วันพุธ, พฤษภาคม 22, 2024
Home > New&Trend > บ้านปูฯ เปิดตัว BANPU NEXT ชูพอร์ตพลังงานสะอาด ปรับกระบวนทัพทางธุรกิจ เพื่อก้าวสู่ทศวรรษใหม่

บ้านปูฯ เปิดตัว BANPU NEXT ชูพอร์ตพลังงานสะอาด ปรับกระบวนทัพทางธุรกิจ เพื่อก้าวสู่ทศวรรษใหม่

บ้านปูฯ เปิดตัว BANPU NEXT ชูพอร์ตพลังงานสะอาด เสริมทัพด้วยเทคโนโลยี ปรับกระบวนทัพทางธุรกิจ เพื่อก้าวสู่ทศวรรษใหม่

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เตรียมก้าวสู่ทศวรรษที่ 4 ของการดำเนินธุรกิจ ประกาศจัดตั้ง บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด (BANPU NEXT) มุ่งลงทุนและพัฒนาธุรกิจพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีพลังงาน เดินหน้าสร้างการเติบโตทางธุรกิจที่ตอบรับกับเทรนด์พลังงานแห่งโลกอนาคต ซึ่งมุ่งเน้นความยั่งยืนตามหลัก ESG (Environment, Social and Governace) ที่สนับสนุนการผลิตและการใช้พลังงานสะอาด รวมถึงการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างชาญฉลาด เสริมความแข็งแกร่งของกลยุทธ์ Greener & Smarter ผลักดันให้บ้านปูฯ เป็นผู้ให้บริการสมาร์ทโซลูชั่นด้านพลังงานอย่างครบวงจร

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การจะขับเคลื่อนธุรกิจพลังงานให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนนั้น บริษัทฯ ต้องปรับตัวให้เข้ากับเทรนด์ด้านพลังงาน 3Ds ซึ่งประกอบด้วย Decarbonization (การใช้พลังงานที่ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์) Decentralization (การกระจายตัวการผลิตและจำหน่ายพลังงานแบบไม่รวมศูนย์) และ Digitalization (การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล) บริษัทฯ จึงเดินหน้าปรับกระบวนทัพทางธุรกิจ จัดโครงสร้างการดำเนินงานของบริษัทย่อยต่าง ๆ ในกลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานใหม่ โดยจัดตั้ง บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด ดูแลพอร์ตพลังงานสะอาด ซึ่งจะช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบนิเวศทางธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในยุคดิสรัปชั่นเพื่อก้าวสู่ทศวรรษที่ 4 ของบ้านปูฯ ในครั้งนี้ จะทำให้แต่ละกลุ่มธุรกิจ สามารถวางแผน สื่อสาร และทำงานร่วมกันได้อย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”

การเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญในครั้งนี้ เป็นไปตามแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และถือเป็นการตอกย้ำกลยุทธ์ “Greener & Smarter” โดยจะมีการเพิ่มสัดส่วนของธุรกิจด้านพลังงานสะอาดรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของธุรกิจในกลุ่มบริษัทบ้านปูฯ ภายในปี 2025 ประกอบด้วยธุรกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง เทคโนโลยีพลังงาน สมาร์ทซิตี้ และธุรกิจก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น

บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด จะเป็นบริษัทหลักของกลุ่มบริษัทบ้านปูฯ ในการบริหารและจัดการพอร์ตพลังงานสะอาด โดยมุ่งลงทุนและพัฒนาโครงการด้านธุรกิจพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีพลังงาน อาทิ การดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน การให้บริการวางระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด การออกแบบและผลิตรถยนต์ไฟฟ้า การผลิตและจำหน่ายแบตเตอรี่ไฟฟ้า ระบบกักเก็บพลังงาน และระบบจัดการเทคโนโลยีพลังงาน เพื่อเสริมทัพสมาร์ทโซลูชันด้านพลังงานอย่างครบวงจร ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจที่สอดคล้องกับเทรนด์ด้านพลังงาน 3Ds เป็นการตอบโจทย์ผู้บริโภค ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมได้อย่างครบถ้วน บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด เกิดจากการควบรวมกิจการระหว่างบริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จำกัด (BPIN) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บ้านปูฯ ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 และบริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี จำกัด (BRE) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมที่บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (BPP) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 (บ้านปูฯ ถือหุ้นในบ้านปู เพาเวอร์ฯ สัดส่วนร้อยละ 78.57) ทั้งนี้ บ้านปูฯ และบ้านปู เพาเวอร์ฯ จะร่วมถือหุ้นใน บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด ในสัดส่วนที่เท่ากัน คือ ประมาณร้อยละ 50 โดยคาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการควบรวมกิจการเสร็จสิ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ปัจจุบัน บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนไปแล้ว 406.7 เมกะวัตต์ และคาดว่าภายในปี 2025 จะสามารถผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนต่างๆ ได้ 1,623 เมกะวัตต์

นอกจากนี้ ได้มีการจัดกลุ่มการดำเนินงานของบริษัทย่อยต่าง ๆ ในกลุ่มบริษัทบ้านปูฯ ให้เอื้อต่อการบริหารงานและการทำงานใน 10 ประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) – ในฐานะบริษัทแม่ จะบริหารจัดการภาพรวมธุรกิจในกลุ่มบริษัทบ้านปูฯ ครอบคลุมห่วงโซ่อุปทานใน 3 กลุ่มธุรกิจ ประกอบด้วย กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน กลุ่มผลิตพลังงาน และกลุ่มเทคโนโลยีพลังงาน ภายใต้การบริหารของ นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ

บริษัท บ้านปู มินเนอรัล จำกัด – บริหารการดำเนินธุรกิจเหมืองแร่ ซึ่งรวมถึงถ่านหินและแร่ที่ตอบโจทย์กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน โดยมีการนำเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเข้ามาใช้ในการดำเนินงาน ตลอดจนใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และระบบดิจิทัลใหม่ ๆ ทั้งในด้านการดำเนินงานและการขนส่ง ผสมผสานกับการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งสู่การบริหารจัดการอย่างชาญฉลาด

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) – ดูแลบริหารและจัดการโครงการโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ประเภทพลังงานพื้นฐาน (Baseload) ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เรียกว่า HELE (High-Efficiency, Low Emissions) ในระบบ Ultra Super Critical ที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ บ้านปู เพาเวอร์ฯ จะรับรู้กำไรจากการดำเนินงานของบริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด ตามสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 50

บริษัท บ้านปู นอร์ท อเมริกา คอเปอเรชั่น จำกัด – ดูแลบริหารจัดการการลงทุนธุรกิจก๊าซธรรมชาติ (Shale Gas) ในสหรัฐอเมริกา

บริษัท บ้านปู อินโนเวชั่น แอนด์ เวนเจอร์ จำกัด – ดูแลบริหารจัดการด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการวิจัย การสร้างอีโคซิสเต็มในการทำงานร่วมกับหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง พร้อมสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ เพื่อรองรับรูปแบบการใช้พลังงานในอนาคต

การปรับกระบวนทัพทางธุรกิจครั้งนี้ จะช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทบ้านปูฯ ได้อย่างแข็งแกร่งในระยะยาว จากการสร้างแพลตฟอร์มทางธุรกิจที่เอื้อประโยชน์และส่งเสริมซึ่งกันและกัน พร้อมสร้างความแข็งแกร่งของกระแสเงินสดและกำไรจากการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง การปรับโครงสร้างในครั้งนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น

การปรับเปลี่ยนในครั้งนี้จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นว่า บ้านปูฯ ตอบโจทย์เรื่องการเติบโตและความยั่งยืนทางธุรกิจ การตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค การสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นและการสร้างคุณค่าต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนต่อโลกที่เราอาศัยอยู่ ดังที่บ้านปูฯ ยึดมั่นในพันธสัญญา “Our Way in Energy: พลังบ้านปูฯ สู่พลังงานที่ยั่งยืน” นางสมฤดีกล่าวปิดท้าย

สมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

ใส่ความเห็น