Home > Aura

ออรารักษ์โลกเพื่อคนรักษ์ป่า เปลี่ยน ขยะพลาสติกเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ 500 ผืน มอบให้คนรักษ์ป่า

สืบเนื่องมาจากกิจกรรม “ออราปลูกป่า 5 ภาค” ในปี 2561 ที่ประสบความสำเร็จเกินความคาดหมาย ต่อเนื่องในปี 2562 ปัญหาขยะพลาสติกและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ระดับโลก ซึ่งสำหรับประเทศไทยแล้ว โดยเฉลี่ยสร้างขยะ 27 ล้านตัน ในจำนวนนี้เป็นขยะพลาสติก 2 ล้านตัน คนไทยแต่ละคนสร้างขยะ 1.1 กิโลกรัมต่อวัน ด้วยเหตุดังกล่าว ทิปโก้ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหา จึงจัดแคมเปญ “ออรารักษ์โลกเพื่อคนรักษ์ป่า...UPCYCLING PLASTIC WASTE by Aura” มีเป้าหมายเพื่อลดปัญหาขยะพลาสติก ด้วยการเรียกคืนขวดบรรจุน้ำดื่ม แปลงร่างสู่ผ้าห่มกันหนาวเพื่อบริจาคให้กับคนดูแลป่าทั้ง 5 ภาคทั่วประเทศไทย พร้อมปลูกฝังจิตสำนึกและเปลี่ยนค่านิยมของการ “ทิ้ง” เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ตั้งแต่กลางปี 2562 เป็นต้นมานั้น นาย เอกพล พงศ์สถาพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทิปโก้เอฟ แอนด์ บี จำกัด ได้ทำการมอบผ้าห่มรีไซเคิลจากขวดพลาสติก ให้แก่ชาวบ้านหมู่บ้านปงไคร้ ต.โป่งแยง อ.แม่ริม

Read More

น้ำแร่ออรา เปิดตัวแคมเปญใหม่ “ออรารักษ์โลกเพื่อคนรักษ์ป่า” แปลงขวดพลาสติกเป็นผ้าห่มแสนอบอุ่น

น้ำแร่ออรา ชวน “บริจาคขวดพลาสติก” แปลงร่างเป็น “ผ้าห่มแสนอบอุ่น” เปิดตัวแคมเปญใหม่ “ออรารักษ์โลกเพื่อคนรักษ์ป่า” เอกพล พงศ์สถาพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทิปโก้ เอฟ แอนด์ บี จำกัด เปิดตัวกิจกรรม เดินหน้าตอกย้ำพันธกิจออราในการลดปัญหาขยะพลาสติก พร้อมกระตุ้นจิตสำนึกที่ดีให้คนไทยตระหนักถึงปัญหาขยะพลาสติกที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในแคมเปญ “Upcycling Plastic Waste by Aura” ที่จะแปรรูปขวดพลาสติกให้กลายเป็นสิ่งมีค่า โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเรียกคืนขวดน้ำพลาสติกจากชุมชน ด้วยการเปิดรับขวดพลาสติกทุกแบรนด์จากลูกค้า เพื่อเปลี่ยนของที่ไม่ใช้แล้วให้มีมูลค่า แปลงร่างสู่ผ้าห่มผืนใหญ่ นำไปส่งมอบให้กับคนรักษ์ป่าทั้ง 5 ภาค เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และสนับสนุนการทำงานของคนดูแลป่า สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาขยะ และสนับสนุนการทำงานของรักษ์ป่าทั้ง 5 ภาคไปพร้อมกับน้ำแร่ออรา ผ้าห่ม 1 ผืนจะต้องใช้ขวดพลาสติกมากถึง 50 ขวด ผู้ที่สนใจสามารถส่งขวดพลาสติก­­­­­­เปล่าได้ที่ ทิปโก้ ดีซี ประชาชื่น แผนก CS 1015/1 ถ.ประชาชื่น

Read More