วันพุธ, เมษายน 17, 2024
Home > PR News > FSMART รับฝาก-โอน SCB ดันรายได้ตู้บุญเติม ชี้ยอดใช้ Banking Agent ล่าสุด เพิ่มกว่า 7,000 รายการ/วัน

FSMART รับฝาก-โอน SCB ดันรายได้ตู้บุญเติม ชี้ยอดใช้ Banking Agent ล่าสุด เพิ่มกว่า 7,000 รายการ/วัน

บมจ.ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส ชี้ยอดการใช้ Banking Agent ล่าสุด เพิ่มกว่า 7,000 รายการ/วัน หลังเพิ่มบริการฝาก-โอนของ SCB เป็นรายที่ 6 ปลายปีก่อน เชื่อผลักดันยอดการใช้ปัจจุบันกว่า 40,000 รายการ/วันต่อเนื่อง ย้ำลูกค้าหลักของบุญเติมยังเป็นกลุ่มที่ใช้เงินสดและไม่มีเงินหมุนเวียนผ่านบัญชีธนาคาร พร้อมเดินหน้าเป็นตัวแทนธนาคารเพิ่มอีก 1-2 ราย เล็งเพิ่มสัดส่วนช่องทางนี้จาก 20% เติบโตเป็น 25% ปีนี้

นายณรงค์ศักดิ์ เลิศทรัพย์ทวี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) “FSMART” ผู้นำเครือข่ายช่องทางบริการอัตโนมัติและการเงินครบวงจร ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เปิดเผยว่า ขณะนี้บริษัทฯ ได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนธนาคารของธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ในการฝากและโอนเงิน ซึ่งเป็นธนาคารแห่งที่ 6 ส่งผลให้ปัจจุบันมีจำนวนการทำรายการในช่องทางนี้เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 7,000 รายการต่อวัน จากเดิมที่ประมาณ 40,000 รายการต่อวัน จาก 5 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของบริการตัวแทนธนาคาร หรือคิดเป็นจำนวนรายการเพิ่มจากเดิมที่ 1.2 ล้านรายการต่อเดือน เป็นกว่า 1.4 ล้านรายการต่อเดือน ทำให้บริษัทฯ เชื่อว่าในปีนี้ช่องทางดังกล่าวจะมีสัดส่วนเติบโตเพิ่มมากกว่า 25% ของยอดเติมเงินทั้งหมด เนื่องจากสังคมไทยยังมีลูกค้าจำนวนมากที่ไม่มีเงินหมุนเวียนผ่านบัญชีธนาคารและนิยมใช้เงินสด ซึ่งสามารถมาใช้บริการที่จุดให้บริการตู้บุญเติมได้ทุกพื้นที่กว่า 130,000 จุดทั่วประเทศ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนเพิ่มการเป็นตัวแทนธนาคารอีก 1-2 ธนาคาร และจะพัฒนาตู้บุญเติมให้บริการทางการเงินได้ครบวงจร รวมทั้งการเปิดบัญชี ผ่านระบบ e-KYC พิสูจน์ตัวตน และบริการถอนเงินสดจากตู้บุญเติมได้ในอนาคต

ทั้งนี้ บริการทางการเงินของบริษัทฯ ยังรวมถึงธุรกิจปล่อยสินเชื่อ ที่ดำเนินการโดย บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เทรดดิ้ง จำกัด บริษัทย่อย ด้วยวงเงินสินเชื่อเบื้องต้น 500-1,000 ล้านบาท ในระยะเวลา 12 เดือน ใน 2 แนวทาง คือ บริษัทฯ ปล่อยสินเชื่อให้กับกลุ่มตัวแทนตู้บุญเติม พนักงานของกลุ่มตัวแทน และพนักงานของบริษัทในเครือ หรือจัดหาพันธมิตรที่ดำเนินธุรกิจปล่อยสินเชื่อ และมาชำระคืนเงินกู้ที่ตู้บุญเติม ที่จะเห็นความชัดเจนภายในปีนี้

นายณรงค์ศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ยังคงพัฒนาตู้ให้สามารถบริการ One Stop Service ครบวงจรมากขึ้น ซึ่งรวมถึงบริการเปิดเบอร์และจำหน่ายซิมโทรศัพท์มือถือ บริการเติมเงิน จ่ายบิลค่าบริการต่างๆ บริการออมเงิน บริการจ่ายค่าปรับจราจร บริการช่องทางการเข้าถึงประกัน ตลอดจนบริการบริหารช่องทางการขายสินค้าอุปโภค-บริโภค ที่มีมากกว่า 80 รายการในปัจจุบัน เพื่อขยายโอกาสให้บริการแก่ชุมชนอย่างทั่วถึง อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ตู้บุญเติมมีลูกค้ากว่า 20 ล้านเลขหมาย และจากข้อมูลพบว่ายังมีผู้ใช้บริการระบบเติมเงินมือถือในตลาดรวมอยู่ประมาณ 69 ล้านเลขหมาย ซึ่งในจำนวนนี้มีผู้ที่ไม่เคยใช้งานตู้บุญเติม และเชื่อว่าจะเข้ามาเป็นลูกค้าใหม่ในอนาคต เช่นเดียวกับผู้ใช้บริการมือถือระบบรายเดือนที่มีกว่า 23 ล้านเลขหมาย ที่แม้ไม่ใช่กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทฯ แต่มีโอกาสที่จะใช้บริการอื่นๆ ของตู้บุญเติม โดยบริษัทฯ ยังคงพัฒนาการบริการให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

ใส่ความเห็น