นาย เอกพล พงศ์สถาพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทิปโก้เอฟ แอนด์ บี จำกัด ได้ทำการมอบผ้าห่มรีไซเคิลจากขวดพลาสติก ให้แก่ชาวบ้านหมู่บ้านปงไคร้ ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เมื่อกลางเดือนมกราคม 2563 ที่ผ่านมา และน้ำแร่ออรายังจะมอบผ้าห่มให้กับชาวบ้านผู้ดูแลพื้นป่าอีกทั้งหมด 4 ภาค รวมทั้งสิ้น 5 ภาค จำนวนรวม 500 ผืน เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และสนับสนุนการทำงานของคนดูแลผืนป่า อีกทั้งทำให้โลกใบนี้น่าอยู่อีกด้วย

ซึ่งการรับบริจาคขวดพลาสติกยังคงดำเนินต่อโดยสามารถส่งขวดพลาสติกไม่ใช้แล้วมาที่ ทิปโก้ ดีซี ประชาชื่น แผนก CS 1015/1 ถ.ประชาชื่น แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม. 10800 วงเล็บมุมกล่องว่า โครงการออรารักษ์โลก

ใส่ความเห็น